Ympäristötekniikka

Millaisten ratkaisujen avulla ilmastonmuutosta ja luontokatoa voidaan torjua tai sopeutua niiden aiheuttamiin muutoksiin? Miten ihmiskunta voi muuttaa toimintatapojaan kestävämmiksi? Ympäristötekniikan opiskelu Oulun yliopistossa tarjoaa näihin kysymyksiin erinomaisia työkaluja.

Ympäristötekniikan diplomi-insinöörinä olet tulevaisuudessa ratkaisevassa roolissa – kehittämässä rakennettua ympäristöä ja vesivaroja nykyistä kestävämpään suuntaan.
Kahden vihreän saaren välissä näkyy tuulivoimala, joka seisoo vedessä.

Tutustu ympäristötekniikkaan alana

Opiskele ympäristötekniikkaa Oulussa

  • Pääset osallistumaan tekniikan asiantuntijana globaalin vihreän siirtymän toteuttamiseen. Ympäristön hyvinvointi, kestävä kehitys ja kiertotalous ovat koulutuksen läpileikkaavia teemoja.
  • Saat erinomaisen insinööriosaamisen, jonka avulla voit suunnitella ja kehittää sekä rakennettua että luonnonympäristöä.
  • Oulussa on tarjolla laajin vesitekniikan yliopistokoulutus.
  • Laadukas, palkittu koulutus takaa sinulle monipuoliset uramahdollisuudet ympäristötekniikan asiantuntija- ja johtamistehtävissä.
  • Opiskelet monitieteisessä yhteisössä ja olet osa oululaista teekkariyhteisöä.

Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

55

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

10 aloituspaikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Kestävän kehityksen asiantuntijaksi

Ympäristötekniikan opiskelijana kasvat kestävän kehityksen ja resurssitehokkuuden asiantuntijaksi. Ymmärrät myös, miten luonnon monimuotoisuus voidaan turvata.

Kestävien energiajärjestelmien opintokokonaisuudessa opit energiantuotannon järjestelmän kokonaisuutena: miten energiaa kulutetaan tehokkaasti, ja koko ketjua tuotannosta, siirrosta ja varastoinnista käyttöön asti voidaan hallita. Energiajärjestelmien hallinta vaatii uusia menetelmiä, sillä ne kehittyvät jatkuvasti, erityisesti energian varastoinnin osalta.

Vesi- ja ympäristötekniikan opintokokonaisuudessa opit puolestaan vesivarojen suunnittelusta kestävästi ja tehokkaasti ja kartutat osaamistasi vesi- ja jätehuollosta sekä vesistökuormituksen hallinnasta.

Teollisuuden ympäristötekniikan opintokokonaisuus auttaa tarttumaan ympäristöhaasteisiin kokonaisvaltaisesti prosessisuunnittelun keinoin. Opit kehittämään ratkaisuja päästöjen hallintaan, olipa niiden lähteenä kotitaloudet, teollisuus tai autoilu. Opintosuunnassa opit menetelmiä, joilla päästöjen kokonaisuutta voidaan hallita ja päästä puhtaaseen tuotantoon.

5 225 €

mediaanipalkka

3

päämäärää: kestävä kehitys, resurssitehokkuus ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Puhtaamman huomisen ratkaisujen keksijäksi

Ympäristötekniikasta valmistuneena diplomi-insinöörinä suunnittelet puhtaamman huomisen ratkaisuja ja työllistyt ympäristöosaamisen kehittämistä tukeviin asiantuntija-, tuotekehitys- ja tutkimustehtäviin.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • ympäristöinsinööri
  • kestävyysasiantuntija
  • hydrologi
  • energia-asiantuntija
  • ympäristötarkastaja.

Tutustu ympäristötekniikan opintosisältöihin

Löydät ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Ole muutoksen-tekijä kestävässä kehityksessä

Ympäristötekniikan asiantuntijana voit osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan ratkaisemalla energiaa, vesivaroja ja ilmanlaatua koskevia ongelmia sekä kehittämällä rakennettua ympäristöämme ja ihmisten toimintaa laaja-alaisesti kestävämpään suuntaan.