Maantiede

Millainen rooli ihmisellä on muuttuvassa maailmassa? Miten ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys huomioidaan tulevaisuuden ratkaisuissa?

Maantieteen opiskelijana Oulun yliopistossa opit yhteiskunnan ja luonnon globaaleista muutosprosesseista sekä aluekehityksestä ja -politiikasta.

Tutustu maantieteeseen alana

Opiskele maantiedettä Oulussa

 • Saat monipuolisen luonnontieteitä yhteiskuntatieteisiin yhdistävän koulutuksen. Opit havainnoimaan ja tulkitsemaan maailmaa, sen muutosprosesseja ja vuorovaikutussuhteita.
 • Saat erinomaiset valmiudet ratkaista kestävyyteen ja ympäristönmuutokseen liittyviä haasteita.
 • Voit erikoistua maisteriopintojen aikana aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan, geoinformatiikkaan, kulttuuri-, luonnon- tai matkailumaantieteeseen tai opiskella aineenopettajaksi.
 • Voit vaikuttaa tutkintosi sisältöön myös valitsemalla sivuaineesi vapaasti.
 • Saat laadukasta, kansainvälisesti arvostettuun tutkimukseen perustuvaa opetusta.

Maantieteen tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

41

Tutkintonimike

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

4 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Luonnon- ja ihmismaantiedettä

Maantieteessä yhdistyvät luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden osaaminen, ja opinnot jakautuvat ihmismaantieteeseen ja luonnonmaantieteeseen.

Ihmismaantiede auttaa sinua ymmärtämään yhteiskunnan tilaa ja sen muutoksia. Opetus perustuu kansainväliseen huippututkimukseen, ja Oulun yliopiston maantieteen tutkimus onkin erittäin korkeatasoista. Luonnonmaantiede tarkastelee puolestaan monipuolisesti elollisen ja elottoman luonnon aiheita, joiden kantavana teemana on globaali muutos. Opetukselle omaleimaista on ainutlaatuinen pohjoinen luonto.

Kansainvälisyys korostuu maantieteen opinnoissa, ja sinua kannustetaan ja tuetaan kasvussasi osaksi kansainvälistä tiedeyhteisöä.

5

erikoistumisalaa

100.

parhaan joukossa matkailututkimuksessa

Monipuoliseksi ja -taitoiseksi osaajaksi

Kandidaattivaiheessa voit suunnata opintojasi mielenkiintosi mukaan kulttuurimaantieteeseen, luonnonmaantieteeseen tai aluekehitykseen ja -politiikkaan.

Maisterivaiheessa pääset erikoistumaan edellisten lisäksi geoinformatiikkaan tai matkailumaantieteeseen.

Viiden erikoistumisalan lisäksi voit suuntautua aineenopettajaksi.

Maisterivaiheessa on myös mahdollista suorittaa maantieteen kaksoistutkinto yhteistyössä saksalaisen yliopiston Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt kanssa.Maantieteilijänä kasvat monipuoliseksi ja -taitoiseksi osaajaksi, jolle on kysyntää yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä sekä Suomessa, että ulkomailla.

Todennäköisimmin sijoitut yhteiskunnalliseen tai ympäristöön ja luontoon liittyvään asiantuntijatehtävään tai opettajaksi peruskouluun tai lukioon.Valmistuneen työnimikkeitä voivat olla:

 • aineenopettaja
 • tutkija
 • erityisasiantuntija
 • ympäristösuunnittelija
 • suunnittelija
 • projektipäällikkö
 • koordinaattori.

Tutustu maantieteen opintosisältöihin

Löydät maantieteen tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Kansainvälistä huippu-tutkimusta ja ainutlaatuista pohjoista luontoa

Opi ymmärtämään yhteiskunnan sekä elollisen ja elottoman luonnon globaaleja muutosprosesseja sekä aluekehitystä ja -politiikkaa. Sinun osaamisesi auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää kehitystä.