Yritysten ylimmän johdon henkilötaustat näkyvät yritystason päätöksissä

Ylen tekemä haastattelu (23.8.2021) yritysten toimitusjohtajien, hallitusjäsenten ja tilintarkastajien rikostuomioita ja muita henkilötaustoja koskevasta tutkimuksestamme on herättänyt paljon keskustelua.
Yritysten ylimmän johdon henkilötaustat näkyvät yritystason päätöksissä

Tutkin ryhmäni kanssa laajoilla rekisteriaineistoilla yrityksen ylimmän johdon henkilötaustojen, kuten rikostuomioiden, verosanktioiden ja maksuhäiriöiden vaikutusta heidän johtamiensa yritysten toimintaan. Emme etsi aineistosta yksittäisiä henkilöitä tai yrityksiä, vaan pyrimme tunnistamaan johdon luonteenpiirteitä, kuten taipumusta liialliseen riskinottoon, liialliseen itsevarmuuteen tai sensaatiohakuiseen käyttäytymiseen. Negatiivinen henkilötausta, kuten rikostuomiot heijastavat henkilön luonteenpiirteitä, mikä puolestaan näkyy heidän toiminnassaan yritystensä johtajina.

Yritykset ovat yhteiskunnassamme tärkeässä roolissa, joten ilmiö on myös yhteiskunnallisesti merkittävä.

Kansainvälisissä tutkimuksissamme yhteistyössä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa olemme yli 10 vuoden ajan tutkineet ruotsalaisten ja suomalaisten yritysten toimitusjohtajien, hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien saamia henkilökohtaisia rikostuomioita, verottajalta saamia sanktioita ja maksuhäiriömerkintöjä. Olemme julkaisseet aiheesta useita tutkimuksia ruotsalaisten pörssiyritysten aineistolla. Teemme tällä hetkellä tutkimusta myös laajalla suomalaisella aineistolla, joka kattaa pörssiyritysten lisäksi myös pörssissä listaamattomat yritykset.

Rikostausta voi kertoa riskihakuisuudesta

Jo julkaistujen tulostemme mukaan esimerkiksi joka kolmannella ruotsalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista on tuomioistuimelta saatu henkilökohtainen rikostuomio. Rikostuomiot on poimittu rekistereistä henkilön koko aikuisiältä. Yleisimmin tuomiot on langetettu liikennerikoksista, kuten esimerkiksi liikenteen vaarantamisesta tai rattijuopumuksista. Poliisin antamia ylinopeussakkoja tai pysäköintivirhemaksuja aineistossa ei kuitenkaan ole. Riittävän suurella ylinopeudella ajaminen johtaa kuitenkin tuomioistuinkäsittelyyn.

Suomen ja Ruotsin elinkeinoelämän samankaltaisuuden vuoksi ei ole yllätys, että olemme saaneet vastaavanlaisia, vielä julkaisemattomia tuloksia suomalaiset osakeyhtiöt sisältävällä aineistolla.

Tutkimustulostemme mukaan yrityksen johdon rikostuomioilla on negatiivinen vaikutus yritystason päätöksiin. Tämä näkyy esimerkiksi huonompina yrityskauppoina, yrityksen tuloksen vaihteluna, kirjanpidon varovaisuuden periaatteen pienempänä roolina, aggressiivisena verosuunnitteluna ja kyseisen henkilön aggressiivisempana kaupankäyntinä oman yhtiönsä osakkeilla. Olemme myös havainneet, että vaikka tilintarkastustyö on standardoitua ja tarkkailtua tiimityötä, yksittäisen tilintarkastajan henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat tilintarkastuksen laatuun.

Tutkimustulosten tulkinta perustuu aineistoihin

Tutkimustemme uutisointiin liittyvässä keskustelussa tuloksiamme on osittain tulkittu pidemmälle kuin niitä voi tulkita. Ei esimerkiksi voi puhua ”rikollisista” johtajista, koska havaintomme eivät liity talous- tai muuhunkaan rikollisuuteen. Esimerkiksi rattijuopumuksesta tuomitseminen ei tee henkilöstä ”rikollista”. Tuloksemme koskevat suuressa henkilöjoukossa havaittuja keskimääräisiä ilmiöitä. Niistä ei voi vetää yksittäistä johtajaa koskevia johtopäätöksiä. Tutkijoina tuomme esille havaintojamme, joita teemme aineistoista.

Pankki- ja vakuutussektorilla viranomainen vaatii johtotehtävään valittavan luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointia. Tutkimuksemme viesti käytännön yrityselämään on, että kyseinen arviointi on perusteltu ja se pitäisi tulevaisuudessa laajentaa kaikille toimialoille.Tutkimusartikkelit:

Do an Insider's Wealth and Income Matter in the Decision to Engage in Insider Trading?

Criminal Convictions and Risk Taking

The Association between Individual Audit Partners’ Risk Preferences and the Composition of their Client Portfolios

Executives’ Personal Tax Behavior and Corporate Tax Avoidance Consistency

Tax Noncompliance and Insider Trading

Do Defaulting CEOs and Directors Increase the Likelihood of Financial Distress of the Firm?

Juha-Pekka Kallunki on laskentatoimen professori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimusalaansa ovat yritysten tilinpäätösraportointi, tilintarkastus, johdon palkitseminen ja corporate governance.