Oulun yliopiston tieteellinen asema on vahvistunut merkittävästi

Oulun yliopiston tunnusluvut ovat paremmat kuin koskaan. Tutkimuksessa on profiloiduttu kolmen parhaan joukkoon. Tieteellinen julkaisutoiminta on ennätystasolla, ja EU:lta saatu tutkimusrahoitus on toiseksi paras maan yliopistojen joukossa.

Elämme koko maapalloa ravistavien muutosten aikaa. Koronapandemia konkretisoi taudinaiheuttajien salamannopean leviämisen kaikkialle ja yhteiskuntien pysähtymisen. Todistamme geopoliittista uudelleenorientaatiota niin Venäjän hyökkäyssodan myötä kuin myös maailmanherruuden uudelleen orientaatiota. Ja, ei suinkaan vähäisimpänä, elämme ilmastonmuutoksen keskellä. Edessämme on peruuttamattomia ihmisen aiheuttamia muutoksia mutta toivottavasti myös kyvykkyyttä lieventää ainakin osaa niistä.

Yliopistot ovat vuosituhantinen instituutio, jossa lain mukaan vallitsee tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapaus. Norsunluutornissa emme kuitenkaan toimi, sillä muutoksen aallot hyökyvät myös yliopistojen päälle.

Suomessa vallitsee laaja ymmärrys siitä, että tiedettä ja tutkimusta tarvitaan osaamisen ja koulutuksen perustana sekä innovaatioiden lähteenä.

Parlamentaarisessa yhteistyössä on hienolla tavalla sovittu viime ja tänä vuonna pitkäjänteisestä, yli hallituskausien ulottuvasta tiedepolitiikasta. Sopimuksen mukaan tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitusta kasvatetaan nykytasosta, joka on jäänyt jälkeen verrokkimaista ollen nyt alle kolme prosenttia bruttokansantuotteesta, neljän prosentin tasolle vuoteen 2030 mennessä.

Tänä vuonna on astunut voimaan rahoituslaki, joka määrittää TK-rahoituksen kasvattamisen vuodesta 2024 alkaen vuoteen 2030 saakka tavoitteen saavuttamiseksi. On jännittävää nähdä, mille tasolle tämä kasvava TK-rahoitus asettuu maan uuden hallituksen suunnitelmissa.

TK-rahoituksen kasvattaminen on valtionhallinnon ja yritysten yhteinen ponnistus. Yliopistojen osalta merkittäviä mahdollisuuksia tulee tarjoamaan Suomen Akatemian ja Business Finlandin rahoitusten kasvu. Lisäksi suunnitteilla on kouluttaa merkittävästi lisää tohtoreita tyydyttämään vahvistuvan TKI-järjestelmän tarpeita. Tohtorikoulutus tullaan toteuttamaan aiempaa nopeammin ja tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kesken työelämän tarpeisiin.

Täyttäessään lakisääteistä tehtäväänsä yliopistot sekä tekevät keskenään yhteistyötä että myös kilpailevat. Oulun yliopiston tieteellinen asema on hienosti vahvistunut viime vuosina, ja tunnuslukumme ovat paremmat kuin koskaan aiemmin.

Tieteellinen julkaisutuotantomme on ennätystasolla. Olemme profiloituneet tutkimuksellisesti kolmen parhaimman yliopiston joukkoon ulkopuolisen arvioinnin perusteella. Kilpailtu täydentävä rahoituksemme on vahvistunut merkittävästi. Siitä paras esimerkki on EU:n tutkimusrahoituksen kasvaminen toiseksi parhaalle tasolle maamme yliopistojen joukossa.

Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori