Tervetuloa lukuvuoteen 2021–2022

Koronaviruksesta tulevat tiedot ovat viime aikoina olleet rauhoittavia. Vaikka neljäs aalto on vallalla ja päivittäisissä tartuntaluvuissa ollaan korkealla tasolla, tapauksissa on entistä vähemmän vakavia tautimuotoja. Aiemmin opetustilanteet eivät ole
Rector Jouko Niinimäki standin in front of Linnanmaa campus.

Koronaviruksesta tulevat tiedot ovat viime aikoina olleet rauhoittavia. Vaikka neljäs aalto on vallalla ja päivittäisissä tartuntaluvuissa ollaan korkealla tasolla, tapauksissa on entistä vähemmän vakavia tautimuotoja. Aiemmin opetustilanteet eivät ole juuri johtaneet tartuntoihin, mutta nyt vallitsevana oleva deltavariantti tarttuu herkemmin kuin aikaisemmat muodot. On ehdottoman tärkeää, että kampuksilla noudatetaan annettuja ohjeita.

Toivon, että myös vapaa-ajalla muistetaan käyttäytyä turvallisesti ja tilaisuuksien järjestäjät ottavat koronaturvallisuuden tosissaan noudattaen viranomaisten ohjeita. Vain siten saamme pidettyä läsnäoloon perustuvan opetuksen käynnissä.

Rokotteiden teho vakavaa tautimuotoa vastaan on hyvä riippumatta siitä, onko virusvariantti alfa tai delta. Rajoitukset poistettaneen, kun rokotusohjelma saadaan vietyä riittävän pitkälle – toivottavasti nyt syksyn aikana. Kannustan kaikkia yliopistolaisia ottamaan rokotteet. Myös kampukselle pyritään saamaan walk-in-rokotuspaikkoja omalta osaltaan parantamaan rokotuskattavuutta.

Maailmanlaajuinen epidemia on pitänyt meidät etäopiskelussa ja etätyössä jo puolitoista vuotta. Kokemukset ovat vaihtelevia. Joillekin etäopiskelu on sopinut hyvin ja taas toiset ovat kärsineet siitä kovasti. Kokemukseen vaikuttavat hyvin monet seikat. Kokemus on yksilöllinen ja aina oikeutettu. Kuitenkin uskallan sanoa, että me kaikki odotamme paluuta normaaliin, vaikka tiedämme, että uusi normaali on erilainen kuin vanha normaali. Palautteiden perusteella voi todeta, että opiskelijat kaipaavat ennen kaikkea toisiaan, mutta myös laadukasta vuorovaikutusta opettajien kanssa. Yhteisöllisyys on kärsinyt, kun yhteinen toiminta on kaventunut.

Opiskelijayhteisö rakentuu paljolti sen varaan, mitä tapahtuu luentojen ulkopuolella. Se, että kaikki ovat samassa tilanteessa ja samassa paikassa, mahdollistaa yhteisön ja tekee opiskelijayhteisöstä ensisijaisen. Vertaisoppiminen ja ammatillisten verkostojen syntyminen kärsivät, jos opiskelijayhteisöä ei ole. Monet elämänmittaiset ystävyyssuhteet syntyvät juuri opintojen aikana. Rohkenen sanoa, että opiskelijayhteisö on myös tärkeä henkisen hyvinvoinnin lähde kaikille opiskelijoille.

Uuteen normaaliin siirryttäessä on tehtävä kaikki mahdollinen sen eteen, että osallisuus opiskeluyhteisöön ei vanhaan verrattuna kärsi, vaan paranee. Kunkin yhteisön toimintatavoista päättäminen on varmasti asia, johon kannattaa uhrata yhteistä aikaa ja ajatuksia nyt heti alkuun. Muutos on aina myös mahdollisuus! Oulun yliopisto ja Pentti Kaiteran rahasto ovat päättäneet omalta osaltaan tukea sitä, että opiskelijat löytäisivät tiensä yhteisön jäseniksi. Syksyn mittaan nämä suunnitelmat tulevat varmasti näkyville.

Olen keskustellut eri tahojen kanssa paljon siitä, millaiseksi opiskelun käytännöt muodostuvat. Asia ei ole yksinkertainen, koska niin opiskelijoilla kuin opettajillakin on erilaisia odotuksia siitä, miten uutta etätyössä opittua vapautta, riippumattomuutta ajasta ja paikasta, haluaa käyttää. Opettajilla on suuri huoli siitä, kuinka voimia riittää kahden kanavan, etä- ja läsnäolo-opiskelun, pyörittämiseen niin, että laatu pysyy korkeana ja kehittyy.

Näyttää siltä, että hybridiopiskelusta, jossa sekä läsnä olevat ja etänä olevat ovat mahdollisimman samassa asemassa, tulee valtavirtaa. Tietysti osa opinnoista voidaan suorittaa jatkossakin itseopiskeluna ja jotkut opinnot vaativat paikalla olemista. Hybridiopiskelussa tähdätään simuloituun tilanteeseen, jossa läsnäolijoiden ja opettajan näkökulmasta etänä olevat ovat aidosti läsnä. Samoin niin, että etänä olevat pystyvät vuorovaikuttamaan samoilla keinoilla kuin läsnä olevatkin. Uskon, että tekniset apuvälineet auttavat meitä paljon ja opimme uuteen normaaliin, johon kaikki ovat tyytyväisiä. Harjoittelua se tulee vaatimaan, ja on pyrittävä välttämään kaksikanavaisuutta, jossa opiskelijat ovat vuorovaikutustilanteessa eriarvoisia.

Nyt kun olemme uuden normaalin edessä, tehdään siitä uudesta jotakin hienoa, joka palvelee meitä hyvin. Haluan toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi opintojen pariin – ja uuteen opiskelun normaaliin.

Jouko Niinimäki
Oulun yliopiston rehtori