Verkkokaupalla Venäjän markkinoille?

Verkkokauppa on merkittävästi kasvanut koronavuosina.

Jokainen on huomannut, miten kivijalkakaupat ovat vähentyneet ja yritykset ovat joko siirtyneet nettiin tai lopettaneet toimintansa. Vuoden 2020 tilastojen perusteella jo yli 84% alle 50-vuotiaista kertoi tehneensä verkko-ostoksen edellisten viikkojen aikana. Suurin osa nuorista aikuisista ostaa mobiilisti eli matkapuhelinta käyttäen.

Vuonna 2019 noin puolet suomalaisista vähittäiskaupoista käytti digitaalisia myyntikanavia tuotteittensa kotimaan markkinoinnissa. Kansainväliseen myyntiin ei meillä kuitenkaan ole vielä osattu panostaa. Erityisesti pienille syrjäseudun yrityksille digitaalinen markkinointi ja verkkokauppa tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet myydä tuotteitaan maailmalle. Vaikka verkkokauppa avaa väylän kansainväliseen myyntiin, Euroopan unionin tietojen perusteella vain 6 % suomalaisista vähittäiskaupoista myi tuotteitaan verkon kautta EU:n sisämarkkinoilla tai ei-EU maihin vuonna 2019. Tämä luku on Euroopan unionin maista alhaisin!

Harva tietää, että Suomen itärajan takana on yksi maailman nopeimmin kasvavista verkkokaupan markkinoinnista: Verkkokaupan volyymin arvioidaan kasvavan Venäjällä 23 % vuositasolla, jolloin sen on arvioitu olevan yli 121 miljardia euroa vuonna 2025. Globaalit yritykset eivät ole Venäjällä suosituimpia, vaan suurimpia verkkokauppoja ovat paikalliset wildberries.ru ja ozon.ru.

Venäläiset kuluttajat arvostavat suomalaisia tuotteita. He tottuivat aiemmin ostamaan niitä Suomessa lomaillessaan ja olisivat halukkaita ostamaan tuotteita myös verkon kautta, vaikka hintataso olisikin korkeampi. Perinteistä yritysten välistä tavaravientiä rajoittavat monet tullimääräykset, sanktiot ja EU:n asettamat talouspakotteet, mutta myynti suoraan kuluttajille on vapaata lähes kaikista rajoitteista. Venäläinen vastaanottaja hoitaa myös esimerkiksi tullimaksut.

Iina Laakson (2021) Venäjän verkkokauppaa käsittelevän pro gradu -työn mukaan yksi suomalaisten yritysten suurimmista Venäjälle suuntautuvaan verkkokauppaan liittyvistä ongelmista on tiedon puute Venäjän verkkokaupan mahdollisuuksista. Lisäksi kieliongelmat ja jakeluun liittyvät käytännöt huolestuttavat yrittäjiä. Kun yritys suunnittelee verkkokaupan avaamista venäläisille kuluttajille, olisi tärkeää, että kaikki tieto on venäjäksi ja yrityksellä on tarjolla venäjänkielinen asiakaspalvelu. Tuotteiden ruplahinnat tulisi olla selkeästi esillä ja asiakkailla tulisi olla mahdollisuus käyttää venäläisiä maksuvälineitä. Logistiikkapalveluja löytyy jo: Suomessa on muutamia yrityksiä, jotka tarjoavat logistiikkapalveluja Venäjän toimituksille.

Verkkokauppa tarjoaa suomalaisille yrittäjille huikeita mahdollisuuksia kansainväliseen myyntiin, nyt olisi jo aika tarttua rohkeasti tähän mahdollisuuteen!

Kirjoittaja: Ulla Lehtinen, erikoistutkija, TkT, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®

Lähde: Laakso, Iina (2021) Cross-border e-commerce package deliveries between Northern Finland and Russia. University of Oulu, Oulu Business School