Rehtori Jouko Niinimäen puhe Oulun normaalikoulun alumnipäivässä

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki puhui Oulun normaalikoulun alumnipäivässä 17.5.2024, jossa hän sai Vuoden Norssi-Alumni 2024 -tunnustuksen.

"Alumnin valintaperusteena on yhteenkuuluvuuden ja norssilaisuuden edistäminen. Rehtori Niinimäki on kulkenut pitkän tien norssilaisena ja lukiomme ylioppilaana koulustamme Oulun yliopiston rehtoriksi. Rehtori Jouko Niinimäellä on ollut myös keskeinen rooli suhteessa Oulun normaalikouluun ja sen kehittämiseen, koska koulumme on osa yliopistoa harjoittelukouluna. Myös Oulun normaalikoulun lukion siirtyminen lähemmäs yliopiston keskeisiä tiloja Ympäristötietotalossa tiivistää Oulun normaalikoulun yhteyttä yliopistoon. Tässä asiassa Niinimäen yhteys Oulun normaalikoulun ja yliopiston välillä on ollut ratkaiseva, koska se on edistänyt yhteenkuuluvuutta ja tietoisuutta norssilaisuudesta laajemmin ja pitkällä aikavälillä."

Hyvät Normaalikoulun alumnit,

On suuri kunnia toivottaa teidät tervetulleiksi Oulun yliopiston normaalikoulun alumnipäivään. Tämä päivä on hieno tilaisuus kokoontua yhteen muistelemaan ja samalla juhlistaa koulumme rikasta historiaa, joka ulottuu yli neljän vuosisadan taakse. Suuri kiitos Norssin väelle siitä, että olette nähneet paljon vaivaa tämän tilaisuuden järjestämiseksi ja kutsuneet meidät tänne tänään!

Normaalikoulu on ollut kasvualusta monille lahjakkaille opettajille ja oppilaille. Se on paikka, jossa olemme oppineet, kasvaneet ja luoneet ystävyyssuhteita. Itse opiskelin Oulun normaalikoulun lukiossa vuosina 1982-85. Aluksi olimme Raksilassa, pyörämatkan päässä kodistani, mutta kahdeksi viimeiseksi lukuvuodeksi muutimme Linnanmaalle aivan uusiin koulurakennuksiin.

Siinä missä Raksilan koulurakennus tuntui laitosmaiselta, oli Linnanmaan punatiilinen rakennus kotoisa. Vaikka koulumatkoihin bussilla kului päivittäin jopa 1,5 tuntia, en muista sen isommin häirinneen tunnelmaa. Rakennuksia ja koulumatkoja enemmän mieleen jäivät koulukaverit, joiden kanssa päivät kuluivat mukavasti. Samoin mieleen jäivät opettajat, joita kunnioitimme ja arvostimme kovasti. Opetusharjoittelijatkin tuntuivat osaavilta ja toivottavasti pystyimme tarjoamaan heillekin mukavan ja oikealla tavalla haastavan ryhmän, jonka kanssa harjoitella. En ainakaan muista, että suurempia moitteita olisimme saaneet. Olimme hyvin ylpeitä siitä, että opiskelimme juuri Norssissa.

Normaalikoulusta ei voi puhua ilman mainintaa historiasta. Oulun normaalikoulun juuret ovat syvällä suomalaisessa koulutushistoriassa. Historia alkaa Oulun Pedagogiosta, joka perustettiin vuonna 1609 ja toimi aina vuoteen 1682 saakka. Tämän jälkeen seurasi Oulun triviaalikoulu ja apologistiluokka, jotka olivat toiminnassa vuoteen 1842 asti. Vuonna 1863 koulu laajennettiin yliopistoon johtavaksi oppilaitokseksi, ja ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat vuonna 1866.

Koulumme on kokenut historian saatossa monia muutoksia, mukaan lukien lukuisat nimen ja sijainnin vaihdokset. Se on toiminut esimerkiksi Oulun ruotsalaisena lyseona, Suomalaisena reaalilyseona, Merikosken yhteislyseona, ja Oulun Normaalilyseona ennen kuin se lopulta sai tämänhetkisen muotonsa Oulun yliopiston normaalikouluna vuonna 1974, kun opettajankoulutus siirtyi yliopiston yhteyteen.

Kun katsoo historiaa, on vaikea uskoa, että olisimme nyt Normaalikouluna saavuttaneet lopullisen muotomme. On tärkeää muistaa, että vierivä kivi ei sammaloidu!

Sanonta, jonka historia yltää vieläkin kauemmaksi kuin koulumme historia, tarkoittaa sitä, että jos pysyy aktiivisena ja liikkeessä, ei menetä elinvoimaansa vaan menestyy ajassa. Koulutuksen toimintaympäristö muuttuu ja koulumme muuttuu sen mukana niin, että historiallinen menestys saa jatkoa.

Viimeisimmässä haussa tulevan syksyn aloitukseen, aloituspaikkoihin suhteutettuna, suosituin oululaislukio on Kastellin lukion urheilulinja. Seuraavaksi suosituimmat olivatkin sitten Oulun normaalikoulun lukio, Oulun Lyseon lukio ja Kastellin lukio. Syksyllä 2024 Normaalikoulun lukio aloittaa toimintansa yliopiston Linnanmaan kampuksen lounaislaidalla sijaitsevassa 2011 rakennetussa Ympäristötietotalossa.

Toivotan teille inspiroivaa alumnipäivää, jossa voimme yhdessä muistella hienoa menneisyyttä ja katsoa loistavaan tulevaisuuteen.

Kiitos.