6G – mahdollisuudet ja haasteet Suomelle

5G teknologia on yksi keskeisin tekijä neljännessä teollisessa vallankumouksessa. Eri liiketoiminta-alueiden (vertikaalien) tehokkuus tulee radikaalisti parantumaan langattomien teknologioiden ja niihin optimoitujen älykkäiden sovellusten myötä.

Älykäs digitaalinen yhteiskunta on näköpiirissä 2030-luvulle mentäessä. 5G:n kaupallistaminen eri vertikaalien digitalisoinnissa ei kuitenkaan ole edennyt ennakoidusti, vaan sen käyttö rajoittuu lähinnä langattomaan mobiililaajakaistaan. Paljon on tekemistä ennen kuin energiatehokkaat kaupallisesti kilpailukykyiset tuotteet ovat markkinoilla laajassa levityksessä. Seuraava teknologiasukupolvi eli 6G tuleekin vasta lunastamaan odotukset, joita nyt on asetettu.Mobiiliteknologioissa Suomella ja Euroopalla on erinomainen mahdollisuus pärjätä erityisesti nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, jossa läntinen maailma ja Aasia kilpailevat. Suomella ja Euroopalla on ollut johtava asema mobiiliteknologioiden osaamisessa yllättävänkin pitkään, mutta asetelma on nopeasti muuttunut erityisesti Kiinassa tehtyjen TKI-investointien myötä. Vielä asetelmia ei olla lopullisesti menetetty, mutta julkisrahoitteisten TKI-investointien jäätyminen ja jopa merkittävä pienentyminen keskeisillä mobiiliteknologioiden alueilla on siihen vääjäämättä johtamassa, valitettavasti. 5G verkkoteknologioiden mukanaan tuomat turvallisuusuhkakuvat ovat avanneet länsimaiselle teknologialle ja osaamiselle erinomaiset tulevaisuuden asetelmat. Meihin luotetaan.Tutkimustyön perusedellytykset ovat ajanmukainen tutkimusinfrastruktuuri, lahjakkaat ja intohimoiset tutkijat sekä tutkimustoiminnan riittävä rahoitus. Näistä kolmesta rahoitus on yksinkertaisimmin ratkaistavissa oleva elementti.Suomen edellinen hallitus teki päätöksen tutkimuksen teollisen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuden merkittäväksi parantamiseksi perustamalla kansallisen lippulaivaohjelman Suomen Akatemian koordinoimana. Kaikkien tieteenalojen joukosta kahden ensimmäiseksi valitun kärkiohjelman joukkoon nostettiin kansainvälisen arvioinnin jälkeen mobiiliteknologioihin keskittyvä 6G-lippulaiva, joka toimii Oulun yliopistossa. Käynnistymisensä jälkeen ohjelma on parissa vuodessa ottanut paikkansa globaalisti johtavana 6G-ohjelmana. Tämä on ollut vaikuttamassa siihen, että keskeiset kilpailijamaat sekä Euroopan komissio ovat nyt vuonna 2020 vastaavia ohjelmia joko suunnittelemassa tai käynnistämässä. Suomella on siis vielä toistaiseksi globaali johtajuus 6G-tutkimuksessa ja maassamme ovat kaikki alan keskeiset toimijat. Vastaavaa asetelmaa ei kovin monella tieteenalalla meillä ole.Kilpailu mobiilin tietoliikenteen tutkimuksessa on ankaraa ja panostuksia olisi nykyisestä edelleen merkittävästi lisättävä, jotta Suomen koko ICT-alan tutkimusyhteisö pääsisi mukaan globaaliin 6G-tutkimukseen. Säilyttämällä globaali tutkimuksen johtajuus Suomen houkuttelevuus nuorista lahjakkuuksista oleellisesti paranee ja alan yritysten osaajatarpeet tulisi turvatuksi pitkälle tulevaisuuteen.YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen sekä muiden globaalien haasteiden voittamisen kannalta teknologian tuomat ratkaisut ovat avainasemassa. Luotettavat ja kaikkialla saatavilla olevat tietoliikenneyhteydet ovat aivan yhtä tärkeitä yhteiskunnan peruspilareita kuten puhdas vesi ja jatkuva sähkönsaanti.Suomessa aloitettiin 6G-tutkimus oikea-aikaisesti, nyt olisi aika lisätä panostuksia ja saada alan koko toimijajoukko mukaan. Meillä on vielä etulyöntiasemaa muihin verrattuna, mutta tilanne voi hyvin nopeasti muuttua tarvittavien julkisten investointien puuttuessa. Lokakuun puolivälissä USA:n keskeiset operaattorit yhdessä länsimaisten laitevalmistajien kanssa muodostivat maailman ensimmäisen avoimen 6G-teollisuusallianssin. Kilpailuasetelma on siten saanut lähtölaukauksen myös teollisuudessa.Meidän tärkein voimavaramme ovat ihmiset innovaatioiden takana. Huolehditaan kaikilla tasoilla myös siitä, että Suomi on houkuttelevin kohde kansainvälisten lahjakkuuksien saamiseksi maisterikoulutukseen, tohtoriohjelmiin ja alan yritysten palvelukseen. Tämä ei tapahdu itsestään vaan vaatii rohkeita investointipäätöksiä päättäjiltä. Rahoitus ratkaisee.

Akatemiaprofessori Matti Latva-aho johtaa 6G-lippulaivaa Oulun yliopistossa.