Ympäristötekniikka

Millaisten ratkaisujen avulla ilmastonmuutosta voidaan torjua tai sopeutua sen aiheuttamiin muutoksiin? Miten ihmiskunta voi muuttaa toimintatapojaan kestävämmiksi? Ympäristötekniikan opiskelu Oulun yliopistossa tarjoaa näihin kysymyksiin erinomaisia työkaluja.

Ympäristötekniikan diplomi-insinöörinä olet tulevaisuudessa ratkaisevassa roolissa – kehittämässä rakennettua ympäristöä nykyistä kestävämpään suuntaan.

Tutustu ympäristötekniikkaan alana

Opiskele ympäristötekniikkaa Oulussa

  • Pääset osallistumaan tekniikan asiantuntijana globaalin vihreän siirtymän toteuttamiseen. Ympäristön hyvinvointi, kestävä kehitys ja kiertotalous ovat koulutuksen läpileikkaavia teemoja.
  • Saat erinomaisen insinööriosaamisen, jonka avulla voit suunnitella ja kehittää sekä rakennettua että luonnonympäristöä.
  • Oulussa on tarjolla laajin vesihuoltotekniikan yliopistokoulutus.
  • Laadukas, palkittu koulutus takaa sinulle monipuoliset uramahdollisuudet ympäristötekniikan asiantuntija- ja johtamistehtävissä.
  • Opiskelet monitieteisessä yhteisössä, jossa opintojen valinnanmahdollisuus on suuri. Olet osa oululaista teekkariyhteisöä.

Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

55

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023
Yliopistojen avoimen väylän haku 15.-30.3.2023

Avoimen väylä

10 aloituspaikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Kestävän kehityksen asiantuntijaksi

Ympäristötekniikan opiskelijana kasvat kestävän kehityksen ja resurssitehokkuuden asiantuntijaksi. Ymmärrät myös, miten luonnon monimuotoisuus voidaan turvata.

Kestävien energiajärjestelmien opintokokonaisuudessa opit paljon kokonaisvaltaisen energiantuotannon käytöstä ja hallinnasta.

Vesi- ja ympäristötekniikan opintokokonaisuudessa opit puolestaan vesivarojen suunnittelusta kestävästi ja tehokkaasti ja kartutat osaamistasi vesi- ja jätehuollosta sekä vesistökuormituksen hallinnasta.

Teollisuuden ympäristötekniikan kokonaisuus auttaa ymmärtämään ympäristöhaasteita ja antaa paljon asiantuntemusta päästöjen hallintaan.

5 225 €

mediaanipalkka

3

päämäärää: kestävä kehitys, resurssitehokkuus ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Puhtaamman huomisen ratkaisujen keksijäksi

Ympäristötekniikasta valmistuneena diplomi-insinöörinä suunnittelet puhtaamman huomisen ratkaisuja ja työllistyt ympäristöosaamisen kehittämistä tukeviin asiantuntija-, tuotekehitys- ja tutkimustehtäviin.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • ympäristöinsinööri
  • kestävyysasiantuntija
  • hydrologi
  • energia-asiantuntija
  • ympäristötarkastaja.

Tutustu ympäristötekniikan opintosisältöihin

Löydät ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Ole muutoksen-tekijä kestävässä kehityksessä

Ympäristötekniikan asiantuntijana voit osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan ratkaisemalla energiaa, vesivaroja ja ilmanlaatua koskevia ongelmia sekä kehittämällä rakennettua ympäristöämme ja ihmisten toimintaa laaja-alaisesti kestävämpään suuntaan.

Tarvitsetko apua alan valintaan?