Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus

Oulun yliopistossa saat laaja-alaista tietoa suomen kielestä sekä kotimaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden erityispiirteistä. Valmistut äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi tai viestinnän ja kulttuurin asiantuntijaksi.

Tutustu suomen kieleen ja kirjallisuuden-tutkimukseen alana

Opiskele suomen kieltä ja kirjallisuudentutkimusta Oulussa

  • Saat laaja-alaista tietoa suomen kielestä sekä kotimaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden erityispiirteistä. Opintosi ovat monipuolisia, lauseopista luovaan kirjoittamiseen.
  • Suomen kieli ja kirjallisuus ovat itsenäisiä pääaineita, ja voit opiskella molempia tai valita tutkintoosi vain toisen näistä.
  • Valmistut äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi tai viestinnän ja kulttuurin asiantuntijaksi eri aloille: kustannusliiketoimintaan, journalismiin, sisällöntuotantoon, sanataiteen pariin.
  • Voit valita sivuaineesi vapaasti eri tieteenaloilta: esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen tai markkinoinnin.
  • Pääset osaksi oppiaineiden yhteisöllistä opiskeluympäristöä.

Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

40

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

4 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Ilmaisun ja kielen rakenteen asiantuntijaksi

Suomen kielen opinnoissa saat monipuolisen osaamisen kielen rakenteesta ja kehityksestä sekä kielestä viestinnän ja vuorovaikutuksen välineenä. Kirjallisuuden oppiaineessa opit analysoimaan kirjallisuutta ja kertomuksia sekä niiden suhdetta yhteiskuntaan.

Suomen kielen opintojen myötä opit, miten kansankielestä tuli kansalliskieli ja millainen merkitys äidinkielellä on nykytilanteessa sekä yksilön oman ilmaisun välineenä että yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinona. Tutustut myös suomen kielen rakenteeseen, kehitykseen ja muunnelmiin sekä kielen käyttöön ja viestintään.

Kirjallisuuden opintojen kautta pääset tarkastelemaan sellaisia kielellisiä ja kerronnallisia keinoja, joilla välitetään inhimillistä kokemusta ja ilmaisua. Voit tutustua oppiaineessa myös luovaan kirjoittamiseen ja kirjallisuusterapiaan.

206

eri työnimikettä

145 op

sivuaineopintoja ja muita valinnaisia opintoja

Mahdollisuus erikoistua opettajaksi

Hakeutumalla opettajan pedagogisiin opintoihin voit saada äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyden peruskouluun, lukioon tai muihin oppilaitoksiin. Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen kautta saat valmiuden työskennellä ympäri maailmaa, sillä suomea opetetaan yli sadassa yliopistossa.

Hakukohteesta voit valmistua esimerkiksi:

  • äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi
  • suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajaksi
  • viestinnän, kustantamisen ja sisältöliiketoiminnan aloille
  • erilaisiin kulttuurihallinnon töihin ja projekteihin
  • kirjoittajaksi perinteisiin ja uusiin medioihin.

Tutustu suomen kielen ja kirjallisuudentutkimuksen opintosisältöihin

Löydät suomen kielen ja kirjallisuuden pääaineopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Miksi suomen kieltä ja kirjallisuuden-tutkimusta Oulussa?

Historiallinen, yhteiskunnallinen ja tekstianalyyttinen osaaminen yhdistyvät Oulussa. Opinnot antavat erinomaisia valmiuksia yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemiseen.

Suomen kielessä ja kirjallisuuden-tutkimuksessa on monipuolinen kurssivalikoima, opiskelijalähtöiset opetusmenetelmät ja motivoitunut henkilökunta.