Kallo ja Jaakonsaari: Keskustakampuksen selvittämisellä luodaan Oulun tulevaisuutta

Toteutuessaan keskustakampus olisi merkittävä avaus ja mahdollisuus koko Oulun seudulle, kirjoittavat Oulun yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja Liisa Jaakonsaari ja puheenjohtaja Sakari Kallo.
Oulun yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja Liisa Jaakonsaari ja puheejohtaja Sakari Kallo

Keskustakampuksen selvittämisellä luodaan Oulun tulevaisuutta

Mitkä ovat kaupunkien tai kansakuntien historiassa sellaisia hetkiä, jolloin tehdään ratkaisevia päätöksiä? Reilut 60 vuotta sitten perustettu Oulun yliopisto on mahdollistanut korkeakoulutuksen monille Pohjois-Suomen sukupolville. Opiskelemalla on toteutettu henkilökohtaisia unelmia ja samalla parannettu koko pohjoisen Suomen osaamis- ja elintasoa. Tänä päivänä Oulun menestys perustuu korkeaan osaamiseen ja yrittäjyyteen.

Pohjoisen Suomen väestökehitykseen ja Oulun yliopiston toimintaedellytysten turvaamiseen 2030-luvulta eteenpäin tulee valmistautua nyt. Yliopistojen koulutusvastuita ja opiskelupaikkojen määrää lisätään Suomen korkeakoulutuksen vision 2030 mukaisesti samaan aikaan, kun Pohjois-Suomen nuorisoikäluokat jatkavat pienenemistään, ja opiskelijoiden rekrytoiminen tulee olemaan Oulun yliopistolle jo 2030-luvulla huomattavasti menneitä vuosikymmeniä vaikeampaa. Mikäli säilytämme nykyisen kokomme, koulutamme nykyistä enemmän nuoria myös eteläisestä ja keskisestä Suomesta ja muista maista. Yliopiston ja koko Oulun vetovoimaisuutta opiskelukaupunkina tulee parantaa.

Yliopistossa tehdään jatkuvaa työtä koulutustarjonnan kehittämiseksi. Panostamme tutkimukseen, ja olemme yksi parhaiten menestyneitä kansainvälisiä tiedeyliopistoja Suomessa. Mielikuvatutkimuksissa Oulun yliopisto menestyy erinomaisesti. Osassa alueen elinkeinorakenteen kannalta keskeisistä koulutusohjelmista hakijamäärän kehitys on kuitenkin polkenut paikoillaan, eikä meillä ole näkyvissä kehitystä, joka kompensoisi ikäluokkien pienentymisen vaikutuksen yliopiston hakijamääriin. Oulun kiinnostavuuden lisäämiseksi nuorten piirissä tarvitaan suuria tekoja.

Kampuksen sijoittaminen Oulun sykkivään keskustaan on vetovoimateko, joka muuttaa Oulun todelliseksi yliopistokaupungiksi, jossa opiskelijat viihtyvät ja näkyvät niin arjessa kuin juhlassakin. Yliopiston keskeinen sijainti vahvistaisi Oulun mainetta koulukaupunkina, johon on perinteisesti tultu kaukaakin ja jossa voi kulkea koko opintien varhaiskasvatuksesta vaikka tohtoriksi asti. Sivistys on kulttuuria, joka saa näkyä kaupungin ilmeessä voimakkaasti – etenkin sellaisen kaupungin, joka tavoittelee statusta Euroopan kulttuuripääkaupunkina.

Yliopiston hallitus käynnisti marraskuussa 2019 selvitystyön yliopiston menestystä tukevien ja taloudellisesti kestävien pitkän aikavälin ratkaisujen löytämiseksi yliopiston toimitiloille. Nyt tutkittava ratkaisu on keskustakampus. Käynnissä on hankesuunnittelu, jonka pohjalta yliopisto tekee mahdollisen ratkaisun investoinnista. Rakentamissuunnitelmaa tai -päätöstä ei ole tehty, ja Raksilan tontin suunnitteluvarausaikaa on jäljellä kahdeksan kuukautta. Nyt on olennaista olla sulkematta mitään vaihtoehtoja pois.

Vaikka keskustakampus toteutuisi, yliopistolla säilyisi toimintoja myös Linnanmaalla, koska vuokrasopimussitoumuksia on aina vuoteen 2040 asti. Linnanmaan alueen kehittäminen ja yhteistyö alueella toimivien kumppanien kanssa ovat yliopistolle tärkeitä.

Tulevaisuudessa kaupunkien keskustat eivät ole yksin kivijalkakaupan keskittymiä, vaan etupäässä sosiaalisen elämän ja hyvinvoinnin alueita. Nykyaikaisessa kaupunkisuunnittelussa keskeinen tavoite on sitouttaa opiskelijat asuinpaikkaansa aiemman väliaikaisen opiskelija-asumisen sijaan ja vahvistaa vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. Ihanteena nähdään sellainen yliopisto, joka on mahdollisimman hyvin sulautettu osaksi kaupungin olemusta. Tuhansien yliopistolaisten päivittäinen toiminta elävöittää kaupunkikuvaa ja -kulttuuria merkittävästi. Tämä puolestaan synnyttää uutta yritys- ja elinkeinotoimintaa sekä vetää puoleensa uusia opiskelijoita ja muita asukkaita.

Uusi kampus Raksilassa kytkeytyisi oivallisella tavalla keskustan kulttuuri- ja palvelutarjontaan, Kontinkankaan sairaala- ja kampusalueeseen, Välkkylän laajentuvaan opiskelija-asumiseen, Raksilan urheilupuistoon sekä yrityskeskittymiin eri puolilla Oulua ja lähialueita. Keskustakampus olisi joukkoliikenteellisesti saavutettavissa Oulusta ja kauempaakin, mikä tukisi vihreää kaupunkikulttuuria ja kestävää kehitystä.

Yliopistomaailma elää juuri nyt murrosvaiheessa, kun digitalisaation myötä opintoja ja työtä tehdään entistä useammista, vapaammin itse valittavista paikoista. Yhteiskunnallinen muutos on joka tapauksessa käynnissä, eikä tulevaisuuden opiskelu perustu nykyisenkaltaisiin tilaratkaisuihin. Jatkossa yliopistopaikkakunta on vielä vapaammin valittavissa, ja sen vuoksi meidän on oltava entistä enemmän kaupunki, johon halutaan tulla opiskelemaan ja elämään. Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan näkökulmasta on ratkaisevan tärkeää, että osaavia työntekijöitä riittää tulevaisuudessakin. Oulun sisällä etäisyydet eivät ole koskaan muodostuneet yritysyhteistyön esteeksi, eivätkä muodostu jatkossakaan.

Pohjoisessa on ennenkin uskallettu kuvitella hienoja tulevaisuuksia, luoda uutta ja tarpeen vaatiessa uudistuttu ennakkoluulottomasti. Toteutuessaan keskustakampus olisi merkittävä avaus ja mahdollisuus koko Oulun seudulle.

Sakari Kallo

puheenjohtaja, Oulun yliopiston hallitus

Liisa Jaakonsaari

varapuheenjohtaja, Oulun yliopiston hallitus

Kirjoitus on julkaistu alun perin Kalevan Puheenvuoro-palstalla 23. huhtikuuta 2021 (painetussa lehdessä 24. huhtikuuta).