Oulun yliopisto on pidetty kumppani verkostojen Eurooppa-yliopistossa

Euroopan unionin huippukokouksessa vuonna 2017 synnytettiin – huhujen mukaan Ranskan presidentti Emmanuel Macronin aloitteesta – ajatus eurooppalaisten korkeakouluverkostojen perustamisesta. Visio oli synnyttää 20 tiivistä, yhteisiä opintoja tarjoavaa
Surffaaja vedessä, katsojia rannalla

Euroopan unionin huippukokouksessa vuonna 2017 synnytettiin – huhujen mukaan Ranskan presidentti Emmanuel Macronin aloitteesta – ajatus eurooppalaisten korkeakouluverkostojen perustamisesta. Visio oli synnyttää 20 tiivistä, yhteisiä opintoja tarjoavaa verkostoa vuoteen 2024 mennessä.

Eurooppa-yliopiston muodostavat nyt verkostot, joiden tarkoituksena on eurooppalaisten arvojen ja identiteetin vahvistaminen, laadun, suorituskyvyn, houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn lisääminen sekä syvä institutionaalinen muutos.

Viimeisin kuvaa hyvin kunnianhimon tasoa, joka EU-komissiolla on yliopistojen suhteen. Se nostattaa kulmakarvoja autonomisen, kansallisen koulutusjärjestelmän julkisesti rahoitetun yliopiston edustajan kasvoilla ja vähintäänkin herättää uteliaisuutta.

Kun EU-komissio laittoi peliin myös rahaa, Oulun yliopisto ei halunnut jäädä kehityksestä syrjään. Pääsimme vuonna 2020 rahoitusta saaneiden 41 konsortion ja 280 korkeakoulun etuoikeutettuun joukkoon Euroopassa.

Oma kahdeksan yliopiston verkosto starttasi teemalla ”moninaisuus jälkiteollisissa kaupungeissa”. Syntyi The European University of Post-Industrial Cities, UNIC. Startti tarjosi alkuun varsin vaatimattoman projektirahoituksen.

Hyvin nopeasti kävi kuitenkin ilmi, että hanat ovat vasta aukeamassa niille, jotka aloitteeseen sitoutuvat ja haluavat pistää opettamisessa hynttyitään yhteen antamalla yhteisiä tutkintoja ja kannustamalla opiskelijansa ja henkilökuntansa liikkumaan Euroopassa.

Oulun yliopiston kanssa töitä tekevä verkosto koostuu korkeakouluista, joiden haasteena on jälkiteollinen toimintaympäristö ja siinä moninaisten ja erilaisten ihmisryhmien pitäminen mukana opinnoissa, kehityksessä ja osana yhteiskuntaa. Yhdistävä tekijä näkyy käytännössä yhteisten kurssien ja tutkimuksen sisältönä.

Opiskelijoita nostetaan samalla merkittävämpään rooliin aktiivisina toimijoina. Tämän soisi tulevaisuudessa hyödyttävän meitä kaikkia.

Opiskelijan kannalta eurooppalaisten yliopistojen kehittyminen avaa paljon mahdollisuuksia. Liikkuvuus ja opiskelijavaihtoon lähteminen kumppaniyliopistoihin helpottuu merkittävästi. Yhteinen, pian kymmenen yliopiston tutkinto-ohjelma- ja kurssitarjonta on erinomainen mahdollisuus eurooppalaistua. Henkilökunnan saaminen osaksi vaihtoa kuuluu myös tavoitteisiin.

Yhteiset tutkimushankkeet ovat myös tavoitteena. Niihin kannustetaan ja niille kumppanuus tarjoaa kilpailuetua haettaessa rahoitusta.

Nyt hanketta on eletty puolitoista vuotta, ja edellisten tavoitteiden saavuttaminen näyttää toteutuvan. Oulun yliopisto on jo avannut 31 virtuaalikurssiaan vapaasti valittaviksi muille UNIC-opiskelijoille, ja yhdessä muiden verkoston yliopistojen kanssa on avattu yli 170 kurssia käsittävä virtuaalikurssitarjotin.

Lyhyessä ajassa olemme saaneet yhdessä paljon aikaan. Se on johtanut siihen, että Oulun yliopisto on kysytty partneri. Lippuamme on saanut kantaa ilolla Euroopassa.

Tästä on erinomaista ponnistaa, kun näkymä mahdollisuuksiin vain laajenee. Tulemme hakemaan ensi talven aikana 4+2 vuoden jatkoa ja kolminkertaista rahoitusta.

Askel askeleelta eurooppalainen yliopisto ujuttautuu siis elimelliseksi osaksi päivittäistä toimintaamme. Tässä suhteessa Oulun yliopistolla ei ole aikomustakaan olla tarttumatta positiivisella otteella tähän mahdollisuuteen. Meillä kun on annettavaa, ja olemme paikkamme tässä pelissä lunastaneet osaamisellamme.

Erityinen näytön paikka Oululla on kesäkuun puolivälissä, kun muiden yliopistojen tiimit valtaavat yliopistomme. Tämä tulee näkymään erilaisten kaupunkikehitykseen liittyvien haasteiden ja niiden ratkaisujen pohtimisena – yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Toivottavasti voimme kesäkuussa nähdä mahdollisimman monia mukana tutustumassa UNIC-konsortion tapahtumiin eri puolilla yliopistoa. Mahdollisuus tavata kumppaneitamme on käsillä. Meillä isäntinä ja emäntinä on mahdollisuus nostaa osaamisemme esiin entistä näkyvämmin. Kesän keskellä tämä saa sataa laariimme.

Tapio Koivu
Koulutusrehtori

Faktoja:

• Yhteensä 138 opiskelijaa ja 98 henkilökunnan jäsentä on saanut Oulun yliopistossa kansainvälisiä kokemuksia UNIC:n kautta.
• Oulu on ollut erityisen suosittu virtuaalisten kurssien järjestäjänä: yhteensä 60 ulkomaista UNIC-opiskelijaa on osallistunut Oulun yliopistossa englanniksi järjestetyille virtuaalisille opintojaksoille.
• Koko UNIC:n tasolla kansainvälisiin vaihtoihin, projekteihin tai tapahtumiin osallistuneita opiskelijoita on jo yli 750.
• Yli 700 henkilökunnan jäsentä on osallistunut johonkin UNIC:n kansainväliseen aktiviteettiin.
• Erilaisten CityLabs -tapahtumien myötä UNIC on tullut tutuksi yli 60 opiskelijalle.
• Konsortiotasolla on järjestetty yli 30 CityLabs-tapahtumaa.
• Lisätietoja verkossa: https://oulu.fi/fi/unic