Luokanopettaja

Kuinka ehkäistään eriarvoisuutta ja edistetään tulevien sukupolvien tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä? Kuinka oppimista ja hyvinvointia parannetaan digitaalisilla ratkaisuilla? Luokanopettajakoulutus tarjoaa vastauksia juuri näihin kysymyksiin.
Opettaja ja lapsia pöydän ääressä.

Tutustu luokanopettaja-koulutukseen alana

Opiskele luokanopettajaksi Oulussa

  • Saat valmiudet myönteistä vuorovaikutusta edistävään opettajuuteen. 
  • Perehdyt monipuolisesti kouluikäisen lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja tukemiseen. 
  • Voit hankkia myös yläkoulun aineenopettajan kelpoisuuden. 
  • Monipuoliset sivuainemahdollisuudet omassa tiedekunnassa, myös 25 opintopistettä laajempiin sivuaineisiin. Voit opiskella sivuaineita myös muista tiedekunnista oman mielenkiintosi mukaan. 
  • Yhteisöllisyys on vahvaa opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. 

Luokanopettajan tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

114

Tutkintonimike

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

6 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Tärkeää työtä tulevien sukupolvien hyvinvoinnin puolesta

Opettajana saat välittää tuleville sukupolville tärkeitä arvoja, tietoja ja taitoja siten, että myös muuttuvan maailman tarpeisiin pystytään vastaamaan. Koulutuksesi keskiössä ovat ihmisen kasvu ja oppiminen, ja pääset tarkastelemaan esimerkiksi ihmiskäsityksiä, ihmisyyttä sekä ihmisen ja yhteiskunnan suhdetta.

Ilmastonmuutoskasvatus turvaa hyvän elämän edellytyksiä ja on siksi tärkeä osa opintojasi. Ilmastonmuutosta käsitellään niin kasvatustieteiden kuin eri tiedonalojen opettamiseen liittyvissä opinnoissa.

Luokanopettajakoulutus auttaa ymmärtämään kestävää kehitystä niin ekologisesta kuin sosiaalisesta ja kulttuurisestakin näkökulmasta, jolloin opit ihmisoikeuksista sekä alueellisesta ja globaalista tasa-arvoisuudesta.

vain 2 %

työttömänä

91 %

työllistynyt kunnalle tai kuntayhtymään

Monipuolista osaamista tulevaisuuden koulujen tarpeisiin

Tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia toimia kasvatusalan ammattilaisena tulevaisuuden koulussa. Pääset perehtymään monipuolisesti kouluikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen.

Valmistuttuasi voit toimia erityisesti perusopetuksen luokkien 0–6 oppimis- ja kasvatusympäristöissä. Voit myös hankkia yläkoulun aineenopettajan kelpoisuuden. Maisterintutkinnon suoritettuasi saat luokanopettajan kelpoisuuden.

Ammattinimikkeesi voisi olla esimerkiksi:

  • luokanopettaja
  • koulutussuunnittelija
  • tutkija
  • asiantuntija
  • kouluttaja.

Tutustu luokanopettajakoulutuksen opintosisältöihin

Löydät luokanopettajakoulutuksen tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Kasvata tulevaisuuden sukupolvesta fiksu ja rohkea

Luokanopettaja-koulutus tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa. Pääset tukemaan tulevaisuuden sukupolvea ja auttamaan lapsia kasvamaan fiksujen päätösten puolestapuhujiksi.