Mitä kansainvälinen yhteistyö voi tarkoittaa Business Finlandin Co-innovation -hankkeessa?

Business Finlandin Co-innovation -hanke mahdollistaa vientiä yrityksille, verkostoja yli maarajojen ja korkeatasoista tutkimusta. Tässä jutussa kerromme miten.

Suomalainen tutkimuksen ja innovaatioiden mahdollistaja Business Finland teki tammikuussa 2020
University of Oulu, 2019

Business Finlandin Co-innovation -hanke mahdollistaa vientiä yrityksille, verkostoja yli maarajojen ja korkeatasoista tutkimusta. Tässä jutussa kerromme miten.

Suomalainen tutkimuksen ja innovaatioiden mahdollistaja Business Finland teki tammikuussa 2020 uudistuksen, joka koskee tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välisiä yhteishankkeita. Kun aikaisemmin Co-innovation -hankkeissa kannustettiin kansainväliseen yhteistyöhön, nyt rahoitettavilta tutkimusprojekteilta edellytetään pääsääntöisesti kansainvälistä yhteistyötä. Kerromme nyt, millaisia kokemuksia saimme terveydenhuollon sektorilla toteutetussa Icory-hankkeessa Suomessa, Singaporessa ja Australiassa (Icory: Intelligent customer-driven solution for orthopedic and pediatric surgery care).

Icory-hankkeen tavoitteena on kehittää älykkäitä digitaalisia hoitopolkuratkaisuja terveydenhuoltoon, tutkia ratkaisujen vaikuttavuutta sekä tukea yrityksiä yhteistoimintaan perustuvien liiketoimintamallien kehityksessä. Jo hakemusvaiheessa hankkeeseen kirjoitettiin sisään tutkimusyhteistyö singaporelaisen yliopiston kanssa. Avainasemassa hakemuksen valmistelussa oli ehdottomasti paikallinen yhteyshenkilö Singaporessa, joka oli tehnyt väitöskirjan Suomessa ja oli tuttu projektia valmistelleille professoreille.

Hankkeen käynnistyttyä mukana olevilla yrityksillä, sairaaloilla ja tutkijoilla oli tarve ymmärtää potilaan näkökulma. Tämän vuoksi aloitimme nykyisten hoitoketjujen mallintamisen potilaan näkökulmasta Suomessa ja Singaporessa. Singaporelainen yhteyshenkilö auttoi suomalaista konsortiota luomaan yhteydet paikallisten sairaaloiden operatiiviselle tasolle. Kun oikeat henkilöt löytyivät, sovittiin Suomen konsortion vierailusta Singaporessa. Tutkijat suunnittelivat työpajamuotoisen tilaisuuden, jossa kohteena oleva hoitopolku sekä yritysten ratkaisut käytiin läpi yhdessä sairaalan työntekijöiden ja suomalaisten tutkijoiden ja yritysten edustajien kanssa. Otimme työpajan fasilitaattoreina myös tietoisesti esiin aiheita, joiden koimme olevan hyvä ottaa avoimeen keskusteluun yritysten ja sairaalan henkilökunnan kesken kuten tietoturva ja tietotekniset haasteet ja mahdollisuudet.

Tilaisuuden jälkeen tutkimusta alettiin suunnitella tutkijavetoisesti etäpalavereita pitäen. Suomalaiset asiantuntijat työstivät yhdessä singaporelaisen yhteyshenkilön kanssa muun muassa lääketieteellisessä tutkimuksessa tarvittavia tutkimussuunnitelmia, sairaaloiden tutkimuslupia ja eettisen lautakunnan lausuntohakemuksia. Suunnitelmien konkretisoituessa myös paikallinen Team Finland -toimija eli Suomen Suurlähetystö tuli mukaan tukemaan yhteistyötä. Heidän toimestaan hanke sai näkyvyyttä erilaisissa tapahtumissa, ja suomalaiset asiantuntijat saivat lisää yhteyksiä paikallisiin sairaaloihin; tällä kertaa ylimmän johdon tasolle. Tällaisista kontakteista on hyötyä myöhemmin mahdollisessa hankintavaiheessa, mutta jo aikaisemmin paikallisen yliopiston ja sairaaloiden hankerahoituksen edistämisessä.

Yhteistyö on opettanut, että Singaporen markkinoilla kohdemaassa tehty vaikuttavuustutkimus on edellytys Singaporen markkinaan pääsemiseksi. Uusien digitaalisten ratkaisujen vaikutusten arvioinnissa on olennaista huomioida vaikutukset sekä potilaalle että sairaalalle. Erityisesti digitaalisia ratkaisuja koskevassa tutkimuksessa tutkimuksen rakentaminen edellyttää keskustelua datan käyttömahdollisuuksista ja tietoturvasta. Tämän vuoksi sairaaloiden kanssa sovittiin selkeästi, että yritykset käsittelevät yksistään tutkimustunnisteella koodattuja (pseudonymisoituja) henkilötietoja, ja sairaala toimii koodiavainten haltijana. Vaikka digitaaliset ratkaisut mahdollistaisivat tutkimustiedon keräämisen, kaikki tutkimuskyselyt tuli tehdä perinteisesti paperilomakkeilla. Googlen ja Amazonin pilvipalveluiden käyttö oli mahdollista, mutta datan täytyi sijaita fyysisesti Singaporessa olevilla palvelimilla.

Jos Suomessakin vielä etsitään parhaita toimintamalleja sairaaloiden ja yritysten väliseen yhteistyöhön, samaa koskee myös Singaporea. Vaikka kyseessä on maantieteellisesti hyvin pieni maa, sairaalat eivät jaa toistensa kanssa hyviä kokemuksia tai toimintamalleja. Yleisiä ohjeita yritysten kanssa toteutettavaan vaikuttavuustutkimukseen oli mahdotonta löytää. Sinänsä sairaaloiden asenne tutkimusta kohtaan oli hyvin positiivinen, ja operatiivinen taso oli kiinnostunut viemään tietoa ylimmälle johdolle, mikäli tulokset ovat positiivisia.

Icory-hanke on Business Finlandin rahoittama Co-innovation -hanke, joka käynnistyi vuonna 2018. Tutkimuskonsortiossa ovat mukana Oulun yliopisto, VTT, Tampereen yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Uusi lastensairaala, Oulun yliopistollinen sairaala, Buddy healthcare, Lenovo, Near Real, Rehaboo, Solteq ja Triumf gamification.

Kirjoittajat: Minna Pikkarainen, Laura Kemppainen, Miia Jansson ja Marja Harjumaa