Tarvitsemme seuraavaan digiaaltoon analytiikkaosaajia

Digitalisoitumisen seuraava aalto on jo menossa eikä enää tulossa ja koskettaa laajasti yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Mikä se on ja miten siihen pitää varautua?

Tietoteknistymisen kulku on ollut aina päällisin puolin nopeaa, mutta kestänyt
University of Oulu, 2016

Digitalisoitumisen seuraava aalto on jo menossa eikä enää tulossa ja koskettaa laajasti yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Mikä se on ja miten siihen pitää varautua?

Tietoteknistymisen kulku on ollut aina päällisin puolin nopeaa, mutta kestänyt silti pitkään. Aikakaudet ennen älypuhelimia, nettiä ja mikrotietokoneita ovat vuosikymmenten takaisia, vaikka monet meistä ovat ne omakohtaisesti kokeneet. Digitulevaisuuksia on ollut melko helppo visioida, mutta vieläkin tärkeämpää on, että ne ovat kerta toisensa jälkeen toteutuneet. Sen voi taas luvata.

Meneillään on massiivinen tiedon digitalisoituminen ja siihen perustuvien tuotteiden palvelullistuminen. Digitarjonta on muuttunut nautittavaksi lähes koska ja missä tahansa, mikä on lisännyt monen toiminnan dynamiikkaa radikaalisti. Se on merkinnyt tarjottavien sovellusten ja palvelujen kehittämisen kokonaan uudenlaista ketteryyttä, mutta ennen muuta digiratkaisujen hyödyntämisen tosiaikaisuutta. Digiaikana tosielämä ulottuu kaikkialle ja jatkuvasti.

Tosiaikaisuus tarkoittaa, että digitaalisesti toteutettua tai tuettua toimintaa voidaan ohjata ja muuttaa ajantasaisen tiedon keruun ja hyödyntämisen kautta. Monia digiratkaisuja voidaan siksi suunnitella ja toteuttaa joka hetki uudelleen sen mukaan mitä tarvitaan. Aiemmin tämä tehtiin hitaan tuotekehitystyön kautta, kartuttaen vähitellen uusia tarpeita ja korjaten samalla löydettyjä virheitä.

Erityinen haaste on, ettei tosiaikainen digitaalinen data ole valmiiksi hyvin järjestetty ja käyttöä varten muokattu, vaan monesti juuri päinvastoin. Yhä suuurempi osa sitä on laadullista eikä vain määrällistä ja syntyy ihmisten keskuudessa eri tilanteissa ja ympäristöissä. Vaikka digitaalisen datan omistamisen ja käytön sääntely on kehittynyt, niin varsinkin yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja pienten yritysten on yhä vaikea hahmottaa ja hallita dataansa.

Olemme myös huomanneet, että digiaikana tarjotaan tarkoituksellisesti vääriä tietoja ja että asiat voivat siksi suistua nopeasti raiteiltaan. Tosiaikainen toiminta on siis alttiimpi haitanteolle kuin hidas valmistautuminen päätöstentekoon. Siksi luottamuspääoma on digitalouden kulmakiviä. Tekoälystä, älykkäistä tiedonkäsittelyalgoritmeista, haetaan digipalveluille sekä tehokkuutta että varmuutta. Sellaiset uudet teknologiat kuin lohkoketju pyrkivät osaltaan varmistamaan digiajan turvallisuutta.

Miksi juuri analytiikkaosaaminen on seuraavan digiaallon ytimessä? Edellä mainituista syistä. Käytännössä tämä tarkoittaa varsinkin, että tosiaikaisesti hankittua tietoa eli ”tiedonkorjuun” satoa osataan järjestää ja tulkita päätöksentekoon, tarjottujen palvelujen ja ratkaisujen valintaan ja muokkaukseen sekä toiminnan välittömään ohjaukseen. Vaikka analyyttisiä menetelmiä ja apuvälineitä on ollut käytössä varsin pitkään, niiden tuominen laajasti yritysten ja ihmisten arkeen on vielä alkutekijöissään – olipa kyse tietyn tuotteen sovittamisesta virinneeseen asiakastarpeeseen tai omadatan viemisestä hyödynnettäväksi liikuntasuorituksen jälkeen.

Tarvitsemme siis analytiikkaosaamisen noston kokonaan uudelle tasolle. Sitten kun kysymykseen ”Mikä on python?” saadaan vastaukseksi, että se on analytiikkatoteutusten perusratkaisuja, tiedämme, että olemme osaamisessa edistyneet. Vieläkin tärkeämpää on silti, miten ja missä Python-kielellä toteutettuja analytiikkaratkaisuja käytetään. Oikea vastaus tulee olemaan ”kaikkialla”, kuten internetin ja monen muunkin digiasian tapauksessa on jo hyvin nähty.

Oulun yliopisto on päättänyt aloittaa uuden liiketoiminta-analytiikan koulutusohjelman. Se on erittäin merkittävä avaus paitsi pohjoissuomalaisittain, myös kansallisesti. Kansainvälisesti sen tekee ainutlaatuiseksi, että siinä tuodaan analytiikkaa varten yhteen liiketoiminnan ja talouden sekä tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn osaaminen. Ohjelmasta voi valmistua kauppatieteen tai tietojenkäsittelyn maisteriksi tai tietotekniikan diplomi-insinööriksi. Vastaavaa ei ole tarjolla missään muualla maailmassa.

Oulun yliopiston uuteen analytiikan koulutusohjelmaan otetaan viisikymmentä opiskelijaa, kun haku avautuu vuoden 2021 alussa. Ensimmäiset opiskelijat valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä ja heistä tulee heti merkittävä joukko osaajia yrityksille ja muille organisaatioille. Useat heistä ryhtynevät myös analytiikka-alan yrittäjiksi. Heidän taitojaan ja tietojaan on toki hyödynnetty jo opiskelun aikana, osana ohjelmaan rakennettavaa yhteistyöverkostoa ja -ympäristöä.

Kirjoitus on julkaistu sanomalehti Kalevan Yläkerta-artikkelina 4.11.2020.