Kasvatustiede

Mitä haasteita yhteiskunnallinen muutos asettaa ihmiselle? Miten ihminen voi itse vaikuttaa muutokseen?

Kasvatustieteessä tutkitaan, miten kasvatuksen ja koulutuksen avulla voidaan turvata yksilöiden ja yhteiskuntien hyvinvointia kohti kestävämpää ja inhimillisempää tulevaisuutta.
Pöydällä on ruutuvihko, jossa on tekstiä sekä penaali, jossa on kyniä.

Tutustu kasvatustieteeseen alana

Opiskele kasvatustiedettä Oulussa

 • Opiskelet vahvan tiedeperustan omaavassa tutkinto-ohjelmassa.
 • Saat laaja-alaiset valmiudet kasvatusalan asiantuntijatehtäviin.
 • Perehdyt kasvatus- ja koulutusorganisaatioiden yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja sivistyksellisiin tehtäviin sekä koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin.

Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

32

Tutkintonimike

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 16.-30.3.2022

Avoimen väylä

Kyllä

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu kasvatustieteeseen kurssilla

Oulun yliopisto tarjoaa maksuttomia opintojaksoja toisen asteen opiskelijoille. Pääset tutustumaan sinua kiinnostavaan alaan ja yliopisto-opiskeluun. Tällä verkkokurssilla opit kasvatustieteestä eri näkökulmista.

Teorian ja työtehtävien asiantuntijaksi

Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma tuottaa laaja-alaista kasvatusalan asiantuntijuutta, eli kehityt monipuoliseksi kasvatusalan teorian ja työtehtävien asiantuntijaksi.

Valmistuttuasi tunnet ja osaat ammatillisesti hyödyntää kasvatustieteellistä ajattelua monenlaisissa kasvatusalan työtehtävissä.

Opit kasvatuksesta, sivistysprosesseista, opettamisesta, oppimisesta, koulutuksesta ja koulutusorganisaatioiden toiminnasta.

Perehdyt kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, koulutuksen suunnittelun perusteisiin ja eri työtehtäviin kasvatus- ja opetusalalla.

Kasvatustieteen koulutus pohjautuu tutkimukseen, jonka keskeisiä alueita ovat muun muassa:

 • Kasvatuksellisen vuorovaikutuksen tutkimus
 • Sivistysprosessien teoreettinen tarkastelu ja yhteys koulutusorganisaatioiden toimintaan
 • Kasvatusaatteet ja traditiot
 • Kansalais- ja demokratiakasvatuksen kysymykset
 • Koulutuksen taloudelliset ulottuvuudet.

32

aloituspaikkaa

466

eri työnimikettä

Kasvatustieteen yhteiskunnalliset ulottuvuudet tutuiksi

Kasvatusalan asiantuntijana opit näkemään kasvatuksen ja koulutuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin, sekä ymmärtämään kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen kestävämmän ja inhimillisemmän tulevaisuuden rakentajana.

Opintosi antavat sinulle valmiuden toimia kasvatusalan opetus-, tutkimus-, suunnittelu-, hallinto- ja kehitystehtävissä.

Tutkintoon kuuluu myös sivuaineopintoja sekä valinnaisia opintoja, joilla voit muokata asiantuntijuuttasi haluamaasi suuntaan.

Sivuaineita voi valita myös yliopiston muiden tiedekuntien tarjonnasta.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • koulutussuunnittelija
 • kouluttaja
 • suunnittelija
 • tutkija
 • henkilöstöasiantuntija.

Tutustu kasvatustieteen opintosisältöön

Löydät kasvatustieteen tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Kasvatus-tieteen osaajaksi Oulussa

Koulutus tarjoaa vahvan tiede- ja tutkimusperustaisen osaamisen, joka ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen ja koulutuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin. 

Tarvitsetko apua alan valintaan?