Interkulttuurinen luokanopettaja

Interkulttuurinen luokanopettaja on ainutlaatuinen monikieliseen ja -kulttuuriseen opetus- ja asiantuntijatyöhön valmistava, luokanopettajan pätevyyden tarjoava tutkinto-ohjelma Suomessa.

Opinnoissa korostuvat globaali kasvatus, koulutusetiikka, kestävä kehitys sekä yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus.

Tutustu koulutukseen

Opiskele interkulttuuriseksi luokanopettajaksi Oulussa

 • Työnantajien tuntema ja arvostama tutkinto-ohjelma, jolla on Oulun yliopistossa usean vuosikymmenen mittainen opetus- ja tutkimusperinne.
 • Saat monipuolisen osaamisen toimia kulttuuri- ja kielitietoisena luokanopettajana Suomessa tai kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä.
 • Opiskelet moninaisessa opiskelijaryhmässä, jossa on myös vaihto-opiskelijoita eri maista.
 • Opintoihin sisältyy ulkomaanjakso. Voit mennä opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun.
 • Voit valita sivuaineesi ja valinnaiset opintosi joustavasti oman kiinnostuksesi mukaan.

Interkulttuurisen luokanopettajan tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

20

Tutkintonimike

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Opetuskieli

Suomi ja englanti

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 11.-25.3.2025

Ainutlaatuinen koulutus muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin

Suomessa on tunnistettu tarve monikulttuurisille osaajille kouluissa. Suomalainen koulu on nykyään monikielinen, ja suomi toisena kielenä (S2) - oppilaiden määrä on kasvussa. Siksi onkin tärkeää lisätä luokanopettajien valmiuksia tukea erilaisista kulttuuritaustoista tulevia oppilaita ja hyödyntää oppilaiden kielellistä repertuaaria oppiaineiden oppimistavoitteissa.

Interkulttuurinen luokanopettajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet kulttuurisen moninaisuuden kohtaamiseen ja ymmärtämiseen. Saat valmiudet toimia luokanopettajana alakoulussa sekä erilaisissa kielikylpy- ja monikielisissä opetusryhmissä. Tämän lisäksi tutkinto antaa osaamista ja valmiuksia kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin kasvatus- ja koulutussektoreilla.

Monipuoliset opinnot kahdella kielellä

Opetus perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen, ja siinä käytetään monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä, jotka huomioivat yksilön oppimistarpeet. Teoria ja käytännön harjoittelu kulkevat käsi kädessä. Opetus järjestetään pääsääntöisesti lähiopiskeluna.

Ainutlaatuinen, kattava yhdistelmä opintoja kasvatuksen monimuotoisuudesta, yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta, koulutusetiikasta sekä tasa-arvon tukemisesta. Samalla sinusta kasvaa suomalaisen koulutusjärjestelmän asiantuntija.

Opetuksessa käytetään rinnakkain ja joustavasti englannin ja suomen kieltä. 80 opintopistettä opinnoistasi suoritetaan englannin kielellä, joten olet pätevä opettamaan englanniksi kansainvälisessä koulussa tai suomalaisessa koulussa maahanmuuttajataustaisille oppilaille suunnatun valmistavan luokan opettajana tai yleisopetuksen luokissa, joissa tarvitaan yhä enemmän valmiuksia monikielisten oppilaiden tukemiseen ja etenkin heidän suomen kielen taitojensa tukemiseen.

Opintoihin voi kuulua opinto- tai työharjoittelujakso ulkomailla kasvatusalan organisaatiossa tai -projektissa.

Opintoihisi sisältyy:

 • Orientoivia opintoja, kieli- ja viestintäopintoja (suomi, ruotsi, englanti)
 • Kasvatustieteen pääaineopinnot
 • Opettajan pedagogiset opinnot
 • Monialaisia opintoja opetettavista aineista (myös suomi toisena kielenä)
 • Sivuaineita ja valinnaisia opintoja yhteensä vähintään 65 opintopistettä. Sivuaineeksi voi halutessaan hakea esimerkiksi erityispedagogiikan.

Upeat uramahdollisuudet

Maisterin tutkinnon jälkeen saat kelpoisuuden luokanopettajan tehtäviin suomen-, ruotsin- tai englanninkielisessä luokassa, kielikylpyryhmässä tai kansainvälisessä koulussa Suomessa tai ulkomailla.

Tästä tutkinto-ohjelmasta on valmistuttu vuosien varrella myös menestyksekkäälle kansainväliselle asiantuntijauralle koulutusvientiin, ulkoasiainhoitoon (diplomaattiuralle) tai kansainvälisiin järjestöihin.

Työnimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • Luokanopettaja
 • Projektinjohtaja
 • Tutkija
 • Koulutussuunnittelija
 • Koulutusviennin asiantuntija.

Alumneja jo vuodesta 1994

Oulun yliopistosta on valmistunut monikulttuurisen kasvatuksen asiantuntijoita ja luokanopettajia jo kolmen vuosikymmenen ajan.