Veronica Freitas de Paula: Kolmen kuukauden tutkimusvierailuni Oulussa ja Nivalassa

Elokuussa 2023 aloitin kolmen kuukauden vierailun vierailevana tutkijana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa. Suomen Akatemian GenZ-hankkeen rahoittamana ja yhteistyössä Brasilian Universidade Federal de Uberlandian (UFU, Brasilia) kanssa toteutamme monitapaustutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää digitaalisten palvelualan startup-yritysten johtamisen painopisteitä ja valottaa digitaalisen liiketoiminnan kehitystä Suomessa.
Veronica Freitas de Paula

Erityisenä tavoitteenamme on analysoida, miten varhaisen vaiheen palveluyritysten (eli uusien digitaalisten palveluyritysten, joissa on enintään 50 työntekijää ja jotka ovat olleet toiminnalla alle 10 vuotta) GenZ-yrittäjien kokemukset liittyvät oletuksiin, joita on löydetty empiiriseen tietoon perustuvasta kasvun vaiheita käsittelevästä kirjallisuudesta.

Kolmen ensimmäisen viikon aikana minulla oli tapaamisia ja kontakteja kollegojen, potentiaalisten kumppaneiden ja haastateltavien kanssa tutkimusaineiston keruuta varten. Työskentelin muiden yhteisten hankkeidemme parissa ja aloitin keskustelut uusista mahdollisista yhteistyömme poluista.

Osallistuin myös henkilöstöseminaariin Rokualla Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tiimin kanssa. Meillä olikin paljon toimintaa kahdessa päivässä! Ensimmäisessä seminaarissa opimme ja harjoittelimme paljon siitä, miten voimme käyttää sosiaalista mediaa tutkimuksemme ja tuloksiemme edistämiseksi. Meillä oli myös suora verkkotapaaminen opetus- ja kulttuuriministeriön hallituksen koulutusneuvos Soili Vasikaisen kanssa, joka toi meille viestejä pääministeri Orpon hallituksen ohjelmasta tutkimukseen ja koulutukseen liittyen.

Meillä oli myös muita työpajoja, ryhmäkeskusteluja ja -esittelyjä, joissa käsiteltiin Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tuloksia, tavoitteita ja tulevan vuoden suunnitelmia. Oli mahtava kokemus osallistua ryhmiin ja auttaa rakentamaan vahvaa suunnitelmaa ensi vuodelle.

Sen lisäksi, että kerään tietoja yhteistä tutkimustamme varten, osallistun tänä aikana myös mielenkiintoisiin tapahtumiin Oulun yliopistossa ja Kerttu Saalasti Instituutissa, otan suomen kielen tunteja ja pidän seminaarin yhteisestä tutkimuksestamme ja yhteistyöstämme - joka on ollut aktiivista ja hedelmällistä jo viisi vuotta.
Tämä on kolmas kertani Suomessa. Olen hyvin iloinen voidessani palata joihinkin suosikkipaikkoihini ja viettää aikaa rakkaiden kollegoiden ja ystävien kanssa, jotka olen saanut täällä näiden vuosien aikana.

Kirjoittaja:
Veronica Freitas de Paula
tohtori, vieraileva tutkija, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
apulaisprofessori, Universidade Federal de Uberlandia (UFU, Brasilia).