Kasvatustiede

Maisterikoulutus tarjoaa vahvan tiede- ja tutkimusperustaisen osaamisen, joka ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen ja koulutuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Voit hyödyntää kasvatustieteellistä ajattelua monenlaisissa kasvatusalan työtehtävissä.
Pöydällä on ruutuvihko, jossa on tekstiä sekä penaali, jossa on kyniä.

Kasvatustieteen maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

5

Tutkintonimike

Kasvatustieteen maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele kasvatustiedettä Oulussa

  • Pääset tutustumaan yhteiskunnallisiin ilmiöihin kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmista.
  • Opiskelet pääaineena yleistä kasvatustiedettä vahvan tiedeperustan omaavassa tutkinto-ohjelmassa. 
  • Saat laaja-alaiset valmiudet kasvatusalan asiantuntijatehtäviin, tiedolla johtamiseen ja tutkimukseen ja työllistyt hyvin.
  • Voit valita sivuaineesi vapaasti ja rakentaa näin osaamisprofiiliasi, esimerkiksi sosiologian, filosofian, psykologian tai taloustieteen opinnoilla.  
  • Syvennyt koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, erityisesti koulutusekonomiaan, pedagogisiin instituutioihin ja koulutussuunnitteluun. 

Kasvatusalan asiantuntijana opit näkemään kasvatuksen ja koulutuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin, sekä ymmärtämään kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen kestävämmän ja inhimillisemmän tulevaisuuden rakentajana.

Kasvatustieteen maisterikoulutus pohjautuu tutkimukseen, jonka keskeisiä alueita ovat muun muassa:

  • Kasvatuksellisen vuorovaikutuksen tutkimus
  • Sivistysprosessien teoreettinen tarkastelu ja yhteys koulutusorganisaatioiden toimintaan
  • Kasvatusaatteet ja traditiot
  • Kansalais- ja demokratiakasvatuksen kysymykset
  • Koulutuksen taloudelliset ulottuvuudet.

Opit kasvatuksesta, sivistysprosesseista, opettamisesta, oppimisesta, koulutuksesta ja koulutusorganisaatioiden toiminnasta.

Perehdyt kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, koulutuksen suunnittelun perusteisiin ja eri työtehtäviin kasvatus- ja opetusalalla.

Voit hakea kasvatustieteen maisteriohjelmaan, mikäli sinulla on kandidaatin tutkinto tai amk-tutkinto, ja siihen sisältyvänä tai erikseen suoritettuna kasvatustieteellisen oppiaineen perus- ja aineopinnot (60 op).

    Saat laaja-alaisen kasvatusalan asiantuntijuuden

    Kasvatustieteen maisteriohjelmassa kehityt monipuoliseksi kasvatusalan teorian ja työtehtävien asiantuntijaksi.

    Valmistuttuasi tunnet ja osaat ammatillisesti hyödyntää kasvatustieteellistä ajattelua monenlaisissa kasvatusalan työtehtävissä.

    Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

    • koulutussuunnittelija
    • kouluttaja
    • projektipäällikkö
    • tutkija
    • henkilöstöasiantuntija.

    Tutustu kasvatustieteen opintosisältöön

    Löydät kasvatustieteen maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.