MicroENTRE®n tutkijat Työelämän tutkimuspäivillä 7.-8.11.2019

MicroEntren tutkijat olivat mukana Työelämän tutkimuspäivillä Tampereella. Tapahtuma järjestettiin teemalla "Reilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ kaikille".

MicroEntren tutkijat olivat mukana Työelämän tutkimuspäivillä Tampereella. Tapahtuma järjestettiin teemalla "Reilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ kaikille". Teema haastoi osallistujia pohtimaan työelämän kiperiä kysymyksiä monipuolisesti. Reiluus työelämässä tarkoittaa sekä juridisesti että psykologisesti niitä ehtoja, joilla työtä tehdään. Toimeentuloon riittävä työ viittaa keskeiseen yhteiskuntapoliittiseen kysymykseen työmarkkinoiden tarkastelussa, sillä ansiot voivat jäädä niukoiksi esimerkiksi riittämättömien työtuntien takia. Palkitseva työ on osaamista hyödyttävää ja kehittävää, henkilölle itselleen tyydytystä antavaa työtä. Se palkitsee myös työnantajia, sillä motivoitunut työntekijä on hyvä työntekijä.

Saimme kuulla kahden mielenkiintoisen keynote- puhujan ajatuksia päivien teemaan liittyen. Presidentti Tarja Halonen keskittyi puheenvuorossaan erityisesti kestävään kehitykseen ja sukupuolten tasa-arvoon. Toisena keynote -puhujana oli Professori Jon Kvist Roskilden yliopistosta. Hän on erikoistunut eurooppalaistuvan pohjoismaisen hyvinvointimallin tutkimukseen, jota esitteli puheenvuorossaan.

Mikroyrittäjyyden tutkimuskeskuksella oli tapahtumassa oma track, jossa teemana oli ”Mikä motivoi mikroyrittäjää? Kurkistus kasvukeskustelun taakse”. Trackissa esiteltiin meneillään olevia tutkimushankkeita, jotka liittyivät muun muassa yrittäjän kasvuun ja kehittymiseen, tuottavuuteen ja työkykyyn, muutosjoustavuuteen, pitkäkestoiseen yrittäjävalmennukseen mikroyrittäjän tukena sekä mikroyrittäjyyden mielikuviin mediassa. Työpajassa viriteltiin jo monenlaista yhteistyötä, joka voi johtaa yhteisiin tutkimushankkeisiin.

Tapahtumassa oli mahdollista osallistua myös muihin trackeihin, ja tutkijoita puhututti erityisesti tunteet työpaikoilla (Jyväskylän yliopisto/TUNTO- hanke). Tunteille on annettava työpaikoilla arvo ja tilaa, sillä ne ovat suorituskyvyn kannalta ratkaisevan tärkeitä. Tuotiin esille, että taitoa tarvitaan erityisesti muutoksen johtamiseen ja tunnetaitojen harjaannuttamiseen. On tärkeää, mitä tarkoittaa olla ihminen – myös työelämässä.

MicroEntren projektitutkijat
Eeva Leinonen & Heli Kurikkala
Kuvissa yllämainitut tutkijat ja lisäksi tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi

Viimeksi päivitetty: 24.11.2021