Tutkimustuotosten rinnakkaistallentaminen tarjoaa monia etuja ja mahdollistaa laajemman lukijakunnan

Vihreän reitin avoin julkaiseminen eli rinnakkaistallentaminen on tapa, jolla tutkijat voivat saattaa avoimeksi tutkimustuotoksensa tallentamalla siitä kopion julkaisuarkistoon, mikä hyödyttää sekä tutkijoita että laajempaa yhteisöä. Eräs rinnakkaistallentamisen ja myös yleisesti avoimen julkaisemisen tärkeimmistä eduista on ollut tutkimuksen näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisääntyminen, mistä on osoituksena avoimien julkaisujen saamat suuremmat viittausmäärät. Pelkkien viittausmäärien lisäksi on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon myös viittausten alkuperä ja niiden moninaisuus.

Huang ym. (2024) käyttivät tuoreessa tutkimuksessaan suurta viittaavien kirjoittajien taustat ja tieteenalat sisältävää bibliografista tietojoukkoa selvittääkseen, vaikuttaako julkaisujen avoimuus siihen ketkä julkaisuun viittaavat. Tulokset osoittavat, että avoimien tutkimusjulkaisujen viittauksissa on edustettuna enemmän organisaatioita, maita, alueita ja tieteenaloja. Sama suuntaus huomattiin tutkimustuotoksissa, joilla oli paljon tai kohtalaisesti viittauksia. Julkaisuarkistojen kautta avatuilla julkaisuilla oli keskimäärin monimuotoisimmat viittaukset kuin kustantajan verkkosivujen kautta avatuilla. Näin ollen tutkimusjulkaisujen avaaminen tuo ne paremmin eritaustaisten ihmisten saataville, mikä lisää vaikuttavuutta ja mahdollistaa tieteenalojen välisen yhteistyön.

Rinnakkaistallentaminen tarjoaa keinon helpottaa pääsyä tutkimustuloksiin niille, joille ei ole resursseja päästä tilauspohjaisiin lehtiin tai maksaa kalliita avoimen julkaisemisen maksuja. Rinnakkaistallentamisella voidaan myös varmistaa julkaisun säilyvyys: julkaisuarkistoon tallennettu julkaisu saa pysyvän osoitteen ja sen pitkäaikaissäilytys on turvattu.

Oulun yliopiston kirjasto tarjoaa palveluita avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentamiseen. Yliopisto on sitoutunut avoimen tieteen edistämiseen ja edellyttää tutkijoita rinnakkaistallentamaan tutkimusjulkaisunsa yliopiston avoimeen OuluREPO-julkaisuarkistoon. Oulun yliopiston tutkijat voivat lähettää julkaisunsa rinnakkaistallennettavaksi OuluCRIS-tutkimustietojärjestelmän kautta. Kirjasto tarkastaa, että kustantajan ehdot tulevat huomioiduiksi (versio, embargo ym.).

Lue lisää avoimen julkaisemisen tavoista sekä rinnakkaistallentamisesta Oulun yliopiston kirjaston Avoimen julkaisemisen oppaasta.

Kirjoittajat:
Marisa Ylisuutari, informaatikko, Oulun yliopiston kirjasto
Päivi Leinonen, tietoasiantuntija, Oulun yliopiston kirjasto
Miki Kallio, tiedepoliittinen asiantuntija, Oulun yliopisto

Lähde: Huang, CK., Neylon, C., Montgomery, L. et al. Open access research outputs receive more diverse citations. Scientometrics 129, 825–845 (2024). https://doi.org/10.1007/s11192-023-04894-0