Datasta oivalluksia

Teknologia on digitalisoituvan yhteiskuntamme tukiranka, mutta liiketoiminta-analytiikka sen hermosto.
Nainen ja häntä ympäröivä virtuaalimaailma, jossa mm. erilaisia graafeja ja maapallo.

Teknologian kehitys ja datan räjähdysmäinen kasvu ovat luoneet kokonaan uudenlaisia palveluita, tuotteita ja jopa toimialoja. Matemaatikko, yrittäjä Clive Humby totesi vuonna 2006, että data on tämän vuosisadan öljyä. Oli kyseessä sitten esimerkiksi ennaltaehkäisevät terveydenhuollon ratkaisut, kuluttajakäyttäytyminen sosiaalisessa mediassa, tai vaikkapa mobiiliverkot valmistavassa teollisuudessa, digitalisaatio ja data on kaikkialla.

Millaisia mahdollisuuksia ja arvoa datan hyödyntäminen tuo – ja kenelle? Mitä tämä data edes on? Puhutaan alustataloudesta, puhutaan datataloudesta. Myös kestävä kehitys vaatii tuekseen dataa. Meistä ihmisistäkin jää datajälkiä kaikkialle - myös reaaliajassa. Tekoälyn nopea kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta on myös pelottava mörkö. Mihin me olemme menossa?

Peter Sondergaard, Gartnerin silloinen varapääjohtaja, jatkoi vuonna 2011, että tieto on tämän vuosisadan öljyä ja analytiikka on polttomoottori. Täytyy muistaa, että kuten öljy, data on kyllä arvokasta, mutta ei sitä raakana voi käyttää. Jotta raakadata voi olla uuden tiedon lähde ja tarjota oivalluksia, se pitää siis jäsentää, sitä pitää voida jalostaa ja sen tulee olla kontekstisidonnaista.

Liiketoiminta-analytiikan kansainvälinen maisterinohjelma alkoi Oulun yliopistossa vuonna 2021 kauppakorkeakoulun ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan välisen yhteistyön tuloksena. Kauppakorkeakoulussa olemme tänä vuonna laajentuneet sekä tohtorikoulutusohjelmalla että kauppatieteiden kandidaatintutkintoon kuuluvilla opinnoilla. Olemme siis jo onnistuneet saavuttamaan virallisen oppiaineen aseman.

Oulun yliopistossa liiketoiminta-analytiikan maisteriohjelma yhdistää kansainvälisesti ainutlaatuisella, monitieteellisellä tavalla tietotekniikkaa, tietojenkäsittelytieteitä sekä kauppatieteitä. Kaikkia näitä kolmea näkökulmaa tarvitaan, jotta voimme päästä käsiksi meille oikeaan tietoon – tietoon, jota ymmärrämme ja johon voimme luottaa. Taloustieteen Nobel-voittaja Ronald Coase nimittäin on todennut, että jos dataa kiduttaa tarpeeksi kauan, se kyllä tunnustaa!

Alati muuttuvassa maailmassa liiketoiminta-analytiikka tarjoaa välineitä ennakoivan – ja ehkä jopa ennustavan päätöksenteon tueksi, sillä vaikka teknologia on digitalisoituvan yhteiskuntamme tukiranka, liiketoiminta-analytiikka on sen hermosto. Liiketoiminta-analytiikka korostaa siis datakyvykkyyksien lisäksi tietoon perustuvaa päätöksentekoa, strategista johtamista sekä datan vastuullista hyödyntämistä organisaatioiden toiminnan eri osa-alueilla – sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, toimialoista tai koosta riippumatta.

Kirjoittajaveljekset Chip ja Dan Heath ovat todenneet, että, “Data are just summaries of thousands of stories - tell a few of those stories to help make the data meaningful”. Tämä kiteyttääkin liiketoiminta-analytiikan ytimen tulevaisuuden merkityksellisten tarinoiden mahdollistajana.

Kirjoitus perustuu dosentti Marika Iivarin Oulun yliopistogaalassa 2023 pitämään tieteen puheenvuoroon.

Kirjoittajat

profiilikuva
Yliopistotutkija, liiketoiminta-analytiikan ja digitaalisen liiketoiminnan dosentti
Martti Ahtisaari Instituutti
Oulun yliopisto

Marika Iivari tutkii ja opettaa erityisesti datapohjaista päätöksentekoa ja strategista johtamista digitaalisissa ekosysteemeissä ja alustoissa.