Giellagas-instituuttiin haetaan kolmea tutkimusapulaista kesälle 2022

Työtehtävänä on muuntaa pohjoissaamen nykyortografialle vuonna 1956 Utsjoelta ja Inarista kerättyä puheaineistoa, josta on olemassa sekä äänitteet, kevyellä tarkekirjoituksella tehdyt litteraatit että suomennokset. Työ suoritetaan kieliteknologisessa työskentelyinfrastruktuurissa (ELAN-ohjelma).

Hakeminen

Hakijoita pyydetään kirjoittamaan vapaamuotoinen hakemus, jossa kuvataan hakijan kielitaitoa, saamen kieliin liittyviä opintoja sekä kokemusta tietotekniikan käytöstä ja siihen mahdollisesti liittyviä opintoja. Kielitaidon kohdalla vaatimuksena on vähintään pohjoissaamenkielen perusopinnot ja työ vaatii hyvää oikeinkirjoitustaitoa.

Haettavana oleva työ on kuukauden mittainen ja se suoritetaan Saamelaisessa kulttuuriarkistossa toimistoaikana elokuussa 2022. Palkka on noin 1900 eur/kk.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen marko.jouste@oulu.fi viimeistään 15.6. klo 16.