Oulun yliopiston tutkimustoiminnan saavutuksia vuonna 2023

Vuosi 2023 alkoi hienosti, kun saimme tietää, että teknillisen fysiikan professori Heli Jantunen nimitettiin tieteen akateemikoksi. Hänet tunnetaan kansainvälisesti elektroniikan materiaalien tutkimuksesta, erityisesti pioneerityöstään keraamisen elektroniikan parissa. Heli on ensimmäinen akateemikko Oulun yliopistossa, ja siksikin hänen saamansa tieteen merkittävin arvonimi on erityisen hieno asia yliopistollemme!

Suomen Akatemian profiloitumisrahoituksella on vuodesta 2015 alkaen pyritty tukemaan ja nopeuttamaan yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista ja tutkimuksen laadun kehittämistä. Ohjelman tavoitteena on ollut vahvistaa valittujen kokonaisuuksien tutkimusedellytyksiä vähentämällä tieteenalojen sisäistä pirstaleisuutta sekä edistämällä monitieteisyyttä ja tieteidenvälistä yhteistyötä.

Oulun yliopisto on valmistellut esityksensä profilaatio-ohjelmiin laajapohjaisella yhteistyöllä. Tammikuussa tänä vuonna Suomen Akatemia julkisti 7. tutkimuksen profilaatio -haun tuloksen. Onnistuimme jälleen tekemään erinomaiseksi arvioidun hakemuksen. Tänä vuonna käynnistynyt Profi 7 -ohjelmamme rakentuu kolmesta teemasta, jotka ovat Hydrogen future as a climate change solution Marko Huttulan johdolla, Frontiers of Arctic and global resilience Jarkko Saarisen johdolla sekä Hybrid intelligence Sanna Järvelän johdolla.

Toinen kansallinen strateginen ohjelma käynnistyi tämän vuoden keväällä, nimittäin 4. lippulaivahaku. Suomen Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivoissa yhdistyvät vahva yhteistyö elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky sekä taustaorganisaatioiden vahva sitoutuminen. Lokakuussa saatu päätös oli meille mieluinen, sillä professorimme Björn Klöven johdolla valmisteltu vesialan Digital Waters -lippulaiva valittiin yhdeksi neljästä uudesta lippulaivasta. Lisäksi olemme partnereita kahdessa lippulaivassa, matematiikan ja lääketieteellisen kuvantamisen sekä kvanttiteknologian lippulaivoissa. Tulos täydentää menestyksekästä 6G-lippulaivatutkimustamme sekä osallisuuttamme biolääketieteen alan GeneCellNano-lippulaivaan.

Tutkimuksen tuloksellisuudesta kertoo ennen kaikkea julkaisutoiminnan tuloksellisuus. Julkaisutoimintamme on kahtena viime vuonna noussut merkittävästi sekä tieteellisten julkaisujen määrän että laadun osalta. Kuluvan vuoden julkaisutiedot ovat vielä keskeneräiset, mutta näyttää siltä, että julkaisutoiminnan tulos jatkuu erinomaisena myös tänä vuonna.

EU:n kilpaillun rahoituksen Horisontti Eurooppa -ohjelmassa olemme menestyneet etenkin konsortiohakemuksissa. Saimme ilahduttavia tuloksia myös ohjelman Marie Curie co-fund hausta, kun pitkäjänteinen ja monitieteinen Biocenter Oulussa tehty työ palkittiin ja pääsemme Johannes Kettusen johdolla kouluttamaan uusia tutkijatohtoreita terveysdatan nopeasti kehittyvään aiheeseen. Kehittämistä meillä on vielä etenkin arvostetun Euroopan tutkimusneuvoston rahoittaman tutkimuksen rakentamisessa.

Menestyimme myös erinomaisesti Suomen Akatemian FIRI 2023 tutkimusinfrastruktuurihaussa, jossa saimme rahoitusta viidelle infrastruktuurien tiekartalla olevalle hankkeelle sekä yhdelle tiekartan ulkopuoliselle hankkeelle.

Tulevan vuoden iso ponnistus tulee olemaan kansallinen tohtorikoulutuspilotti, jonka valmisteluun Oulun yliopiston tutkijat ovat hyvin aktiivisesti osallistuneet. Saamme viimeistään helmikuussa tietää kuinka paljon uusia OKM:n rahoittamia tohtorikoulutusvakansseja saamme haettavana olevasta 1000 vakanssista. Ohjelman myötä käynnistyy merkittävästi uudistuva, aiempaa nopeampi ja monimuotoisempi tohtorikoulutus.

Oulun yliopiston päivitetty strategia, joka julkaistaan alkuvuodesta 2024, tulee jatkossakin ohjaamaan tutkimuksen strategista kehittämistä yliopistossa, huomioiden globaalit haasteet. Myös yliopistoyhteisön osallistamisella Oulun yliopiston tutkimusprofiilin rakentamisessa on tärkeä osansa yliopiston tutkimuksen tulevaisuuden suunnissa.

Taina Pihlajaniemi, tutkimusvararehtori