Tiedekirjasto kaikille: Esteettömyyskierrosten satoa Oulun yliopiston kirjastossa

Tässä blogikirjoitussarjassa syvennymme saavutettavuuden teemaan Oulun yliopiston kirjastossa. Kerromme vinkkejä, joiden avulla jokainen voi hyödyntää kirjastoa mahdollisimman tehokkaasti ja mukavasti. Ensimmäisessä osassa käsittelemme kirjaston tiloja ja esteettömyyttä parantavia kalustehankintoja.
Bookshelves and desks in Pegasus Library's History Collection room.

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat käytännön toimia ja valintoja, joiden tavoitteena on tehdä kirjastosta kaikkia käyttäjiä palveleva paikka – niin fyysisesti kuin digitaalisestikin. Esteettömyys tarkoittaa, että tilat ovat kaikkien käyttäjien saavutettavissa mahdollisista toimintarajoitteista huolimatta. Näihin rajoitteisiin voi kuulua esimerkiksi näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteita sekä muita toimintarajoitteita, kuten oppimisvaikeuksia. Saavutettavuus on käsitteenä laajempi ja kattaa tilojen lisäksi muun muassa verkkoympäristöt ja -palvelut. Saavutettava kirjasto on inklusiivinen oppimisympäristö, joka edistää kaikkien käyttäjien mahdollisuuksia päästä tiedonlähteille.

Kirjaston saavutettavuusoppaaseen on kerätty hyödyllistä tietoa muun muassa kirjaston tarjoamien e-aineistojen saavutettavuudesta.

Esteettömyyskierroksia kirjastoissa

Oulun yliopiston kirjaston neljän toimipaikan esteettömyyttä on esitelty kirjaston verkkosivuilla. Johtuen rakennusten iästä ja suunnitteluvaiheessa tehdyistä ratkaisuista, kaikki tilat eivät ole esteettömiä. Kirjaston asiakaspalvelu auttaa toimintarajoitteisia asiakkaita kaikissa kirjaston kokoelmiin ja tiloihin liittyvissä kysymyksissä.

Kuluneena vuonna kiersimme kirjaston saavuttavuustyöryhmän kanssa läpi kirjastojen tilat kiinnittäen huomiota muun muassa opasteiden selkeyteen ja kaksikielisyyteen, kulkuväylien esteettömyyteen, kalusteiden sopivuuteen erilaisille käyttäjille sekä tilojen äänimaailmaan. Apuna käytimme Kuntaliiton 2017 julkaisemaa yleisten kirjastojen saavutettavuussuositusta. Huomasimme kehityskohteita kaikissa toimipaikoissamme ja lähdimme pienin askelein korjaamaan tilannetta muun muassa opasteita uusimalla. Kerromme seuraavaksi muutamia esimerkkejä muista viime aikoina tehdyistä esteettömyysparannuksista.

Librarian at the customer service desk in Health and Social Care Library
Kirjaston asiakaspalvelu auttaa toimintarajoitteisia asiakkaita kaikissa kirjaston kokoelmiin ja tiloihin liittyvissä kysymyksissä. Kuvassa Sosiaali- ja terveysalan kirjaston asiakaspalvelupiste.

Sosiaali- ja terveysalan kirjasto

Hankimme kirjastosaliin työskentelyergonomiaa parantavan uuden korkeussäädettävän työskentelypisteen sekä korkeussäädettävän tiedonhakupäätteen. Korkeussäädettävällä pöydällä oleva lainaus- ja palautusautomaatti mahdollistaa kaikille sujuvan asioinnin Sosiaali- ja terveysalan kirjastossa myös omatoimiaikaan.

Library's self-service machine for returning and borrowing library materials on a height adjustable table.
Sosiaali- ja terveysalan kirjaston korkeussäädettävä lainaus- ja palautusautomaatti.

Lääketieteen kirjasto

Lääketieteen kirjastossa työskentelypisteet on uusittu vuonna 2018 remontin yhteydessä, ja kaikki asiakkaiden käytössä olevat työasemat ensimmäisen ja toisen kerroksen auloissa ovat korkeussäädettäviä. Hankimme Lääketieteen kirjastoon myös infonäytön, joka tukee ajantasaista asiakasviestintää asiakaspalvelupisteen vieressä myös kirjaston omatoimiaikoina.

Desks, books on display and the self-service machine for borrowing and returning library materials in the Medical Library.
Lääketieteen kirjastossa on monenlaisia työskentelypaikkoja asiakkaille.

Tiedekirjasto Pegasus

Hankimme uusia korkeussäädettäviä pöytiä

  • kurssikirjaosaston läheisyyteen ensimmäiseen kerrokseen tiedonhakupäätteen yhteyteen
  • toiseen kerrokseen asiakkaiden työskentelypisteeksi portaiden viereiselle ryhmätyöskentelyalueelle
  • kolmannen kerroksen OuluREPO-työasemalle (aiemmin e-gradutyöasema), josta on luettavissa Oulun yliopiston rajoitetun näkyvyyden opinnäytteet, rinnakkaistallenteet ja muut julkaisut.

Asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja korkeussäädettäviä työskentelypöytiä oli jo entuudestaan ensimmäisen kerroksen lehtilukualueen läheisyydessä. Korkeussäädettäviä pöytiä hankitaan lisää tulevaisuudessa varmistaaksemme, että yhä useammalla asiakkaalla on mahdollisuus säätää työskentelypaikka kirjastossa omien tarpeidensa mukaiseksi. Pegasuksen asiakaspalveluun on myös tulossa induktiosilmukka kuulokojetta käyttävien asiakkaiden asiointia helpottamaan.

Computer on a height-adjustable desk for browsing the library catalogue in Pegasus Library.
Tiedekirjasto Pegasuksen kurssikirjojen viereen on sijoitettu tiedonhakupääte säädettävällä pöydällä.

Toivomme palautetta tilojen toimivuudesta

Kirjastotilojen esteettömyyden parantaminen on projekti, joka jatkuu edelleen. Kohtaatko esteitä kirjaston käytössä? Voit antaa palautetta anonyymilla palautelomakkeella, valitse aihealueeksi saavutettavuus. Voit halutessasi antaa palautetta myös suoraan kirjaston henkilökunnalle tai sähköpostilla osoitteeseen kirjasto@oulu.fi. Asiakkailta saatu palaute auttaa meitä kehittämään palveluitamme ja tilojamme saavutettavammiksi ja toimivammiksi kaikille käyttäjille.

Kirjoittajat:
Tommi Lindström
Kirsi Vähäkangas
Leena Ilkko
Oulun yliopiston kirjasto