Onnistuuko etänä? Kyllä vain!

Kun korkeakoulut siirtyivät keväällä 2020 valtaosin etäopetukseen, myös kirjaston tarjoama tiedonhaun opetus muutettiin kokonaan etäopetukseksi. Onneksi etätilanteeseen siirtyminen on sujunut kirjaston informaatikoilta lähes kivutta, koska etäopetukseen tarvittavat laitteet, sovellukset ja yhteydet olivat jo valmiiksi olemassa. Nyt ne vain otettiin toden teolla hyötykäyttöön. Lisäksi on vaikea keksiä toista alaa, johon etäopetus ja -opiskelu taipuisivat yhtä hyvin – tiedonhakua kun tehdään verkossa eri tietokantoja hyödyntäen. Korona-aika on opettanut informaatikoille ainakin sen, että suunnitelmat voivat muuttua lennosta, mutta sopeutuminen uuteen tilanteeseen tapahtuu hämmästyttävän nopeasti.

Opetuksista kerätyssä opiskelijapalautteessa tuli toisaalta kiitosta etäopetuksen onnistumisesta sekä laadukkaista materiaaleista, kuten videoista sekä tuntitallenteista. Toisaalta osalla opiskelijoista oli vaikeuksia seurata opetusta etänä. Etäopetuksen suurimpana haasteena onkin se, että kaikille opiskelijoille etäopiskelu ei yksinkertaisesti sovi. Myös opettajana tuntui välillä koomiselta puhua kotitoimistossa yksin tietokoneen ruudulle ilman lähiopetuksessa opiskelijoilta tulevaa välitöntä palautetta spontaanien kommenttien tai pelkästään opiskelijoiden ilmeiden tai habituksen muodossa. Etätilanteessa opiskelijoiden kynnys kommentoida on aina suurempi, ja sanatonta viestintää ei ole. Työpajatyyppisessä luokkahuoneopetuksessa opiskelijat lisäksi auttavat toisiaan ja jakavat vinkkejä ja kokemuksiaan toisilleen. Tämän ilmapiirin saaminen verkko-opetukseen on haasteellista.

Etänä läsnä hakupajoissa

Tiedonhaun opetuksen lisäksi kirjasto on etäaikana jatkanut ohjausten eli hakupajojen järjestämistä. Opastamme tiedonhakijoita muun muassa hakulauseiden laadinnassa, eri tietokantojen käytössä sekä viitteidenhallinnassa. Tietopalvelua voi lähestyä myös yksittäisten kysymysten kanssa, jos esimerkiksi apua tarvitaan vaikkapa tietyn artikkelin kokotekstin löytämisessä.

Aiemmin olemme tarjonneet hakupajoja sekä paikan päällä että etäohjauksina, mutta koronasuositusten myötä olemme toteuttaneet tiedonhaun ohjaukset etäohjauksina – joko Zoomissa, Teamsissa ja joskus jopa puhelimitse. Pegasuksessa on syksyn ajan palveltu asiakkaita myös tietopalvelupäivystyksessä kirjaston toisessa kerroksessa, mutta joulukuun alusta lähtien koronatilanteen hankaloiduttua on tämä päivystys korvattu etäneuvonnalla.

Pikainen vilkaisu ohjaustilastoihin kertoo, että opiskelijat ja tutkijat ovat löytäneet myös etäohjaukset hyvin. Sosiaali- ja terveysalojen amk-opiskelijoiden ohjausmäärät ovat kasvussa. Muissa toimipisteissä toimeksiantojen määrä on pysynyt samana, mutta ohjausten kesto on pidentynyt. Arvelemme tämän johtuvan siitä, että asiakkaat tekevät yhä enemmän vaativaa järjestelmällistä tiedonhakua. Systemaattiset ja kuvailevat katsaukset näyttävät kasvattaneen suosiotaan tutkimusmenetelminä. Tämä voi johtua osittain myös korona-ajasta: aineistonhankintaa voi olla haasteellista tehdä esimerkiksi haastattelemalla tai havainnoimalla.

Kokemuksemme etäohjauksista ovat positiivisia. Tietokoneen ruutua jakamalla – puolin ja toisin – asioiden demonstroiminen on helppoa. Ohjauksissa asiakkaat myös innostuvat yleensä kertomaan enemmän kohtaamistaan tiedonhaun pulmista. Tämä antaa meille lisätietoa siitä, millaista tiedonhakua asiakkaat tekevät ja miten voisimme kehittää verkkosivujamme, oppimateriaalejamme ja palveluitamme.

Etäohjaus ja -opetus ovat varmasti tulleet jäädäkseen. Opetamme ja ohjaamme myös paikan päällä kampuksilla heti kun tilanne sen sallii. Siihen saakka tietopalvelun porukan tavoittaa etänä. Ota yhteyttä ja varaa tarvitsemasi ohjaus tai opetus.

Merja Sormunen, informaatikko

Kirsi Vähäkangas, informaatikko

Oulun yliopiston kirjasto/Tietopalvelut