Kulttuuriantropologia ja arkeologia

Kulttuuriantropologian ja arkeologian asiantuntijana opit ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureja ja kulttuurin vaikutusta ihmisten elämään. Pääset perehtymään esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiaan sekä kulttuurien syntyyn ja tämän päivän tilanteeseen.

Varsinaisen pääainevalinnan kulttuuriantropologian ja arkeologian välillä teet ensimmäisen vuoden lopulla.
Arkeologian opiskelija tutkii luuta

Tutustu aloihin

Opiskele kulttuuriantropologiaa ja arkeologiaa Oulussa

  • Suomen ainoa laaja-alainen koulutus, joka sisältää sekä kulttuuriantropologian että arkeologian perusopinnot.
  • Ainutlaatuisena painopistealueena ovat pohjoiset ja arktiset kulttuurit osana globaaleja muutosprosesseja.
  • Opit ymmärtämään nykyisiä ja menneitä kulttuureita sekä kulttuurin muutosta ja voit soveltaa osaamistasi yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun.
  • Voit opiskella sivuaineena esimerkiksi maantiedettä, sosiologiaa, kauppatieteitä tai informaatiotutkimusta.
  • Voit hyödyntää osaamistasi joustavasti eri aloilla: kansainvälisissä asiantuntija- ja virkamiestehtävissä tai museoissa, media-alalla, peliteollisuudessa ja palvelumuotoilijana.

Kulttuuriantropologia ja arkeologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

18

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

4 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Kulttuuriantropologi tuntee ihmisen ja yhteisöt eri aikoina

Maailmaa koskevien haasteiden keskellä on tärkeää ymmärtää, miten yhteisöt ja kulttuurit sopeutuvat. Muutoksen ymmärtämiseksi ja tulevaan valmistautumiseksi on ymmärrettävä menneisyyttä ja nykyisyyttä. Kulttuuriantropologialla ja arkeologialla on siinä tärkeä rooli.

Kulttuuriantropologian opiskelijana opit ihmisistä, yhteisöistä ja ihmisten käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri maailmankolkissa. Opit tuntemaan erilaisia kulttuureja ja ymmärtämään niitä paremmin niiden omasta näkökulmasta.

Sinulle selviää, miten ihmisen kulttuuritausta vaikuttaa hänen ajatteluunsa, toimintaansa tai ylipäätään elämään. Kulttuuriantropologit ovat yhtäältä kiinnostuneita eri kulttuurien ainutlaatuisista piirteistä ja toisaalta niiden yhtäläisyyksistä.

2

pääainevaihtoehtoa: kulttuuriantropologia tai arkeologia

83

eri työnimikettä

Arkeologi tutkii esineiden ja rakenteiden kautta

Arkeologian opiskelijana pääset tutkimaan ihmistä ja kulttuuria materialistisia lähteitä hyödyntäen. Sellaisia ovat esineet, kiinteät rakenteet tai ihmisten aiheuttamat kemialliset muutokset maaperään. Arkeologian asiantuntijana olet monialainen aineellisen kulttuurin sekä sen tutkimuksen ja suojelun ammattilainen. Arkeologian päämääränä on säilyttää menneisyyttä tulevaisuudelle.

Painopisteenä pohjoinen kulttuuri ja muuttuva arktinen alue

Painopistealueita ovat Pohjois-Suomen sekä pohjoisten alueiden arkeologinen kulttuuriperintö maailmanlaajuisessa kontekstissa. Opinnoissa perehdyt lisäksi sekä Suomen että muun maailman viime jääkauden ja tämän päivän väliseen aikaan antropologisesta näkökulmasta.

Valmistuttuasi voit työllistyä useisiin erilaisiin asiantuntijatehtäviin yrityksiin, organisaatioihin tai julkisyhteisöihin. Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • arkeologi
  • tutkija
  • museonjohtaja
  • intendentti
  • kulttuurituottaja.

Tutustu kulttuuriantropologian ja arkeologian opintosisältöihin

Löydät kulttuuriantropologian ja arkeologian pääaineopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Painopisteenä pohjoinen kulttuuri ja muuttuva arktinen alue

Kulttuuriantropologinen ja arkeologinen tieto on usein kallisarvoista, kun yhteiskunnallisia ongelmia ratkotaan. Oulussa molempien opinnoissa painotetaan erityisesti pohjoisia kulttuureita mutta myös kulttuurien maailmanlaajuista vuorovaikutusta.