Fysiikka

Fysiikkaa on kaikkialla ympärillämme, aineen pienimmistä osasista hermosignaaleihin, sadepisaroihin ja auringonlaskuihin.

Fysiikan osaaminen on paitsi perusta suurimmalle osalle nykyaikaista teknologiaa myös avain luonnon toiminnan ymmärtämiseen ja välttämätön osa ihmiskunnan suurten haasteitten ratkaisua.
Fysiikan opiskelu Oulun yliopistossa tarjoaa monipuolisia valmiuksia ja työkaluja.

Tutustu fysiikkaan alana

Opiskele fysiikkaa Oulussa

 • Fysiikan opiskelu tarjoaa monipuolisia valmiuksia ja työkaluja, jotka auttavat ratkaisemaan esimerkiksi kestävyys- ja ympäristöhaasteita.
 • Samalla opit ymmärtämään ja mallintamaan maailmaa eri kokoluokissa atomitasolta galakseihin.
 • Saat laaja-alaisen koulutuksen, jossa matemaattiset ja laskennalliset työkalut täydentävät fysiikan sisältöjä.
 • Voit valita erikoistumisalasi neljästä vaihtoehdosta: aineenopettaja, avaruusfysiikka ja tähtitiede, biolääketieteen fysiikka tai molekyyli- ja materiaalifysiikka.
 • Voi työskennellä hankkimasi osaamisen mukaan esimerkiksi data-analyysin, kvanttilaskennan, tekoälyn tai terveysteknologian asiantuntijana yrityksissä tai tutkijana tutkimuslaitoksissa Suomessa tai maailmalla.

Fysiikka, fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

55

Tutkintonimike

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023
Yliopistojen avoimen väylän haku 15.-30.3.2023

Avoimen väylä

5 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Työkaluja teknologiaan ja maailman-kaikkeuden tulkintaan

Fysiikan osaaminen on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja maapallon resurssien suojaamista, sillä sen avulla muutosta voidaan mitata ja analysoida luotettavasti ja tarkasti. Luotettava analyysi parantaa haasteiden ennakoitavuutta ja auttaa ihmisiä sopeutumaan entistä paremmin. 

Fysiikan tarjoamat työkalut auttavat myös kehittämään kestävämpiä kiertotalouden ratkaisuja ja uusia hoito- ja diagnoosimuotoja lääketieteeseen. 

4 420 €

mediaanipalkka

4

maisterivaiheen suuntautumista

Avaruus, lääketiede, molekyylit tai aineenopettajuus

Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmassa voit suuntautua maisterivaiheessa:

 • avaruusfysiikkaan ja tähtitieteeseen
 • biolääketieteen fysiikkaan
 • molekyyli- ja materiaalifysiikkaan
 • fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi.

Näihin johtavia valintoja tehdään jo kandiopintojen aikana.

Avaruusfysiikan ja tähtitieteen opinnoissa pääset tutustumaan, miten sekä aurinko vaikuttaa maapallon ilmastoon ja lähiavaruuteen ja opit ymmärtämään astronomisia kohteita planeetoista galakseihin.

Biolääketieteen fysiikan opinnoissa opit ymmärtämään elimistön toimintaa sääteleviä fysikaalisia prosesseja solutasolta lähtien ja soveltamaan tätä tietoa lääketieteellisten ongelmien ratkaisuun.

Molekyyli- ja materiaalifysiikassa opit ymmärtämään aineen toimintaa molekyylitasolla ja hyödyntämään tätä tietoa kestävien materiaalien suunnittelemiseen ja ilmakehän muutoksen ymmärtämiseen.

Fysiikan aineenopettajan toinen opetettava aine on matematiikka. Kolmanneksi opetettavaksi aineeksi voit valita esimerkiksi kemian tai tietojenkäsittelytieteen.

Merkityksellistä työtä paremman tulevaisuuden puolesta

Fyysikkona voit olla mukana ratkaisemassa ihmiskunnan suuria ongelmia, kuten ilmastonmuutostaja hyödyntää tekoälyä informaation käsittelyssä ja ilmastomallien ennusteiden selvittämisessä. Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • tutkija
 • fyysikko
 • sairaalafyysikko
 • opettaja.

Tutustu fysiikan opintosisältöihin

Löydät fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Miksi fysiikkaa Oulussa?

Oulun yliopiston fysiikan tutkimus ja opetus on kansainvälisesti verkostoitunutta ja antaa mahdollisuuden monialaiseen yhteistyöhön jo opinnäytevaiheessa. Pro gradu –tutkielma vastaakin usein ajankohtaiseen tutkimuskysymykseen.

Remote video URL

Tarvitsetko apua alan valintaan?