Yrittäjyyskoulutus laajenee - täydennyskoulutuksissa syvennämme nyt omistajanvaihdososaamisia

Verkkokoulutusten tarjonnassa tulee uusia avauksia tänä vuonna, kun omistajanvaihdoksiin liittyvään neuvontaan valmistava OV-osaajakurssi julkaistaan. Asialle on tarve, sillä seuraavan kymmenen vuoden aikana joka vuosi 4000 yrittäjää on eläköitymässä ja näille yrityksille tarvitaan jatkajia. Tarvitaan siis lisää tietoa ja osaamista omistajanvaihdoksiin littyvissä asioissa.

OV-osaaja verkkokurssi tarjoaa perustiedot omistajanvaihdosprosessista, sukupolvenvaihdoksesta, yrityskauppatavoista ja taloushallinnasta yrityskaupassa. Lisäksi opiskelijaa haastetaan tutustumaan omistajanvaihdoksen henkiseen puoleen ja oman alueesi omistajanvaihdostoimijoihin.

Jokainen OV-case on yksilöllinen ja useammankin vuoden omistajanvaihdosneuvontaa tehneet konsultit ja neuvojat kohtaavat uusia kysymyksiä, joihin lähtevät etsimään vastauksia eri asiantuntijoilta. On hyvä myös tunnistaa mitkä asiat kuuluvat matalan kynnyksen neuvontaan ja mitkä toimenpiteet kuuluvat yksityisille toimijoille. Tässä lajissa riittää opittavaa.

Ensimmäinen askel omistajanvaihdoksessa on päätös, joka voi joskus viedä vuosia. Vaihtoehtoja on useita.

Omistaja voi
- päättää siirtää omaisuutensa toiselle henkilölle
- myydä yrityksensä
- lahjoittaa kiinteistönsä perheenjäsenelle.

Myyntipäätös käynnistää prosessin, jossa on tärkeää ottaa aikaa valmistautumiseen. Kun päätös omaisuuden omistajanvaihdoksesta on tehty, avautuu ovi uudelle luvulle niin yksilön elämässä kuin yritysmaailmassakin.

Yrittäjän identiteetti on usein vahvasti sidoksissa yritykseen, varsinkin yrittäjän itse perustaman tai perheomisteisten yritysten kohdalla. Kun yrittäjä kokee liiketoimintansa osana itseään, päätöksistäkin tulee henkilökohtaisempia. Tämä vaatii herkkyyttä ja ymmärrystä kohtaamisessa – kyse ei ole puhtaasti bisneksestä vaan myös elämäntyöstä ja tunnesiteistä.

Omistajanvaihdos voi olla monimutkainen prosessi, joka vaatii tarkkaa suunnittelua ja asianmukaista juridista sekä taloudellista neuvontaa. OV-osaajakurssilla tarkastelemme omistajanvaihdoksen alkamista, sen vaiheita ja merkittävyyttä. Yrityspalveluneuvojat saavat kurssiltamme oppia tämän haastavan prosessin luotsaamiseen asiantuntevasti ja kannustavasti.

Yrittäjänä työskentelevä asiakas tuo asiakas- ja neuvontatilanteeseen erityispiirteitä, jotka vaativat erilaista kohtaamista ja ohjaamista verrattuna muun neuvontatyön asiakkaisiin. Yritysneuvojan on oltava herkkä yrittäjän ainutlaatuisille tarpeille ja tunnetiloille, jotta yrittäjä tuntee olevansa ymmärretty ja saa parasta mahdollista tukea liiketoimintaprosesseissaan.

Maksuton verkkokurssimme sijaitsee Digicampuksella, johon pääsee sisään gmail-tunnuksilla. Kurssi sisältää neljä eri osiota, joiden lopussa osaaminen testataan kyselyllä. Kun opiskelija on saanut riittävästi oikeita vastauksia, hänelle myönnetään OV-osaajamerkki.

Omistajanvaihdoksista on julkaistu myös kokonainen tietopankki, OV-info (omistajanvaihdosinfo.fi), josta löytyy tietoa niin ostajan ja myyjän kuin neuvojankin näkökulmasta.


Kirjoittaja: Päivi Lohikoski, FT, koulutuspäällikkö, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti