Logopedia

Laillistetut puheterapeutit tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää ja vastuullista työtä, johon kuuluu puheen, kielen ja kommunikaation sekä äänen häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa myös syömis- ja nielemistoimintoja.
Puheterapeutit auttavat lasta kielen kehittymisessä.

Tutustu logopediaan alana

Opiskele logopediaa Oulussa

  • Opiskelet useasti palkitussa tutkinto-ohjelmassa, jossa saat erinomaisen opetuksen lisäksi yksilöllistä ohjausta ja runsaasti käytännön kokemusta erilaisista puheterapeutin tehtävistä.
  • Opintosi ovat monipuolinen ja monitieteinen kokonaisuus logopediaa, psykologiaa, lääketiedettä, kielitiedettä ja fonetiikkaa.
  • Opit erilaisista puheen, kielen, äänen, kommunikoinnin sekä syömis- ja nielemistoimintojen häiriöistä ja niiden kuntoutuksesta puheterapian keinoin.
  • Voit hakea oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina maisterintutkinnon suoritettuasi.
  • Pääset osaksi lämminhenkistä puheterapeuttiyhteisöä ja teet moniammatillista yhteistyötä terveydenhoidon ja kuntoutuksen parissa.

Logopedian tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

26

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

6 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Palkittu tutkinto-ohjelma ja ansioitunutta tutkimusta

Logopedia tarkastelee lasten, nuorten ja aikuisten puheen, kielen, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen taitoja ja häiriöitä monipuolisesti. Jos olet kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja kommunikoinnista sekä häiriöiden ennaltaehkäisystä ja kuntoutuksesta, viisivuotinen logopedian tutkinto-ohjelma on tarkoitettu sinulle. Sinulla on mahdollisuus hankkia kansainvälisiä kokemuksia opiskelijavaihdon tai englanninkieliseen opetukseen osallistumisen kautta.

Logopedian tutkinto-ohjelma on palkittu sekä korkeatasoisesta koulutuksesta ja tutkimuksista että yhteiskunnallisesta palvelutehtävästä. Oulun yliopiston logopedian tutkimuksen painopistealueena on lasten ja nuorten puheen, kielen ja kommunikoinnin kehitys sekä niihin liittyvät häiriöt. Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeä osa alan kehitystä.

Yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja tutkimusta ihmisten hyvinvoinnin puolesta

Logopedian tutkinto-ohjelma kouluttaa monialaisia osaajia. Koulutus valmistaa laillistettuja puheterapeutteja moniammatilliseen yhteistyöhön lähiympäristön, kuten lasten vanhempien, muiden läheisten, varhaiskasvatuksen, koulun ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. Tutkinto-ohjelma antaa myös tieteellisen jatkokoulutusvalmiuden tohtorintutkintoa varten.

Useasti palkittu tutkinto-ohjelma tarjoaa laadukasta tutkimukseen pohjautuvaa opetusta sekä runsaasti mahdollisuuksia harjoitella käytännön kokemusta tutkinto-ohjelman opetushenkilöstönä toimivien laillistettujen puheterapeuttien ohjauksessa sekä yhteistyössä perus- ja erikoisterveydenhuollon ja päiväkoti- ja koulujärjestelmän kanssa. Yhteistyö on aktiivista sekä tutkimuksessa että käytännön harjoittelussa.

0 %

työttömänä

53 %

työllistynyt kunnalle tai kuntayhtymään

Tutustu logopedian opintosisältöihin

Löydät logopedian tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Lue Lauran urapolusta