Hammaslääketiede

Hammaslääkärinä pääset työskentelemään käsilläsi ja käyttämään akateemisessa koulutuksessa saatua laajaa lääketieteellistä tietopohjaa potilaiden parhaaksi.

Hammaslääkäri ylläpitää suun ja hampaiston terveyttä ja ennaltaehkäisee sairauksia. Uudet digitaaliset ratkaisut tarjoavat uusia mahdollisuuksia hammaslääkärin työhön.
Hammaslääketieteen opiskelija harjoittelee toimenpidettä muovipäällä.

Tutustu alaan

Opiskele hammaslääketiedettä Oulussa

  • Nykyaikaiset opetustilat, joissa hyödynnetään simulaatio- ja kuvantamistyökaluja.
  • Akateeminen käsityöläisammatti, jonka laadun varmistaa tutkinnon osaamistavoitteiden mukainen potilasharjoittelu.
  • Arvostettu ammatti, hyvä työllisyystilanne ja korkea tulotaso.

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

52

Tutkintonimike

Hammaslääketieteen lisensiaatti

Tutkinnon laajuus

330 opintopistettä (5,5 vuotta)

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 16.-30.3.2022

Tutustu hammaslääketieteeseen kurssilla

Oulun yliopisto tarjoaa maksuttomia opintojaksoja toisen asteen opiskelijoille. Pääset tutustumaan sinua kiinnostavaan alaan ja yliopisto-opiskeluun. Tällä verkkokurssilla opit, miten sairaudet vaikuttavat suun ja hampaiston terveyteen.

Nykyaikaista ja käytännönläheistä koulutusta

Oulussa pääset opiskelemaan hammaslääkäriksi nykyaikaisissa koulutuksen tiloissa, joissa hyödynnetään monenlaisia simulaatio- ja kuvantamistyökaluja. Opetus perustuu viimeisimpään tutkimustietoon ja on hyvin käytännönläheistä. Hammaslääketieteen koulutuskeskuksessa pääset lääketieteen perusopintojen jälkeen opiskelemaan teoriaa ja harjoittelemaan käytäntöä ennen potilasharjoittelua.

Potilasharjoittelu tapahtuu Oulun kaupungin Opetushammashoitolassa ja antaa erinomaiset valmiudet hammaslääkärin työhön. Opintojen loppuvaiheessa harjoittelet ohjatusti terveyskeskuksessa hammaslääkärin tehtävissä.

5800 €

mediaanipalkka

0,5 v

käytännön harjoittelua

Käsityöammatti akateemisella twistillä

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmasta saat itsellesi arvostetun, akateemisen ja ihmisläheisen kädentaitoammatin ja korkean tulotason. Valmistuttuasi voit työskennellä perusterveydenhuollossa suun terveyden hoitotiimissä, erikoissairaanhoidossa, terveydenhuollon hallinnossa sekä tutkijana ja opetustyössä. 

Kahden työvuoden jälkeen voit halutessasi hakeutua kliiniseen jatkokoulutukseen suu- ja leukakirurgian, oikomishoidon, suun terveydenhuollon ja eri kliinisten alojen erikoishammaslääkäriksi. Tieteellinen jatkokoulutus johtaa hammaslääketieteen tohtorin tutkintoon. 

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • hammaslääkäri
  • erikoishammaslääkäri
  • hammaslääketieteen tohtori
  • suun terveydenhuollon johtaja
  • tutkija.

Tutustu hammaslääketieteen opintosisältöihin

Löydät hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Hammashoidon ammattilaiseksi Oulussa

Oulun yliopistossa hammaslääketieteen opetuksessa hyödynnetään nykyaikaisia simulaatio- ja kuvantamistyökaluja. Opetus on myös laaja-alaista ja käytännönläheistä alan kehittyneimpien harjoittelutilojen sekä monipuolisen potilastyöharjoittelun ansiosta.

Tarvitsetko apua alan valintaan?