Saamelainen kulttuuri

Elämme aikaa, jossa on tärkeää tutkia, miten ihmiset, yhteisöt ja kulttuurit reagoivat varsin nopeastikin tapahtuviin muutoksiin ja mullistuksiin. Saamelaisen kulttuurin oppiaineessa tarkastellaan erityisesti sitä, miten saamelainen perinne kohtaa modernin maailman.

Tutustu saamelaiseen kulttuuriin alana

Opiskele saamelaista kulttuuria Oulussa

  • Saat laajan tietämyksen saamelaisesta kulttuurista ja muista alkuperäiskansoista.
  • Voit lähteä opiskelijavaihtoon alkuperäiskansaopintoja tarjoaviin yliopistoihin.
  • Saat mahdollisuuden kansainväliseen uraan Pohjoismaiden rajat ylittävällä saamelaisalueella.

Saamelainen kulttuuri, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

8

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutkimus ja opiskelu tukevat kulttuuria

Pääset opiskelemaan muun muassa saamelaisten maailmankuvia, taiteita ja historiaa. Opit myös saamelaisesta yhteiskunnasta, maankäytöstä, saamelaisten oikeuksista ja yhteiskunnallisista oloista. Opinnot kartuttavat ymmärrystäsi muista alkuperäiskansoista, kulttuuriperinnön välittymisestä ja suhteista valtaväestöön. Oppiaine on paitsi monikielinen myös monitieteinen. Sivuaineiksesi voit valita kulttuuriantropologian, historian ja saamen kielen lisäksi vaikkapa muita kieliaineita ja informaatiotutkimusta.

1

Suomen ainoa tutkinto-ohjelma, jossa pääaineena on saamelainen kulttuuri

2004

pääaine perustettiin

Oppia yli valtionrajojen

Saamentutkimusta on tarjolla Oulun yliopiston lisäksi useissa korkeakouluissa yli valtionrajojen. Saamelaista kulttuuria tutkitaan muun muassa Norjan Saamelaisessa korkeakoulussa sekä Tromssan ja Uumajan yliopistoissa.

Saamelaisen kulttuurin opetuksen järjestää Giellagas-instituutti, jolla on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja kulttuurin opetuksesta Suomessa. Alan opiskelu ja tutkimus tuottavat tietoa, joka tukee elävän saamelaiskulttuurin säilymistä. Tieto lisää myös muun yhteiskunnan ymmärrystä saamelaisesta kulttuurista.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • tutkija kansallisessa tai kansainvälisessä yliopistossa
  • kulttuurialan asiantuntija pohjoismaisessa saamelaisinstituutiossa, kansalaisjärjestössä tai kuntien ja valtion hallinnossa
  • asiantuntija erilaisissa kulttuuritapahtumissa ja projekteissa.

Tutustu saamelaisen kulttuurin opintosisältöihin

Löydät saamelaisen kulttuurin pääaineopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Miksi saamelaista kulttuuria Oulussa?

Oulun yliopiston Giellagas-instituutilla on valtakunnallinen erityistehtävä saamen kielen ja kulttuurin kehittäjänä. Saamelaisen kulttuurin opiskelijana pääset käytännössä näkemään, miten oppiaineesi tutkimus ja opetus auttaa saamelaista kulttuuria pysymään elinvoimaisena ja jopa elvyttää sitä.