Raskaus on ikkuna naisen ja lapsen terveyteen

Luonnossa kaikella on tarkoituksensa – elämän jatkuminen ja uuden elämän turvaaminen on näistä tavoitteista keskeisin ja siksi raskauden aikana tämä turvajärjestelmä on kehittynyt huippuunsa.
Äiti ja lapsi kävelevät auringonsäteiden valaisemalla metsätiellä käsi kädessä.

Raskauden aikana äidin kehossa tapahtuu muutoksia, joiden tarkoituksena on varmistaa sikiön kasvu ja hyvinvointi vaikeissakin olosuhteissa. Tällöin mm. veren rasva- ja sokeriarvot luontaisesti nousevat, jolloin sikiön tasainen ravinnonsaanti varmistuu äidin tilapäisistä ravitsemusongelmista huolimatta. Elimistön hyytymisjärjestelmä puolestaan aktivoituu loppuraskaudessa suojatakseen äitiä runsailta synnytysvuodoilta.

Nämä raskaudenaikaiset muutokset ovat samankaltaisia kuin metabolisessa oireyhtymässä – tällä tarkoitetaan tilaa, jossa henkilöllä on useita terveyttä uhkaavia häiriöitä samanaikaisesti. Siksi raskautta onkin kuvattu ikkunaksi naisen tulevaan terveyteen: se on ohimenevä metabolinen oireyhtymä, joka haastaa naisen terveyden ja testaa, kuinka elimistö tästä riskitilanteesta selviää. Niinpä esimerkiksi verenpaineen nousu raskauden aikana osoittaa lisääntyneen verenpainetaudin riskin ja verensokeritason nousu eli raskausdiabetes taas kertoo diabetesriskin suurentuneen.

Myös sikiö on mukana tässä yhtälössä, ja altistumisen kohdussa näille häiriötiloille on todettu äidin lisäksi lisäävän myös lapsen myöhempiä sairausriskejä. Nämä tilat saattavat osaltaan altistaa myös ennenaikaiselle syntymälle, jolloin luonnon suunnittelema sikiön kypsyttely kohdun ulkopuoliseen elämään jää kesken ja aiheuttaa haasteita sopeutua elämän alkutaipaleeseen. Nämä löydökset olemme osoittaneet myös omissa tutkimuksissamme: erityisesti raskausdiabeteksen ja keskosuuden merkityksestä lapsen myöhempään terveyteen olemme saaneet tärkeää tietoa.

Tämänhetkisten tutkimustemme päätavoitteena on löytää menetelmiä näiden häiriöiden toteamiseen jo varhaisraskaudessa, jolloin niiden esiintymistä ja vaikeutumista voidaan ehkäistä ja mahdollinen hoito aloittaa riittävän aikaisin. Klinikoidemme keräämät ainutlaatuiset tutkimusaineistot, tiivis yhteistyö muiden sairaaloiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja kansainvälisten kumppanien kanssa sekä Pohjois-Suomen syntymäkohortit tarjoavat tähän meille erinomaiset mahdollisuudet. Näiden avulla pystymme kehittämään menetelmiä tunnistaa suurimmassa sairausriskissä olevat naiset sekä lapset, jolloin on mahdollista ehkäistä ja ainakin viivästyttää myöhempää sairastumista tavallisiin kansantauteihimme.

Työ on tärkeää, koska nämä raskaushäiriöt ovat tavallisia ja koskettavat jopa joka neljättä raskaana olevaa. Kyse on nuorista naisista ja heidän lapsistaan, joiden terveyteen on vielä mahdollista merkittävästi vaikuttaa. Raskaus antaa siis lisäetuna mahdollisuuden kurkistaa naisen ja lapsen elinikäiseen terveyteen. Tätä ikkunaa meidän on näin mahdollista hyödyntää koko perheen parhaaksi.

Kuva: James Wheeler, Unsplash

Kirjoittajasta:
Professori Marja Vääräsmäki työskentelee Oulun yliopistossa ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Hän tutkii naisten terveyttä raskauden aikana ja sen jälkeen.