Saksan kieli ja kulttuuri

Nykyaikaisessa muuttuvassa maailmassa on erityisen tärkeää ymmärtää ihmisten välistä vuorovaikutusta esimerkiksi eri kulttuurien välillä elinkeinoelämässä ja mediassa. Kielen hallinta on perusta kansainväliselle yhteistyölle, jossa kulttuuriset erityispiirteet korostuvat.

Tutustu saksan kieleen ja kulttuuriin alana

Opiskele saksan kieltä ja kulttuuria Oulussa

  • Valmistut kieli- ja kulttuuriasiantuntijaksi. Aineenopettajan opinnot antavat sinulle kieltenopettajan pätevyyden, voit suuntautua kansainväliseen yritysviestintään tai räätälöidä tutkintosi mielenkiintosi mukaan.
  • Saksan kielen asiantuntijoiden työllistyminen on erinomaista ja voit työllistyä monipuolisesti esimerkiksi yritysten myynti- ja markkinointitehtäviin, matkailualalle tai julkiselle sektorille.
  • Kansainvälisen yritysviestinnän sivuaine on tarjolla ainoastaan Oulun yliopistossa.
  • Saat laadukasta opetusta ja perehdyt kieliopintojen lisäksi saksankielisten maiden kulttuuriin.
  • Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla lähtemällä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun Saksaan ja Itävaltaan.

Saksan kieli ja kulttuuri, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

12

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Monipuolinen ja kansainvälinen oppiaine

Saksan kielen ja kulttuurin opinnoissa opit ymmärtämään monikulttuurisen vuorovaikutuksen haasteita sekä ihmisen roolia muuttuvassa maailmassa. Kieliopintojen lisäksi perehdyt saksankielisten maiden kulttuuriin ja kirjallisuuteen.

Voit valmistua aineenopettajaksi suorittamalla pedagogiset opinnot. Sivuaineet ovat muita opetettavia aineita kuten kieliä, psykologiaa, historiaa tai elämänkatsomustietoa.

Voit yhdistää opintoihisi esimerkiksi muita kieliä, kauppatieteitä, matkailualaa, yrittäjyysopintoja tai viestintää, jolloin saksan kielen asiantuntijuutesi avaa laaja-alaisemmin urapolkuja kansainvälistyvässä työelämässä.

112

eri työnimikettä

150 op

sivuaineopintoja ja muita valinnaisia

Opiskeluyhteisömme on tiivis ja lämminhenkinen, ja henkilökunta sekä opiskelijat ovat apunasi kasvaessasi osaksi tiedeyhteisöä.

Suomalais-saksalais-itävaltalainen opetustiimi, vierailevat opettajat sekä ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat tekevät ohjelmasta erittäin kansainvälisen.

Sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun Saksaan tai Itävaltaan, jolloin saat arvokkaita kansainvälisiä kokemuksia sekä verkostoitumismahdollisuuksia. Erasmus-opiskelijavaihtoon saat apurahan.

Ainutlaatuisia erikoistumisvaihtoehtoja ja uramahdollisuuksia

Saksan kielen ja kulttuurin asiantuntijuus on arvokasta Euroopan unionin suurimman kielialueen taloudellisen ja kulttuurisen merkityksen vuoksi.

Yli 100 miljoonaa ihmistä puhuu saksaa äidinkielenään maailmanlaajuisesti.

Jos olet kiinnostunut suuntaamaan elinkeinoelämään ja olemaan mukana ratkaisemassa yritysten kansainvälistymishaasteita, voit valmistua yritysviestinnän asiantuntijaksi liittämällä tutkintoosi esimerkiksi kauppatieteiden tai viestinnän opintoja.

Voit myös hankkia pätevyyden kielten aineenopettajan tehtäviin, jolloin voit hyödyntää opetustyössä monikielisyyden etuja. Voit opettaa koulussa tulevaisuuden saksan osaajia ja opettaa myös muita kuin kieliaineita, kuten historiaa tai psykologiaa.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • kansainvälisen kaupan asiantuntija
  • viestintäasiantuntija
  • kieltenopettaja
  • vienti-, markkinointi- tai viestintäpäällikkö
  • kääntäjä.

Tutustu saksan kielen ja kulttuurin opintosisältöihin

Löydät saksan kielen ja kulttuurin pääaineopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Laaja-alaiseksi ja kansain-väliseksi osaajaksi

Voit yhdistää opintoihisi kieliä ja muita opetettavia aineita, kauppatieteitä, matkailualaa, yrittäjyysopintoja tai yritysviestintää, jolloin saksan kielen asiantuntijuutesi avaa yhä monipuolisempia urapolkuja kansainvälistyvässä työelämässä.

Lue Karoliinan urasta