6G ei ole tulevaisuuden öljy vaan vesi

Kiitos langattomien teknologioiden digitaalisuus on nykyään läsnä kaikkialla. Kännykät, tabletit, tietokoneet ja mitä erilaisemman päätelaitteet ja sensorit ovat meillä ihmisillä ja yhä enenevissä määrin myös koneilla käytössä ja kytkettyinä sovelluksiin, palveluihin, tietovarantoihin ja alustoihin.

Olen tänään ehtinyt käyttää kännykkääni ostamiseen, etsimiseen, suunnistamiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja jakamiseen - helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta. Näihin alustoihin liittyvät yritykset ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana syrjäyttäneet perinteisten energia- ja pankkialojen suurimmat toimijat maailman arvokkaimpien yhtiöiden listan kärjessä. Oletko ajatellut, kuinka monia alustoja ja pilvipalveluita sinä olet tänään käyttänyt kotona, työssä ja ollessasi liikkeessä?Uusien digitaalisten automaatiopalveluiden on arvioitu kasvavan kolmesta kymmeneen kertaan suuremmaksi kuin nykyinen langaton operaattoriliiketoiminta ja yhdessä alustatalouden ja tekoälyn kanssa parantavan työn tuottavuutta jopa 40 % vuoteen 2035 mennessä.Tuottavuuden lisäämisen ja talouskasvuvaatimusten lisäksi tietotekniikka- ja tietoliikenneratkaisuilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa yhdistämällä ihmisiä, asioita ja palveluita entistä nopeammin, turvallisemmin ja yksityisemmin. Yhdistämällä yhdistämättömiä, teknologia voi auttaa luomaan tasapuolisempaa, turvallisempaa ja terveellisempää yhteiskuntaa tarjoamalla pääsyn koulutukseen, tietoon, terveydenhuoltoon, työhön ja liiketoimintamahdollisuuksiin.

Valtaosassa nykyisistä alustoista tiedot ovat vielä homogeenisia ja ennustettavissa. Tietojen analysointi on keskitettyä eikä viiveellä ole ollut kriittistä merkitystä. Juuri tähän meneillään oleva 5G-evoluutio ja erityisesti Oulussa tutkimamme kuudennen sukupolven langaton verkko, 6G, tulee tuomaan radikaalin muutoksen. Koneet, laitteet ja prosessit tulevat datavirtojen avulla läpinäkyviksi ja niistä luodut digitaaliset kopiot, niin sanotut digitaaliset kaksoset mahdollistavat kokonaan uusia kehitysmahdollisuuksia - joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta kaikilla toimialoilla ja elämän osa-alueilla.Langattomat tietoliikenneverkot yhdistävät datavirrat reaaliaikaisesti datavarantoihin, datajärviin, ja tuovat niitä hyödyntävän älyn reunapilveen, lähelle käyttäjää, ihmistä, konetta tai meitä yhdessä. Älypilvi seuraa meitä analysoiden tietoa reaaliajassa ennakoiden ja optimoiden asioita tarpeidemme mukaan. Tämä mahdollistaa uusien digitaalisten vaihdannan välineiden syntymisen, uuden arvon luomisen, uusien hybridiliiketoimintamallien ja uusien ekosysteemiroolien syntymisen. Toisaalta kehitys herättää myös vakavia yksityisyyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä digitaalisen, aineellisen ja biologisenkin datan täsmälliseen paikallisuuteen, reaaliaikaisuuteen ja käyttöön liittyen. Ne pitää huomioida.

Jonakin päivänä jokaisella paikalla, tavaralla ja asialla todellisessa ja ehkäpä meillä ihmisilläkin on täysikokoinen synkronoitu digitaalinen kaksonen. Läsnä olevat tietovirrat datajärviin ja tekoälyyn eivät tee datasta ainoastaan ”uutta öljyä” kuten on usein verrattu, vaan ehkäpä myös ”uuden veden” joka ei lippoamalla lopu, vaan paranee ja kiertää ekosysteemissä kuten luonnossa luoden uutta kasvua. Digitaalinen kaksonen ei tulevaisuudessa heijasta vain sitä, miltä asiat näyttävät, kuten vaikkapa nykyiset karttapalvelut. Ne tuovat esiin myös asiayhteyttä, merkitystä ja tarkoitusta, mikä luo digitaaliset kaksoset yhdistävän peilimaailman.Lisätty älykkyys ei vain kopioi inhimillisiä taitojamme vaan laajentaa käsitettä Asioiden Internet kohti Taitojen Internetiä. Läsnä olevan 6G-verkon yhdistämän älyn kautta olemme vuorovaikutuksessa tämän peilimaailman kanssa, ja voimme kokea ja manipuloida sitä kuten todellisessa maailmassa. Esimerkiksi roboteille ja itseajaville autoille tämä on se tapa, jolla ne näkevät maailman jo nyt.Toistaiseksi vain pieniä peilimaailman osasia on näkyvissä kännyköissämme, älylaseissamme tai tehtaiden automaatiojärjestelmissä. Pala palalta tulevaisuuden langattomat verkot tuovat nämä virtuaaliset palaset yhteen muodostamaan yhteisen, jaetun rinnakkaismaailman. Rakennamme palapeiliä, jonka sovellusmahdollisuudet ovat lähes käsittämättömät - ja tästä maailmasta tulee seuraava suuri digitaalinen alusta, 6G-ajan Sampo.

Seppo Yrjölä on Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dosentti ja työelämäprofessori sekä Nokian yritysverkkojen pääinsinööri. Hänestä on julkaistu henkilöjuttu 6G Waves -lehdessä.