Päämääränä jatkuva oppiminen

Blogissa käsitellään jatkuvaa oppimista ja sen roolia (työ)elämässä niin yksilön, organisaation kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Blogia julkaisee Oulun yliopiston koulutuspalveluiden jatkuvan oppimisen ja opetuksen palvelut -tiimi. Blogissa voidaan julkaista myös muiden yksiköiden tai tahojen tuottamia jatkuvaan oppimiseen liittyviä kirjoituksia.