Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksessa voit opiskella varhaiskasvatustyön ohessa. Voit toimia koulutuksen jälkeen varhaiskasvatuksen opettajana päiväkotiryhmissä ja esiopetuksessa.

Tutustu koulutukseen

Opiskele varhaiskasvatuksen opettajaksi Oulussa

  • Perehdyt pienen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.
  • Voit opiskella myös varhaiskasvatustyön ohessa.
  • Monimuotototeutuksen ansiosta opiskelu on mahdollista omalta kotipaikkakunnaltasi käsin.
  • Voit toimia koulutuksen jälkeen varhaiskasvatuksen opettajana esimerkiksi päiväkotiryhmissä ja esiopetuksessa.
  • Halutessasi voit myöhemmin hakea varhaiskasvatuksen maisteriopintoihin.

Varhaiskasvatus, Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi

Aloituspaikkoja

20

Tutkintonimike

Kasvatustieteen kandidaatti

Tutkinnon laajuus

180 opintopistettä

Opetustapa

Monimuoto
Lähiopetus Oulussa

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Opiskele verkossa ja lähiopetusjaksoilla

Koulutuksessa hyödynnetään lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut (työssäoppiminen). Lähiopetusjaksot pidetään Oulussa.

Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet laaja-alaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Lisäksi kykenet analysoimaan ja soveltamaan alle kouluikäisen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tutkimuksellista tietoa erilaisissa varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä.

Hakukelpoisuus tähän monimuotokoulutukseen

Vuoden 2025 haun osalta lisätietoa valintaperusteista julkaistaan syksyllä 2024.

Tutustu varhaiskasvatuksen opintosisältöihin

Löydät varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Voit hakea myös jatkokoulutukseen

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit halutessasi hakea maisteriohjelmiin tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan opintoihin.

Opiskele kandidaatin tutkinto joustavasti

Monimuotokoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa opiskelu myös varhaiskasvatustyön ohessa.