Musiikkikasvatus

Musiikki heijastaa aikaansa ja yhteiskuntaa, jossa se on syntynyt. Musiikki on myös sidoksissa ihmisen tunnemaailmaan.

Musiikkikasvatus yhdistää yksilöllisen kokemuksen suurempaan yhteisölliseen kokemusmaailmaan ja tutkii kulttuuria musiikin ympärillä. Opinnot antavat sinulle musiikinopettajan pätevyyden.
Musiikkikasvatusta opiskelevan Olli Anttilan kädet soittavat pianoa huimaa tahtia.

Tutustu musiikki-kasvatukseen alana

Opiskele musiikkikasvatusta Oulussa

  • Saat musiikinopettajan pätevyyden ja voit työskennellä peruskoulussa ja lukiossa.
  • Opinnoissasi tarkastelet monipuolisesti musiikin oppimista ja opettamista.
  • Kehität musiikillisia taitojasi laulaen, soittaen, säveltäen, sovittaen ja johtaen.
  • Voit opiskella oman tai toisen tiedekunnan tarjoamia sivuaineita mielenkiintosi mukaan, esimerkiksi monialaisia opintoja, draamakasvatusta tai liikuntaa.
  • Opiskelet ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa välittävässä ilmapiirissä.

Musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

20

Tutkintonimike

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Tutkinnon laajuus

180 +120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Asiantuntijaksi sekä musiikissa että kasvatuksessa

Opinnoissasi kehityt asiantuntijaksi sekä musiikin että kasvatuksen eri osa-alueilla ja perehdyt moniin musiikin ja kasvatuksen kysymyksiin. Pääset myös syventämään taidollista ja tiedollista ammattiosaamistasi ja saat valmiudet tutkimustyölle.

Musiikkikasvatuksessa koulutuksen ja tutkimuksen vastavuoroisuus on opetuksen keskeinen periaate. Opinnoilla on läheinen yhteys musiikinopetuksen työelämään. Musiikin ja oppimisen kokemuksellisuus, kehollisuus, sosiaalisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus ovat myös tärkeitä periaatteita.

Niin ikään opetuksen keskiössä ovat työelämävalmiudet, tiivis suhde ajankohtaiseen musiikkikasvatusteknologiaan ja koulutuksen tasa-arvoisuus.

72 %

työllistynyt kunnalle tai kuntayhtymään

10 %

toimii yrittäjänä

Musiikinopettajaksi moniin oppilaitoksiin

Saat valmiudet työskennellä musiikkikasvatuksen parissa laaja-alaisesti. Musiikkikasvatuksen maisteriopinnot antavat sinulle perusopetuksen ja lukion musiikin aineenopettajan kelpoisuuden. Monitieteinen kampus antaa mahdollisuuden päivittäisiin kohtaamisiin muidenkin alojen kanssa päivittäin.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • musiikinopettaja
  • muu musiikkikasvattaja
  • yrittäjä
  • tutkija.

Tutustu musiikkikasvatuksen opintosisältöihin

Löydät musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Miksi musiikki-kasvatusta Oulussa?

Oulun musiikkikasvatuksen ohjelma tarjoaa hyvät puitteet, monipuolisen osaamisen ja taitavan henkilökunnan lisäksi monitieteisen kampukset edut eli opiskelijat pääsevät törmäyttämään osaamistaan muiden alojen opiskelijoiden kanssa.