Tutkijat: Mikro- ja yksinyrittäjät tarvitsevat nopeasti suoraa tukea ja neuvontaa

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne koskee taloudellisesti kriittisimmin mikroyrityksiä (alle 10 henkilöä), erityisesti yksinyrittäjiä. Kaikista Suomen yrittäjistä 69% on yksinyrittäjiä.

Yksinyrittäjien yleisin yritysmuoto on toiminimi, joka jää mm. Business Finlandin tarjoaman kriisirahoituksen ulkopuolelle. Hallitus on myös reagoinut yksinyrittäjien ja toiminimien tilanteeseen edistämällä yrittäjien työttömyysturvaa. Sen toimeenpano täytyy tehdä mahdollisimman nopeasti ja lisäksi tarvitaan mikroyrityksille suunnattua suoraa tukea konkurssiaallon välttämiseksi, toteavat Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn tutkijat.

Toimialoista kriisi koskettaa nopeimmin asiakaskontakteihin ja ihmisten kokoontumiseen perustuvia palvelualan yrityksiä. Yksinyrittäjistä suurin osa toimii palvelualoilla (73%). Monien näillä aloilla toimivien yksinyrittäjien ja heidän perheidensä toimeentulo on äkillisesti romahtanut ja kriisiajan kesto ei ole tiedossa. Kaikkein pienimpien mikroyritysten taloudelliset puskurit ovat pienet. Tilastojen mukaan jo ennen kriisiä yrittäjistä 14% oli pienituloisia (palkansaajissa vastaava osuus 1,4%). Yksinyrittäjistä noin puolet ansaitsee kuukaudessa alle 2 000 euroa ja alle 1 000 euroa ansaitsevien osuuskin merkittävä. Monella heistä on nyt inhimillinen hätä ja pikainen avun tarve.

Neuvonta-apua ja tietoa on saatavilla esimerkiksi kunnallisista yrityspalveluista ja yrittäjäjärjestöjen kautta. Yrityspalvelut tekevät arvokasta työtä ja ovat reagoineet nopeasti heidän asiakasyritystensä tarpeeseen. Saatavilla on myös esim. pikaisella aikataululla organisoituja puhelinpäivystyksiä yrittäjille. Kunnatkin ovat reagoineet tarjoamalla esim. uusia lainamuotoisia rahoituksia. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa mikroyrittäjien tilanteesta. Olemme tiiviisti yhteydessä mikroyrityksiin ja yrityspalvelutoimijoihin ja välitämme tietoa päättäjien käyttöön.

Yrittäjä on tottunut selviämään omillaan ja elättämään omasta työstä ansaituilla tuloilla itsensä ja perheensä. Työnantajayrittäjillä on lisäksi suuri huoli työntekijöiden ja heidän perheidensä toimeentulosta. Nyt poikkeustilanteessa yrittäjien kannattaa selvittää omalle yritysmuodolle saatavilla olevat tuki- ja rahoitusmahdollisuudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Poikkeustilanteen keskelläkin kannattaa ennakoida, mitä apua on saatavilla, jos sitä tilanteen muuttuessa tulee tarvitsemaan.

Tästä selvitään yhdessä. Suositaan kulutuksessa kaikessa mahdollisessa paikallista ja kotimaista sekä ostetaan mikroyritysten tuotteita ja palveluita, kannustavat tutkijat.

Viimeksi päivitetty: 15.11.2021