Fysiikka

Fysiikkaa on kaikkialla ympärillämme, aineen pienimmistä osasista hermosignaaleihin, sadepisaroihin ja auringonlaskuihin.

Fysiikan osaaminen on paitsi perusta suurimmalle osalle nykyaikaista teknologiaa myös avain luonnon toiminnan ymmärtämiseen ja välttämätön osa ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisua.

Tutustu fysiikkaan alana

Opiskele fysiikkaa Oulussa

 • Fysiikan opiskelu tarjoaa monipuolisia valmiuksia ja työkaluja, jotka auttavat ratkaisemaan esimerkiksi kestävyys- ja ympäristöhaasteita.
 • Samalla opit ymmärtämään ja mallintamaan maailmaa eri kokoluokissa atomitasolta galakseihin.
 • Saat laaja-alaisen koulutuksen, jossa matemaattiset ja laskennalliset työkalut täydentävät fysiikan sisältöjä.
 • Voit valita erikoistumisalasi neljästä vaihtoehdosta: aineenopettaja, avaruusfysiikka ja tähtitiede, teoreettinen fysiikka tai yleinen fysiikka.
 • Voit työskennellä hankkimasi osaamisen mukaan esimerkiksi data-analyysin, kvanttilaskennan, ilmastotutkimuksen tai uusiutuvan energian asiantuntijana yrityksissä tai tutkijana tutkimuslaitoksissa Suomessa tai maailmalla.

Fysiikka, fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

55

Tutkintonimike

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

5 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Työkaluja teknologiaan ja maailman-kaikkeuden tulkintaan

Fysiikan osaaminen on tärkeä osa ilmastonmuutoksen hallintaa, maapallon resurssien suojaamista ja ekologista jälleenrakennusta, sillä fysiikan avulla muutosta voidaan mitata ja analysoida luotettavasti ja tarkasti. Luotettava analyysi parantaa haasteiden ennakoitavuutta ja auttaa ihmisiä sopeutumaan entistä paremmin.

Fysiikan tarjoamat työkalut auttavat kehittämään ratkaisuja vihreään siirtymään ja kiertotalouteen sekä siihen, miten avaruussää vaikuttaa esimerkiksi satelliittien toimintaan tai ilmakehään.

Valokatalyysilla tuotettu vety eli aurinkovety on täysin päästötöntä.

4 420 €

mediaanipalkka

4

kandivaiheen suuntautumista

Monipuolisia suuntautumisvaihtoehtoja

Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmassa voit suuntautua kandivaiheessa:

 • avaruusfysiikkaan ja tähtitieteeseen
 • fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi
 • teoreettiseen fysiikkaan
 • yleiseen fysiikkaan.

Avaruusfysiikan ja tähtitieteen opinnoissa pääset tutustumaan, miten sekä aurinko vaikuttaa maapallon ilmastoon ja lähiavaruuteen ja opit ymmärtämään astronomisia kohteita planeetoista galakseihin.

Fysiikan aineenopettajan toinen opetettava aine on matematiikka. Kolmanneksi opetettavaksi aineeksi voit valita esimerkiksi kemian tai tietojenkäsittelytieteen.

Teoreettisessa fysiikassa kehität luonnontieteellistä ajattelutapaa ja opit mallintamaan luonnonilmiöitä matemaattisesti. Oulun yliopistossa alan tutkimusta tehdään kvanttimekaanisissa ilmiöissä aineen rakenteessa ja näiden soveltamisessa kvanttilaskentaan.

Erikoistumisopinnot antavat valmiuksia maisterivaiheen eri suuntautumisvaihtoehtoihin, joita ovat molekyyli-ja materiaalifysiikka, avaruusfysiikka ja tähtitiede ja aineenopettaja.

Molekyyli- ja materiaalifysiikassa opit ymmärtämään aineen toimintaa molekyylitasolla ja hyödyntämään tätä tietoa kestävien materiaalien suunnittelussa ja ilmakehän muutoksen ymmärtämisessä.

Avaruusilmasto on avaruusfysiikan alle kuuluva tieteenala, jossa tutkitaan Auringon toiminnan pitkäaikaista vaihtelua ja vaikutuksia heliosfääriin, Maan lähiavaruuteen, ilmakehään ja ilmastoon.

Merkityksellistä työtä paremman tulevaisuuden puolesta

Fyysikkona voit olla mukana ratkaisemassa ihmiskunnan suuria ongelmia, vihreää siirtymää ja hyödyntää tekoälyä informaation käsittelyssä ja ilmastomallien ennusteiden selvittämisessä.

Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • aineenopettaja
 • fyysikko
 • tutkija.

Tutustu fysiikan opintosisältöihin

Löydät fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Miksi fysiikkaa Oulussa?

Oulun yliopiston fysiikan tutkimus ja opetus on kansainvälisesti verkostoitunutta ja antaa mahdollisuuden monialaiseen yhteistyöhön jo opinnäytevaiheessa. Pro gradu –tutkielma vastaakin usein ajankohtaiseen tutkimuskysymykseen.