Kasvatustiede

Kasvatus ja koulutus ovat keinoja välittää elämänmuotomme kannalta arvokkaita tietoja, toimintatapoja ja arvoja eteenpäin seuraaville sukupolville. Näitä ovat esimerkiksi kulttuurimme parhaiden puolien vaaliminen, meitä ympäröivän luonnon säilyttäminen ja ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen.

Kasvatustieteen avulla voimme saavuttaa tietoa tästä monimutkaisesta, monimuotoisesta ja ihmislajin kannalta olennaisesta käytännöstä.
Pöydällä on ruutuvihko, jossa on tekstiä sekä penaali, jossa on kyniä.

Tutustu kasvatustieteeseen alana

Opiskele kasvatustiedettä Oulussa

 • Pääset tutustumaan yhteiskunnallisiin ilmiöihin kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmista.
 • Opiskelet pääaineena yleistä kasvatustiedettä vahvan tiedeperustan omaavassa tutkinto-ohjelmassa.
 • Saat laaja-alaiset valmiudet kasvatusalan asiantuntijatehtäviin, tiedolla johtamiseen ja tutkimukseen ja työllistyt hyvin.
 • Voit valita sivuaineesi vapaasti ja rakentaa näin osaamisprofiiliasi, esimerkiksi sosiologian, filosofian, psykologian tai taloustieteen opinnoilla.
 • Syvennyt koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, erityisesti koulutusekonomiaan, pedagogisiin instituutioihin ja koulutussuunnitteluun.

Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

25

Tutkintonimike

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

7 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Teorian ja työtehtävien asiantuntijaksi

Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma tuottaa laaja-alaista kasvatusalan asiantuntijuutta, eli kehityt monipuoliseksi kasvatusalan teorian ja työtehtävien asiantuntijaksi.

Valmistuttuasi tunnet ja osaat ammatillisesti hyödyntää kasvatustieteellistä ajattelua monenlaisissa kasvatusalan työtehtävissä.

Opit kasvatuksesta, sivistysprosesseista, opettamisesta, oppimisesta, koulutuksesta ja koulutusorganisaatioiden toiminnasta.

Perehdyt kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, koulutuksen suunnittelun perusteisiin ja eri työtehtäviin kasvatus- ja opetusalalla.

Kasvatustieteen koulutus pohjautuu tutkimukseen, jonka keskeisiä alueita ovat muun muassa:

 • Kasvatuksellisen vuorovaikutuksen tutkimus
 • Sivistysprosessien teoreettinen tarkastelu ja yhteys koulutusorganisaatioiden toimintaan
 • Kasvatusaatteet ja traditiot
 • Kansalais- ja demokratiakasvatuksen kysymykset
 • Koulutuksen taloudelliset ulottuvuudet.

466

eri työnimikettä

Kasvatustieteen yhteiskunnalliset ulottuvuudet tutuiksi

Kasvatusalan asiantuntijana opit näkemään kasvatuksen ja koulutuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin, sekä ymmärtämään kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen kestävämmän ja inhimillisemmän tulevaisuuden rakentajana.

Opintosi antavat sinulle valmiuden toimia kasvatusalan opetus-, tutkimus-, suunnittelu-, hallinto- ja kehitystehtävissä.

Tutkintoon kuuluu myös sivuaineopintoja sekä valinnaisia opintoja, joilla voit muokata asiantuntijuuttasi haluamaasi suuntaan.

Sivuaineita voi valita myös yliopiston muiden tiedekuntien tarjonnasta.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • koulutussuunnittelija
 • kouluttaja
 • suunnittelija
 • tutkija
 • henkilöstöasiantuntija.

Tutustu kasvatustieteen opintosisältöön

Löydät kasvatustieteen tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Kasvatus-tieteen osaajaksi Oulussa

Koulutus tarjoaa vahvan tiede- ja tutkimusperustaisen osaamisen, joka ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen ja koulutuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin.