Historia ja tieteiden ja aatteiden historia

Historian ymmärtäminen antaa välineet ymmärtää yhteiskuntaamme, jota globalisaatio, ilmastonmuutos ja digitalisaatio ravistelevat. Historian sekä tieteiden ja aatteiden historian ammattilaisena opit tuntemaan ja selittämään inhimillisen kulttuurin ja ympäristön ilmiöitä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Tieteiden ja aatteiden historiaa voi opiskella pääaineena ainoastaan Oulun yliopistossa.
Aukeama vanhasta kirjasta, latinankielistä tekstiä ja piirroksia.

Tutustu historiaan ja tieteiden ja aatteiden historiaan alana

Opiskele historiaa ja tieteiden ja aatteiden historiaa Oulussa

 • Saat laajan ymmärryksen historiasta ja yhteiskunnasta ja kehität kriittistä ajatteluasi ja argumentointitaitojasi.
 • Kaksi pääainevaihtoehtoa: yleinen historia tai tieteiden ja aatteiden historia. Jälkimmäistä voi opiskella ainoastaan Oulun yliopistossa.
 • Voit opiskella sivuaineena esimerkiksi filosofiaa, politiikkatieteitä tai humanistista ja yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta.
 • Saat henkilökohtaista ohjausta ja lähiopetusta alan parhailta asiantuntijoilta.
 • Opit monipuolisia työelämävalmiuksia opettajan, tutkijan, valtionhallinnon tai media- ja kulttuurialan asiantuntijatehtäviin.

Historia ja tieteiden ja aatteiden historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

37

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

6 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Vankka käsitys yhteiskunnasta

Historian asiantuntijana pätevöidyt analysoimaan ja tuottamaan tietoa sekä arvioimaan historiasta esitettyjä tulkintoja ja ajankohtaisia kysymyksiä kriittisesti. Opinnot harjaannuttavat projekti- ja tiimityöhön, analyyttiseen keskusteluun ja sujuvaan ilmaisuun sekä suullisesti että kirjallisesti.

Historiatieteissä tutkitaan ihmisen toimintaa ja ajattelua kokonaisuudessaan. Tutkimme koko mennyttä maailmaa, mutta sovellamme tietoja oman aikamme hyväksi.

Historian oppiaineessa tutkimuksen painopisteitä ovat muun muassa:

 • transkulttuuriset kohtaamiset
 • historia- ja muistipolitiikat
 • kolonialistinen lääketiede
 • tietoverkostot ja kehitysyhteistyö
 • ympäristöhistoria
 • arktisen alueen terveys ja hyvinvointi
 • pohjoismainen lapsuuden ja nuoruuden historia
 • pakkomuutto ja maahanmuuton kysymykset.

Tieteiden ja aatteiden historian tutkimuksessa painottuvat globaalihistoria, erityisesti orjuuden ja orjakaupan, terveyden ja mielenterveyden aatehistoria sekä tieteen ja politiikan suhteet. Myös historianfilosofia ja historiakulttuuri ovat mielenkiinnon kohteena Oulussa. Niihin sisältyy myös tutkimus historian läsnäolosta arkipäivässämme ja uusissa medioissa.

289

eri työnimikettä

130 op

sivuaineopintoja ja muita valinnaisia opintoja

Tieteiden ja aatteiden historiaa vain Oulussa

Tieteiden ja aatteiden historian ammattilaisena osaamisesi on ainutlaatuista, koska Suomessa tieteiden ja aatteiden historiaa voi opiskella pääaineena vain Oulussa.

Historian tai tieteiden ja aatteiden historian asiantuntijana ammattitaitosi on laajasti kysyttyä, sillä muuttuvilla työmarkkinoilla on tärkeää osata omaksua uusia asioita ja ymmärtää, millaisiin suurempiin kokonaisuuksiin ne liittyvät. Tutkintoon valitsemillasi muilla oppiaineilla voit suuntautua eri alojen asiantuntijaksi ja täsmentää työelämätaitojasi.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • historioitsija
 • toimittaja
 • historianopettaja
 • rehtori
 • viestintäpäällikkö
 • projektikoordinaattori
 • analyytikko
 • johtava asiantuntija
 • tietohallintopäällikkö
 • museolehtori
 • tietokirjailija.

Tutustu historian ja tieteiden ja aatteiden historian opintosisältöihin

Löydät historian ja tieteiden ja aatteiden historian pääaineopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Yksityisestä yleiseen – kasva monipuoliseksi asiantuntijaksi

Historian ja tieteiden ja aatteiden historian ammattilainen osaa analysoida kriittisesti yhtäältä erittäin paikallisia aiheita ja toisaalta nähdä yhteyksiä eri asioiden välillä huomattavan laajassa perspektiivissä.