Lisäajan hakeminen

Lisäajan hakeminen Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijana.

Lisäajan hakeminen

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijalla, joka on aloittanut opinnot 1.8.2005 jälkeen, opintoaika on rajattu. Opiskelijan opiskeluoikeuden keston voi tarkistaa Pepistä. Mikäli tavoiteaika on päättymässä, eikä opiskelija ole suorittanut kaikkia tutkintoon vaadittuja opintoja, voi opiskelija hakea lisäaikaa niiden loppuun saattamiseen.

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan Yliopistolain 41 §:ssä säädetyssä ajassa tai Yliopistolain 42 §:n mukaisessa lisäajassa, samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa. Jos edellä mainittu opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Tämä tapahtuu tekemällä lisäaikahakemus. Sellaisessa tapauksessa, että opiskelija on saanut aikaisemmin kielteisen päätöksen lisäajasta ja hakee nyt uudelleen lisäaikaa, täytyy perusteiden olla muuttuneet ja/tai parantuneet.

Lisäaikaa haetaan Eforms-järjestelmässä lomakkeella 'Lisäaikahakemus'.

Hakemuksen liitteeksi tulee olla

  • Opintosuoritusote.
  • HOPS-ohjaajan tai pääaineen opintoneuvojan/omaopettajan hyväksymä suunnitelma suoritettavista opinnoista, joka on päivitetty ja aikataulutettu. Suunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden suorittamisajankohta lukukauden tarkkuudella.
  • Viivästymistä perustelevat liitteet.