Yliopisto on itsehallinnollinen toimija, joka muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi elää

Kuluneena vuonna Oulun yliopiston tiede ja koulutus ovat näkyneet julkisuudessa hyvin, ja erityisen paljon on keskusteltu yliopiston sijaintiasioista. Puheenvuoroissa on välillä jäänyt kirkastamatta se, että yliopisto ei ole kaupungin, valtion, kunnan,
Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki lumisessa kampusmaisemassa polkupyörän kanssa.

Kuluneena vuonna Oulun yliopiston tiede ja koulutus ovat näkyneet julkisuudessa hyvin, ja erityisen paljon on keskusteltu yliopiston sijaintiasioista. Puheenvuoroissa on välillä jäänyt kirkastamatta se, että yliopisto ei ole kaupungin, valtion, kunnan, maakunnan tai kenenkään muunkaan omistama tai ohjaama kokonaisuus. Yliopistolla on vahva itsehallinto, joka säädetään laissa.

Jo perustuslaki toteaa, että tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu ja että yliopisto on autonominen toimija. Yliopistolaissa kirjataan: ”Yliopistoilla on itsehallinto, jolla turvataan tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus. Itsehallintoon kuuluu päätöksenteko-oikeus sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.” Itsehallinnolla varmistetaan, että yliopiston tutkimukseen ja koulutukseen ei voida vaikuttaa ulkopuolelta. Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.

Yliopistojen perustoimintaa rahoitetaan valtion budjetista. Ei vähimmissäkään määrin kaupungin verovaroin. Valtionrahoituksen määrä perustuu koulutuksen ja tutkimuksen määrällisiin ja laadullisiin tuloksiin. Paremmat tulokset johtavat parempaan perusrahoitukseen, ja päinvastoin. Perusrahoituksen lisäksi yliopisto hankkii vuosittain noin 100 miljoonaa euroa täydentävää rahoitusta moninaisista lähteistä. Yliopisto vastaa rahoituksensa pysyvyydestä ainoastaan korkealla laadulla ja jatkuvasti parantuvien tulosten avulla.

Yliopiston päätöksenteko perustuu demokratiaan. Ylintä päätösvaltaa käyttää yliopiston hallitus, jonka jäsenet on valittu demokraattisin perustein. Lainkin mukaan yliopiston hallituksen ja rehtorin on huolellisesti toimien edistettävä yliopiston etua.

Oulun yliopisto on tehnyt jo kymmenien vuosien ajan kansainvälisesti noteerattua tieteellistä tutkimusta, joka on johtanut maailmaa muuttaneisiin keksintöihin. Oulun seutu ja koko pohjoinen Suomi on saanut nauttia yliopiston mukanaan tuomista hyödyistä. On tärkeää, että Oulun kruununjalokivi, Oulun yliopisto, ei ala näivettyä vaan tuottaa meille iloa ja hyötyä myös tulevilla vuosikymmenillä.

Maailma muuttuu tällä hetkellä nopeasti. Vastataksemme tuleviin haasteisiin olemme käynnistäneet keskustakampusprojektin, jolla osaltaan turvaamme sitä, että Oulun yliopisto pärjää tulevaisuudessa ja pohjoinen Suomi saa jatkossakin nauttia vahvan yliopiston tuottamista hyödyistä. Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto ovat perinteisesti olleet tärkeitä kumppaneita toisilleen. Meille tärkeässä kampusasiassa odotamme kaupungin poliittisilta päättäjiltä mahdollistavaa asennetta, yliopiston autonomian kunnioittamista sekä luottamusta päätöksentekoomme.

Jouko Niinimäki
Oulun yliopiston rehtori