Niinimäki: Huo­mi­sen kampus Rak­si­las­sa edistää koko Oulun me­nes­tys­tä

Katsotaan alakoululaisia ympärillämme. Heille me ensisijaisesti huomisen yliopistoa rakennamme.
Jouko Niinimäki, rector, University of Oulu

Huo­mi­sen kampus Rak­si­las­sa edistää koko Oulun me­nes­tys­tä

Yliopistoja arvostetaan kautta maailman. Harvalle tarvitsee perustella akateemisen tutkimuksen tai korkeakouluopintojen merkitystä. Usein oman kaupungin yliopistoon tai nuoruuden opiskelupaikkaan suhtaudutaan myös suojelevasti, koska siihen on vahvat tunnesiteet.

Loistavasta menneisyydestä huolimatta yliopistoa on kehitettävä katsoen kauas tulevaisuuteen varmistaen menestys myös tulevina vuosikymmeninä.

Oulun yliopiston toimipisteiden sijainnista on käyty kiivasta keskustelua. Yliopisto päättää asiasta itsenäisesti ja ylintä päätösvaltaa sijoittumisessakin käyttää hallitus, jonka jäsenet yliopistoyhteisö on itse valinnut.

Monella taholla on sijaintiin omia intressejä ja mielipiteitä, mutta yliopisto ei voi tehdä päätöksiä yksittäisten ulkoisten intressiryhmien toiveiden mukaisesti.

Yliopisto on seurannut julkista keskustelua kiinnostuneena, antautumatta kuitenkaan väittelyn pääpukariksi. Olemme kuunnelleet, kyselleet, poimineet relevantteja kysymyksiä ja tarkastelleet omia suunnitelmiamme esiin nousseita argumentteja vasten.

Asiaa on katsottu kokonaisuutena, ja vuoropuhelua ja avointa tiedotusta hankkeesta on pyritty edistämään niin yliopiston sisällä kuin ulkopuolellakin – olemassa olevien resurssien puitteissa.

Yliopiston johdon pääfokuksessa on 17 000 henkilön tutkimus- ja koulutusyhteisön tukeminen ja johtaminen kestävästi korona-ajan yli.

Mitään ylitsepääsemätöntä estettä tai merkittävää uhkaa keskustakampuksen rakentamiselle emme ole julkisista keskusteluista tunnistaneet. Päinvastoin hankesuunnitteluryhmämme on aktiivisesti täydentänyt ja vahvistanut suunnitelmaa myös epäilysten ja kritiikin innoittamana. Valitettavia epäasiallisuuksia lukuun ottamatta laaja keskustelu ja kyseenalaistavatkin kommentit ovat olleet hyödyllisiä.

Yliopistomme hallitus teki joulukuussa päätöksen edistää hankesuunnittelua. Yliopisto toivoo nyt, että kaupunki toimivaltaisena toimijana käynnistäisi kaavoitustyön, jonka aikana suunnitelmaa tarkennetaan kaupungin näkökulmasta. Lopulta kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Hankesuunnitelma tukee voimakkaasti myös kaupungin strategiaa. Sekä Oulun Keskustavisio 2040 ”Elävä, monimuotoinen kohtaamispaikka” että kaupungin toimintaa ohjaavat arvot – rohkeus, reiluus ja vastuullisuus – konkretisoituvat keskustakampuksen hankesuunnitelmassa.

Meillä on nyt historiallinen mahdollisuus rakentaa Ouluun huomisen yliopistokampus, joka tuoreeltaan huomioi korona-ajan rajusti myllertämät oppimisen ja työnteon tavat, digitaalisuuden ja monipaikkaisen toiminnan mahdollisuudet.

Paikallisyhteisössä keskustakampus voi avata tutkimuksen ja tieteen kiehtovia saavutuksia kaikille oululaisille, lapsiperheistä seniorikansalaisiin.

Se houkuttelee korkeakoulutuksellaan ja erottuvalla opiskelijakokemuksellaan nuoria oppimaan ja tutkijoita tieteen pariin myös oman alueemme ulkopuolelta.

Kampukselta voi poiketa hoitamaan asioita lähipalveluiden äärelle päivän mittaan työn tai luentojen välissä. Junalta parin minuutin kävelymatkan päässä oleva tapahtuma-alue houkuttelee Ouluun enemmän kongressijärjestäjiä ja vierailijoita. Oululaisen on helppo pyöräillä kulttuuritapahtumiin eri puolilta kaupunkia.

Katsotaan alakoululaisia ympärillämme. Heille me ensisijaisesti huomisen yliopistoa rakennamme. Korona-aika on kaventanut lasten ja nuorten näköaloja ja liikkumisen vapautta enemmän kuin mikään muu yliopiston kohta 60-vuotisen historian taipaleelle osunut ilmiö.

Kukaan ei osaa ennustaa sitä nopeutta, jolla nuoret ryntäävät maailmalle, kun liikkumisen rajoitukset ja koronapandemia hellittävät.

Pelkästään Euroopassa vajaat 3 000 korkeakoulua kilpailee pienenevien ikäluokkien opiskelijoista parantamalla opiskelijakokemustaan, rakentamalla erottuvia tutkintokokonaisuuksia ja markkinoimalla kampustunnelmiaan.

Yliopiston kilpailukyvyn parantaminen ja antoisan opiskelijakokemuksen kehittäminen ovat yliopiston johdon keskeisiä tehtäviä. Sen sijaan, että linnoittautuisimme kahden nykyisen kampuksen suojiin, kurotamme rohkeasti eteenpäin ja ylöspäin palvellaksemme tulevia opiskelijoita ja luodaksemme tutkijoille ja opettajille huomisen työpäiväkokemusta.

Tuttujen kampustemme täydennykseksi haluamme suunnitella maailman ensimmäisten joukossa modernia, opiskelun ja työskentelytapojen vallankumouksen huomioivaa yliopistokampusta kaupungin sydämeen.

Meillä on velvollisuus rakentaa Oulun ihmettä eteenpäin seuraavatkin 60 vuotta – yliopiston, kaupungin ja kaupunkilaisten yhteistyönä.

Jouko Niinimäki
Oulun yliopiston rehtori

Kirjoitus on julkaistu alun perin Kalevan Puheenvuoro-palstalla 28. tammikuuta 2022 (painetussa lehdessä 29. tammikuuta).