Järjestelmällinen innovaatiotoiminta ja sidosryhmäyhteistyö luovat vaikuttavuutta

Vuoden 2019 alussa toimintansa aloittanut Oulun yliopiston innovaatiokeskus, jonka toimintaan sisällytettiin yritysyhteistyön koordinointi, tutkimuslähtöisten uusien kasvuyritysten synnyttäminen ja IPR-hallintaan liittyvä toiminta, on tuonut näiden asioiden hoitamiseen systematiikkaa yhteisten toimintamallien ja -prosessien sekä tutkijoiden toiminnan tukemisen kautta.

Aiemmin jokainen tutkija on toiminut itsenäisesti ilman koordinoitua tukea, pitkälti omalla parhaaksi näkemällään tavalla, mikä on saattanut vaikuttaa sekavalta ulkoisten yhteistyökumppanien ja ympäröivän yhteiskunnan suuntaan.

Samana vuonna toukokuussa palkattiin myös ensimmäinen liiketoiminnan kehittämisen päällikkö ja ensimmäinen asiakkuuspäällikkö yliopistotasolle. Tällä hetkellä liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijoita on kolme, joista jokaisella on myös omakohtainen start-up - tausta, ja yliopistotasoisia asiakaspäälliköitä on myöskin kolme. 2020 lanseerattiin avainasiakkuuspäälliköiden toiminta tiedekuntiin, joissa on nyt yhteensä 13 osa-aikaista asiakaspäällikköä.

Riittävä aihepiirin resurssointi, riittävä määrä kiinnostavia koulutuksia ja riittävästi käytyjä kahdenkeskisiä keskusteluita tutkijoiden kanssa on mahdollistanut parhaiden käytänteiden ja toimintamallien lanseerauksen tiedekuntien ja niiden tutkijoiden toimintaan. Viesti on mennyt hyvin perille, ja voidaankin sanoa, että tutkijatasolla asiat alkavat olla kunnossa.

Vuodesta 2019 yritysten suora tilaustutkimus on kasvanut 42 prosenttia euroilla mitattuna. Tämän lisäksi jätettyjen keksintöilmoitusten määrä on ollut tasaisesti kasvussa ja uusien patenttihakemusten määrä on saatu vakiinnutettua noin kymmenen jätetyn hakemuksen vuosivauhtiin johtaen siihen, että vuonna 2022 Oulun yliopistolle myönnettyjen patenttien määrä, seitsemän patenttiperhettä, on suurin koskaan.

Kesäkuussa 2020 yliopiston työvaliokunta hyväksyi yritysyhteistyön toimintamallin, joka sisältää paljon käytännön esimerkkejä ja ohjeistusta siitä, miten yritysten kanssa tulisi toimia. Parasta aikaa työn alla on yritysyhteistyön toimintamallin laajentaminen sidosryhmäyhteistyön malliksi, jolloin mukaan saadaan paremmin yhteistyö julkisyhteisöjen, kuten kirkon, museoiden, kaupunkien ja ministeriöiden kanssa.

Samalla laajennamme toimintamallin kattamaan tutkimuksen lisäksi räätälöidyn ei-tutkintoon johtavan koulutuksen, jatkuvan oppimisen, opiskelijayhteistyön ja varainhankinnan. Nämä asiat nousevat säännöllisesti esille, kun keskustelemme ulkoisten sidosryhmien kanssa yhteistyöstä.

Toimintamallin laajennus palvelee paremmin myös koko yliopistoyhteisöä. Samalla toiminnan kompleksisuus kasvaa uusien palvelutoimintojen tullessa mukaan, ja siksi paljon painoa on laitettu sisäisen kommunikaation kehittämiselle kohti yhtenäisen viestin luomista sidosryhmien suuntaan.

Avain yliopiston menestykseen innovaatiotoiminnassa on ollut systematiikan ja koordinaation tuominen sidosryhmäyhteistyöhön. Olemmekin siirtymässä tutkimustulosten kaupallistamisesta kohti tutkimusosaamisen kaupallistamista.

Arto Maaninen, yhteistyösuhteiden rehtori