Maksumuurin tuolle puolen

Maksumuuri on jonkin verkkosisällön ja sen käyttäjän väliin luotu este, joka sallii sen käyttämisen vain maksua vastaan. Korkeakoulumaailmassa tähän sanaan törmätään tieteellisten artikkelien kohdalla entistä useammin, sillä arvostetuimmat tieteelliset kustantajat ovat kaupallisia toimijoita, ja heidän julkaisemansa aineisto maksullista.

Korkeiden hintojen vuoksi kaikki organisaatiot eivät pysty ostamaan pääsyä maksullisiin aineistoihin tai aineiston tilaaminen joudutaan lopettamaan jatkuvasti nousevien hintojen vuoksi. Moni tieteellinen julkaisu jää maksumuurin taakse. Maksumuurin kiertämiseksi on kuitenkin olemassa palveluja, joiden avulla aineistoja on mahdollisuus etsiä Open Access (OA) -versioina.

FinELib on laatinut Alternative Access –suunnitelman, johon on koottu vinkkejä keinoista, joita tutkijat, opettajat ja opiskelijat voivat käyttää siinä tilanteessa, jossa haluttuja artikkeleita ei ole saatavissa oman organisaation tilaamien aineistojen kautta. FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.

Sen lisäksi, että käyttää Google Scholaria, etsii yksittäisistä julkaisuarkistoista (kuten ARXIV, CORE ja DOAJ), tai kääntyy kirjaston kaukopalvelun puoleen, voi selaimeen asentaa lisäosan, joka etsii verkosta avoimia versiota artikkeleista. Tällaisia lisäosia ovat Unpaywall, joka etsii artikkeleita yli 50 000 lehdestä ja avoimesta julkaisuarkistosta kautta maailman sekä OA Button, jonka avulla on mahdollista pyytää artikkeleita suoraan tutkijalta.

Kun jollakin hakukoneella etsii artikkelia, laajennus näyttää mistä avoimesta palveluun indeksoituvasta arkistosta löytyy avoin versio. Kun maksumuuri tulee vastaan, klikataan asennetun laajennuksen kuvaketta, ja palvelu etsii avointa versiota artikkelista, jos sellainen on saatavana. Unpaywallin kuvake muuttuu vihreäksi, jos artikkeli on luettavissa, ja säilyy harmaana, jos se on saatavana ainoastaan maksullisesti. Artikkeli avautuu klikkaamalla kuvaketta. Oulun yliopiston avoimen Jultika-julkaisuarkiston aineisto indeksoituu Unpaywalliin ja löytyy sen avulla. Yliopiston rinnakkaistallanteet leviävät ja löytyvät tätä kautta ja löytyvät myös esim. Web of Sciencestä, jos meille rinnakkaistallennettua artikkelia sattuu hakemaan.

OA Button eroaa Unpaywallista siinä, että se lataa Open Access -artikkelin suoraan koneelle, jos sellainen on saatavilla. Jos taas avointa versiota ei löydy, avautuu sivu, jolla voi pyytää artikkelia kirjoittajalta.

Jos haluat laajempia ohjeita maksumuurin ylittämiseen, tutustu edellä mainittuun Alternative Access –sivuun. Ohjeistusta ei ole sidottu mihinkään organisaatioon, vaan se on yleispätevä kenelle tahansa tieteellistä tietoa tarvitsevalle.

Teksti: Tiina Tolonen, informaatikko, Oulun yliopiston kirjasto

Video: Open Access-artikkelien etsiminen Unpaywallilla - How to locate Open Access articles with Unpaywall

Video: Open Acces -artikkeleiden etsiminen OAButtonilla - How to find OA articles with OAButton

Apua artikkelien etsimiseen ja hankkimiseen saat aina myös kirjaston tietopalvelusta ja kaukopalvelusta!