Voimakasta tunnetta, lujaa tahtoa ja yhdessä tekemistä

Vuosi 2023 oli minulle monella tavalla vanhan paketointia ja uusien innostavien lahjojen avaamista. Sosiaalista pääomaa, yhteistyötä ja inhimillistä johtamista virtuaalisessa toimintaympäristössä käsittelevä väitöskirjani viimeistely ajoittui syksylle 2023. Uuteen pakettiin pääsin kurkistelemaan marraskuussa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa. Toimin KASVA-hankkeen projektipäällikkönä lokakuun 2025 loppuun asti.
Henna Väätäinen

KASVA-hankkeen tavoitteena on syvän verkostoyhteistyön kautta saavuttaa koko Pohjois-Pohjanmaata hyödyntäviä ratkaisuja mikro- ja pienyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Jokainen verkoston jäsen rakentaa yhteistyötä omalla osaamisellaan. Minä tuon verkostoon parinkymmenen vuoden kokemukseni yritysten ja erilaisten organisaatioiden valmentamisesta ja johtamisesta. Yhdessä olemme enemmän. Olen etuoikeutettu saadessani auttaa yrittäjiä, yrityspalveluissa työskenteleviä ja yrittäjyyden tutkijoita yhdistämään voimavaransa entistä paremman tulevaisuuden luomiseksi koko Pohjois-Pohjanmaalle.

Arvojeni mukaista merkityksellisyyttä

Arvot kertovat siitä, mitä pidämme merkityksellisenä. Oma arvotarinani rakentuu vapauden, ilon ja viisauden ympärille. Kerttu Saalastin tarina kutkuttelee mielen tunnekerroksia ja hämmästyttää rohkeudellaan. Tätä pakettia auki purkaessani tunnen syvää nöyryyttä. Urani aikana olen toiminut osana monenlaisia osaavia tiimejä. Moniammatillisuudenkin hyödyntäminen on tullut monessa suhteessa tutuksi. Silti on virkistävää huomata olevansa itseään älykkäämmässä seurassa. Jokaisella meistä on omat vahvuutemme ja niiden kautta ponnistamme kohti yhteiskunnallisesti vaikuttavaa yrittäjyyden tutkimusta ja kehittämistä yhdessä ja erikseen.

Ihminen ensin

Rakensin väitöstutkimukseni sosiaalisen konstruktionismin perusajatukselle. Uskon siis vakaasti, että maailma rakentuu ihmisten välisissä kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa. Vuosien varrella olen työssäni valmentanut satoja yrityksiä, ollut mukana kehittämässä kaupungin hankintapalveluita ja kouluttanut satoja ellen tuhansia tunteja. Olen harrastanut kouluttamista ja johtamista ensin lapsena partiossa ja sitten nuorena aikuisena nuorkauppakamarissa. Kymmenen vuotta sitten vuoteni Suomen Nuorkauppakamareiden kansallisena puheenjohtajana opetti ihmisyydestä paljon. Kohtasin erilaisia ihmisiä erilaisista kulttuureista. Ihmisten välisissä kohtaamisissa maailma näyttää sisältävän aika vähän absoluuttisia totuuksia. Tällaisessa maailmassa uteliaisuus on paitsi mieltä ruokkiva voimavara, myös hyvä työkalu menestyksen rakentamiseen. Kuunteleminen on supervoimani ja palkintoni saankin usein niissä tilanteissa, joissa huomaan oivallusten syntyvän, syttyivätpä ne sitten omassa tai toisten päässä. Mitä enemmän pelkoa ja epävarmuutta maailmaan sisältyy, sitä enemmän ihmisyyttä ja sydämen viisautta tarvitaan. Tarvitaan kykyä kohdata toinen ihminen lempeästi ja kokonaisena ymmärtäen, että hänen tulokulmansa maailmaan voi poiketa omastani ratkaisevastikin ja olla silti merkityksellinen.

Unelmat eivät toteudu, ne tehdään

Kerttu Saalastin sanoin: ”Maailmassa ei ole olemassa mitään asiaa, joka menisi eteenpäin ilman voimakasta tunnetta ja tahtoa.” Yrittäjyys on unelmia, niiden suunnittelemista visioiksi ja johtamista toimenpiteiden kautta saavutetuiksi tavoitteiksi. Unelmat eivät toteudu, tavoitteet eivät ylity, eivätkä visiot muodostu todellisuudeksi ilman kykyä tuntea ja käsitellä tunteita. Unelmien tekeminen todeksi vaatii epävarmuuden ja keskeneräisyyden sietämistä, vakaata luottamusta prosessiin ja sen parissa askaroiviin ihmisiin. Väitöskirjatyö on konkretisoinut monella tavalla tunteiden hallinnan merkitystä. Kun aamulla heräät kuristavaan pelkoon ja mielen valtaa epävarmuus tai kun päivän aikana pirskahteleva ilo ja innostus ei muutukaan keskittyneeksi tekemiseksi, tarvitaan menetelmiä, joiden avulla keskittyminen olennaiseen palaa. Luja tahto ja luottamus ihmisiin auttaa. Menestys rakennetaan lopulta aina yhdessä, vaikka kunkin yksilön rooli tulosten saavuttamisessa olisikin merkittävä.

Kirjoittaja:
Henna Väätäinen, OTM, projektipäällikkö, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Kuva: Mika Pajala