Hammaslääketiede

Hammaslääkäri huolehtii suun ja hampaiston terveydestä ja ennaltaehkäisee sairauksia. Hammaslääkäri työskentelee käsillään ja hyödyntää akateemisessa koulutuksessa saatua laajaa lääketieteellistä tietopohjaa potilaiden parhaaksi. Uudet digitaaliset ratkaisut tarjoavat vaihtelua hammaslääkärin työhön.

Tutustu alaan

Opiskele hammaslääketiedettä Oulussa

  • Valmistut arvostettuun ammattiin, jossa on hyvä työllisyystilanne ja korkea tulotaso.
  • Opiskelet nykyaikaisissa opetustiloissa, joissa hyödynnetään simulaatio- ja kuvantamistyökaluja.
  • Sinulle tarjottavaan teoriaopetukseen yhdistyy potilasharjoittelu aidossa toimintaympäristössä.
  • Opetuksessa hyödynnetään hybridiopetusmenetelmiä.
  • Voit halutessasi aloittaa tutkimustyön jo opiskelun aikana.

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

52

Tutkintonimike

Hammaslääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti (3 v + 2,5 v)

Tutkinnon laajuus

330 opintopistettä (5,5 vuotta)

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Nykyaikaista ja käytännönläheistä koulutusta

Oulussa pääset opiskelemaan hammaslääkäriksi nykyaikaisissa koulutuksen tiloissa, joissa hyödynnetään monenlaisia simulaatio- ja kuvantamistyökaluja. Opetus perustuu viimeisimpään tutkimustietoon ja on hyvin käytännönläheistä. Hammaslääketieteen koulutuskeskuksessa pääset lääketieteen perusopintojen jälkeen opiskelemaan teoriaa ja harjoittelemaan käytäntöä ennen potilasharjoittelua.

Potilasharjoittelu tapahtuu Oulun kaupungin Opetushammashoitolassa ja antaa erinomaiset valmiudet hammaslääkärin työhön. Opintojen loppuvaiheessa harjoittelet ohjatusti terveyskeskuksessa hammaslääkärin tehtävissä.

6000 €

mediaanipalkka

0,5 v

käytännön harjoittelua

Käsityöammatti akateemisella twistillä

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmasta saat itsellesi arvostetun, akateemisen ja ihmisläheisen kädentaitoammatin ja korkean tulotason. Valmistuttuasi voit työskennellä perusterveydenhuollossa suun terveyden hoitotiimissä, erikoissairaanhoidossa, terveydenhuollon hallinnossa sekä tutkijana ja opetustyössä.

Kahden työvuoden jälkeen voit halutessasi hakeutua kliiniseen jatkokoulutukseen suu- ja leukakirurgian, oikomishoidon, suun terveydenhuollon ja eri kliinisten alojen erikoishammaslääkäriksi. Tieteellinen jatkokoulutus johtaa hammaslääketieteen tohtorin tutkintoon.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • hammaslääkäri
  • erikoishammaslääkäri
  • hammaslääketieteen tohtori
  • suun terveydenhuollon johtaja
  • tutkija.

Tutustu hammaslääketieteen opintosisältöihin

Löydät hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Hammashoidon ammattilaiseksi Oulussa

Oulun yliopistossa hammaslääketieteen opetuksessa hyödynnetään nykyaikaisia simulaatio- ja kuvantamistyökaluja. Opetus on myös laaja-alaista ja käytännönläheistä alan kehittyneimpien harjoittelutilojen sekä monipuolisen potilastyöharjoittelun ansiosta.