Lyhyt tie, pitkä matka: tavoitteena kehittää rajanylittävää logistiikkayhteistyötä

Passit ja viisumit oli jo hankittu ja muutkin valmistelut yli kymmenen tunnin bussimatkaa varten Oulusta Petroskoihin olivat pitkällä, kun keväällä 2020 uutisia alkoivat hallita tiedot koronaviruksen leviämisestä maailmalla ja pian myös Suomessa. Venäjän
Valojuovat moottoritiellä keskiyön pimeydessä

Passit ja viisumit oli jo hankittu ja muutkin valmistelut yli kymmenen tunnin bussimatkaa varten Oulusta Petroskoihin olivat pitkällä, kun keväällä 2020 uutisia alkoivat hallita tiedot koronaviruksen leviämisestä maailmalla ja pian myös Suomessa. Venäjän koronatilanne näytti pahenevan erityisen nopeasti ja niinpä vasta alkaneen Logoka-hankkeen ensimmäinen kumppanuusmatka Petroskoihin jäi suunnitelmaksi.

Rajanylittävää liiketoimintaa ja kulttuuriyhteistyötä

Logoka-hankkeen taustalla on EU:n, Suomen ja Venäjän yhteinen Karelia CBC -ohjelma, jonka avulla pyritään luomaan mahdollisuuksia rajanylittävälle liiketoiminnalle ja kulttuuriyhteistyön kehittämiselle. Logoka-hankkeessa tavoitteena on logistisen osaamisen lisääminen ja toimintaedellytysten kehittäminen rajanylittävän kaupan ja logistiikan osalta Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Karjalan tasavallan alueilla. Yliopiston ohella suomalaisia hankekumppaneita ovat Oulun ja Raahen satamat, Herman Andersson Oy, SKAL (Suomen Kuljetus ja Logistiikka) Pohjois-Suomi ry sekä Kainuun Liitto. Venäjän puolella kumppaneina on aluekehitykseen ja yliopiston tutkimukseen kiinteästi liittyviä organisaatioita.

Koronatilanteen takia hankkeen toimintasuunnitelmaa päivitettiin lennossa niin, että alkuperäisiin tavoitteisiin pystyttäisiin kuitenkin kohtuullisesti vastaamaan – käytännössä hanke siirtyi verkkoon, kuten muukin yliopiston toiminta. Onneksi yhteydet toimivat nykyään hyvin ja rajanylittävää yhteistyötä voidaan tehdä samoja digitaalisia alustoja käyttäen kuin yliopiston opetuksessa ja yhteydenpidossa muutenkin. Ensikäden kokemukset logistiikan fyysisistä realiteeteista toki jäävät nyt väliin, kun huolehdittavana on lähinnä Suomen ja Venäjän aikaero yhteisiä palavereja järjestettäessä.

Korona-aika näkyy tilastoissa

Hankkeen toiminta painottuu nyt erityisesti tiedon keräämiseen, jakamiseen ja verkossa toteutettuun kouluttamiseen. Esimerkiksi tilastotietoa löytyy nykyisin verkosta yllin kyllin, Suomen osalta tehtävänä onkin lähinnä koota ja jalostaa hankkeen tavoitteiden kannalta relevanttia tietoa eri tietokannoista. Venäjän puolella tällaisen tiedon kerääminen on hankalampaa, jotain melko tavanomaista tilastotietoa on jouduttu tilaamaan Moskovasta maksua vastaan ja toimitusaikakin tuntuu olevan melko pitkä.

Tilastoja tarkastellessa voi hyvin nähdä korona-ajan vaikutukset rajanylittävään liikkumiseen. Esimerkiksi henkilöliikenne Suomen ja Venäjän raja-asemilla laski vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna lähes 80% rajan ylittäneiden autojen määrällä mitaten. Toisaalta raskaan liikenteen ajoneuvojen määrä väheni samana aikana vain vajaat 9%. Hanke-alueeseen kuuluvalla Vartiuksen rajanylityspaikalla raskaan liikenteen ajoneuvojen määrä on jopa hieman kasvanut.

Testilähetyksillä tietoa verkkokaupan toimivuudesta

Yksi nyky-yhteiskuntaan kuuluva teema, jota tässäkin hankkeessa tarkastellaan, on rajanylittävä verkkokauppa ja erityisesti sen logistiikan toimivuus. Tietoa tästä aiheesta kerätään tilastollisista lähteistä, yrityshaastattelujen avulla ja myös erilaisia testitilauksia ja -toimituksia käyttäen. Yksi tavanomaista nettiostosta vastaava testilähetys on tehty Postin verkossa – ja lähetys löysi perille Petroskoihin! Kokeiluja jatketaan eri kanavia käyttäen ja tuloksia raportoidaan aikanaan hankkeen nettisivulla.

Ajankohtaistietoa Suomen ja Venäjän kaupan tilanteesta sekä rajanylittävän logistiikan haasteista ja mahdollisuuksista voi saada Logoka-hankkeen verkkoseminaarissa torstaina 4.3.2021 klo 12.15-16. Lisätietoa hankkeesta sekä seminaarin ohjelmasta ja ilmoittautumisesta löytyy hankkeen nettisivulta:

Lisätietoa antavat myös hankepäällikkö Ulla Lehtinen (ulla.lehtinen@oulu.fi) ja professori Jari Juga (jari.juga@oulu.fi).

Pääkuva: Pexels