Korona siivitti valmistumaan

Aloitin opintoni Oulun yliopistossa rakentamistekniikan opintojen parissa vuonna 1991 – kolmekymmentä vuotta sitten. Jo insinööriopintojeni aikana kiinnostuin taloustieteiden opinnoista, kun veljeni aloitti kauppakorkeakoulun puolella vuonna 1997.

Aloitin opintoni Oulun yliopistossa rakentamistekniikan opintojen parissa vuonna 1991 – kolmekymmentä vuotta sitten. Jo insinööriopintojeni aikana kiinnostuin taloustieteiden opinnoista, kun veljeni aloitti kauppakorkeakoulun puolella vuonna 1997. Suoritin muutamia kursseja ennen valmistumistani diplomi-insinööriksi mm. legendaarisen Juha Huikarin liikekirjanpidon peruskurssin.

Valmistuttuani diplomi-insinööriksi rakentamistekniikan osastolta vuonna 1999 siirryin töihin kansainväliseen pörssiyhtiöön (Bombardier Recrational Products) Rovaniemelle, ja kauppatieteiden opinnot eivät enää edenneet toivomallani tavalla.

Vuosien saatossa opintoja kuitenkin kertyi niin paljon, että vuonna 2016 valmistuin kauppatieteiden kandidaatiksi. En koskaan kuvitellut löytäväni riittävästi aikaa maisterivaiheen loppuunsaattamiseen, mutta paluu ulkomaankomennukselta, pandemia ja etäopetukseen siirtyminen avasivat mahdollisuuden opintojen viimeistelyyn. Ajattelin, että nyt jos koskaan!

Kauppakorkeakoulun henkilökunta auttoi ja opasti, jotta tarvittavat hallinnolliset toimet tutkinnon loppuunsaattamiseksi saatiin tehtyä. Opetus siirtyi myös ketterästi verkko-opetusmaailmaan ja tarjosi laadukasta, hyvin valmisteltua ja havainnollista opetusta, ja mikä parasta englannin kielellä! Itselleni etäopiskelu oli erittäin tervetullut, sillä asumme perheinemme edelleen Rovaniemellä. Uskon vahvasti, että tulevaisuudessa verkko-opetus jää pysyväksi osaksi lähiopetuksen rinnalle.

Opiskelumaailma on vuosikymmenien aikana muuttunut monella tapaa. Tiedonsaanti on nykyajan opiskelijalle helppoa, kun vielä 90-luvulla tietoa hankkiakseen tuli lähteä kirjastoon. Nykyisin tieteellisiä artikkeleja helppoa hakea kirjaston tiedonhakupalvelujen avulla.

Korona-pandemia on tuonut mukanaan siis paljon hyvääkin, sillä valmistuin 30 vuoden uurastuksen jälkeen viimein kauppatieteen maisteriksi. Tein pro-gradututkielmani pörssiyhtiöiden yhteiskuntavastuuraportoinnista ja siitä, missä kehitysvaiheessa yhtiöt ovat. Omalta osaltani viimeisin vuosi on ollut laskentatoimeen liittyvien tietojen päivittämistä esim. kansainvälinen tilinpäätöstietojen julkaisustandardi (eng. IFRS standard) osalta.

Harmillisesti valmistumispäivää ei voitu juhlia 30.4.2021 publiikin merkeissä, sillä päivä olisi ollut itselleni ikimuistoinen. Onneksi Oulun yliopisto järjestää kuitenkin yhteisten valmistujaisjuhlan virtuaalisesti 17.6. kaikille koronanpandemian aikana valmistuneille.

Perttu Pörhölä
DI & KTM, Oulun yliopisto