Tutkimuksen avulla kohti vähäpäästöisempää ja turvallisempaa liikennettä

Ihmisillä on tarve liikkua ja liikuttaa tavaroita. Päästäkseen paikasta A paikkaan B nopeammin kuin omin jaloin, ihminen on ottanut käyttöönsä välineitä hevoskärryistä moderneihin autoihin. Suomessa kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt muodostivat vuonna 2020 noin viidesosan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja noin kolmasosan energiasektorin päästöistä. Liikkumistavoista huomattavasti saastuttavimmat ovat tiellä liikkuvat kulkuvälineet: henkilöautot ja tavaraliikenteen kuorma-autot. Jopa kotimaan lentoliikenne jää pitkälle jälkeen.
Ajoneuvoja liikenteessä.
Kuva: Tapio Haaja, Unsplash

Henkilö- ja tavaraliikenteen päästöjen hallinta asettaa uusia haasteita myös tutkimukselle. Uudet energiamuodot, kuten sähkö ja vety, mahdollistavat päästöjen hallinnan, mutta niiden käyttöönottoon liittyy yhä haasteita. Näitä ovat turvallisuus, tekniikan luotettavuus ja infrastruktuurin hallinta.

Autoihin ja työkoneisiin liittyy nykyään paljon muutakin kuin ihmisten, esineiden ja kuormien siirto paikasta toiseen. Turvallisuus, matkanteon mukavuus ja liikenteen kokonaisvaltainen sujuvuus ovat tekijöitä, joita tulee huomioida sen lisäksi, että auto liikkuu lähtöpisteestä määränpäähän. Modernissa henkilöautossa on jo tänä päivänä yli sata miljoonaa riviä koodia ja satoja pieniä tietokoneita, joilla mahdollistetaan erilaiset automaattiset ja kuljettajaa avustavat toiminnot. Vaikka autot eivät olekaan vielä täysin itse itseään ajavia, ne ovat jo enemmän ohjelmoitavia tietokoneita kuin pelkkiä mekaanisia laitteita.

Europan unionin ohjelmassa nimeltä Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) on tavoitteena kehittää ohjelmallisesti määriteltyjä ajoneuvoja. Tämä tarkoittaa sitä, että ajoneuvoja on yhä helpompi kehittää ICT-työkalujen avulla. Voimme optimoida niiden päästöjä, parantaa turvallisuutta, kehittää ajomukavuutta ja luoda kokonaan uusia sovelluksia. Työkoneiden ja raskaan liikenteen alueella keskeistä on ihmisen työturvallisuuden parantaminen.

Oulun yliopiston tutkijat ovat keskeisessä roolissa tässä EU:n ohjelmassa. Yhdessä Euroopan suurten autovalmistajien ja johtavien ohjelmistotalojen kanssa teemme työtä sen eteen, että ajaminen ja liikenne olisivat yhä vähäpäästöisempiä ja turvallisempia. Meidän tutkijoiden tehtävänä on varmistaa, että viimeisin tieteellinen tieto saavuttaa teollisuuden eri toimijat.

Tieteen etu on se, että me voimme kokeilla, testata ja yrittää myös luovia ratkaisuja, jotka alkuun eivät kuulosta rahanarvoisilta tai vaativat kehitystä useamman vuoden päähän. Pieni oivallus perustutkimuksessa voi myöhemmin osoittautua juuri siksi tiedonmuruksi, jonka avulla puolitetaan liikenteen päästöt tai parannetaan eurooppalaisten autovalmistajien kilpailuasemaa maailmalla. Tutkijoina meidän tehtävämme on luoda, kehittää ja oivaltaa – ja myös parantaa maailmaa.

Kirjoittajat

Ella Peltonen
Nuorempi apulaisprofessori
Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa
Oulun yliopisto

Ella Peltosen tutkimusalueita ovat kaikkialla läsnäolevat sensoriteknologiat, sensoridatan analysointi, hajautettu koneoppiminen ja reunalaskenta erilaisissa arkea hyödyttävissä sovelluksissa.