Ruotsin kieli

Ruotsin kielen asiantuntijat ovat myös ruotsalaisen kulttuurin ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa on tärkeää ymmärtää, miten yhteisöt ja kulttuurit reagoivat ympäristönsä muutoksiin. Kielitaito ja monikielisyys ovat siinä keskeisessä asemassa.

Tutustu ruotsin kieleen alana

Opiskele ruotsin kieltä Oulussa

  • Valmistut kielten, kulttuurien ja viestinnän asiantuntijaksi. Voit myös hankkia kieltenopettajan pätevyyden.
  • Voit työllistyä moniin erilaisiin tehtäviin: kieltenopettajaksi, kääntäjäksi tai kielen ja viestinnän ammattilaiseksi yrityksiin tai kulttuurin ja hallinnon aloille.
  • Opiskelet vuorovaikutteisesti pienryhmissä ja saat runsaasti ohjausta.
  • Voit valita sivuaineesi oman kiinnostuksesi mukaan, esimerkiksi toisen kielen, opettajan pedagogiset opinnot, kansainvälisen yritysviestinnän, kääntämisen tai kauppatieteet.
  • Pääset tutustumaan ruotsalaisen kielialueen kulttuuriin ja voit lähteä Nordliks-opiskelijavaihtoon Pohjoismaihin.

Ruotsin kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

18

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 +120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

2 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Monipuolisesti kielestä ja kulttuurista

Ruotsin oppiaineessa perehdytään viestintään ja vuorovaikutukseen nimenomaan ruotsin kielen ja ruotsalaisen kulttuurin näkökulmasta. Opiskelet enimmäkseen pienryhmissä. Ohjausta on saatavilla runsaasti.

Opit suullista ja kirjallista viestintää, ääntämistä sekä pohjoismaista kirjallisuutta ja kulttuuria. Yhtä lailla kartutat osaamista yritysviestinnästä, kääntämisestä, kieliopista ja tekstintutkimuksesta.

Opintoihin kuuluu kieliharjoittelu, joka suoritetaan pohjoismaisessa kieliympäristössä. Ruotsin kieltä opiskelevat lähtevätkin usein Nordliks-vaihtoon tyypillisesti Ruotsiin, Tanskaan tai Norjaan.

163

eri työnimikettä

155 op

sivuaineopintoja ja muita valinnaisia opintoja

Tukea asiantuntijuudelle sivuaineista

Sivuaine- ja kurssivalinnat muovaavat asiantuntijuutesi kehittymistä, ja niillä vaikutat parhaiten tulevaan uraasi. Jos päätät opiskella toista vierasta kieltä sekä opettajan pedagogisia opintoja, valmistut kieltenopettajaksi. Kääntämistä ja kieliä opiskelemalla suuntaudut kielenkääntäjäksi.

Jos tavoittelet yritysmaailmaan työllistymistä, suositeltavia sivuaineita ovat viestintä, matkailu ja kauppatieteiden opinnot. Valmistuttuasi sinulla on hyvä ruotsin kielen taito ja valmiudet toimia yrityselämässä kielten, viestinnän ja kulttuurien asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kieltenopettajana, yritysviestinnän ammattilaisena, kääntäjänä, tutkijana tai matkailualan asiantuntijatehtävissä.

Ammattinimikkeesi ruotsin kielen opintojen jälkeen voi olla:

  • kieltenopettaja
  • kouluttaja
  • tiedottaja
  • viestintäsuunnittelija
  • kääntäjä.

Tutustu ruotsin kielen opintosisältöihin

Löydät ruotsin kielen pääaineopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Miksi ruotsin kieltä Oulussa?

Kiinnostaako sinua monikulttuurisuus, kielenoppiminen, monikielinen organisaatioviestintä, kieliasenteet ja suvaitsevaisuus? Oulun kaupungin historia, monikielinen yhteisö sekä vahvat yhteydet Pohjois-Ruotsiin ja Norjaan tekevät tutkinto-ohjelmasta ainutlaatuisen.