Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksessa voit opiskella varhaiskasvatustyön ohessa. Voit toimia koulutuksen jälkeen varhaiskasvatuksen opettajana päiväkotiryhmissä ja esiopetuksessa.

Tutustu koulutukseen

Opiskele varhaiskasvatuksen opettajaksi Oulussa

  • Perehdyt pienen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.
  • Voit opiskella myös varhaiskasvatustyön ohessa.
  • Voit toimia koulutuksen jälkeen varhaiskasvatuksen opettajana esimerkiksi päiväkotiryhmissä ja esiopetuksessa.

Varhaiskasvatuksen opettaja, Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+)

Aloituspaikkoja

20

Tutkintonimike

Kasvatustieteen kandidaatti

Tutkinnon laajuus

180 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023

Opiskele verkossa ja lähiopetusjaksoilla

Koulutuksessa hyödynnetään lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut (työssäoppiminen).

Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet laaja-alaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Lisäksi kykenet analysoimaan ja soveltamaan alle kouluikäisen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tutkimuksellista tietoa erilaisissa varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä.

Hakukelpoisuus tähän monimuotokoulutukseen

Sinulla tulee olla vähintään yhdeksän kuukautta yhtäjaksoista ja päätoimista työkokemusta suomalaista varhaiskasvatussuunnitelmaa noudattavassa päiväkodissa tai esiopetuksessa sekä yliopistossa suoritetut kasvatustieteen perusopinnot (25 opintopistettä) tai opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä).

Mikäli sinulla ei ole näitä taustaopintoja eikä työkokemusta, tutustu varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelmaan, johon voit hakea ilman näitä edellytyksiä:

Voit hakea myös jatkokoulutukseen

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit halutessasi hakea maisteriohjelmiin tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan opintoihin.

Opiskele kandidaatin tutkinto joustavasti

Monimuotokoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa opiskelu myös varhaiskasvatustyön ohessa.